Thủ tục đăng ký thực hiện khuyến mại

1. Nguyên tắc thực hiện khuyến mại

thu-tuc-dang-ky-thuc-hien-khuyen-mai

 

– Chương trình khuyến mại phải được thực hiện hợp pháp, trung thực, công khai, minh bạch và không xâm hại đến lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, các thương nhân tổ chức hoặc cá nhân khác.

– Khi thực hiện chương trình khuyến mại bằng hình thức tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền, không kèm theo việc mua, bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. Phải chịu trách nhiệm về chất lượng của hàng hoá, tặng cho khách hàng, dịch vụ không thu tiền và phải thông báo cho khách hàng đầy đủ thông tin liên quan đến việc sử dụng hàng hoá, dịch vụ đó.

– Tổng giá trị hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại trong một chương trình không được vượt quá 50% tổng giá trị hàng hóa dịch vụ được khuyến mại.

– Mức giảm tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dich vụ đó ngay trước thời điểm khuyến mại.

– Tổng thời gian thực hiện chương trình khuyến mại bằng cách giảm giá đối với một loại hàng hóa, dịch vụ không được vượt quá 90( chín mươi) ngày trong một năm; Một chương trình khuyến mại không được vượt quá 45( bốn mươi lăm) ngày.

2. Thủ tục đăng ký thực hiện khuyến mại.

Theo Nghị định 37/2006/ND-CP Luật thương mại quy đinh về hoạt động xúc tiến thương mại như sau:

Điều 15. Thông báo về việc tổ chức thực hiện khuyến mại

1. Thương nhân thực hiện các hình thức khuyến mại quy định tại Mục 2 Chương này phải gửi thông báo bằng văn bản về chương trình khuyến mại đến Sở công thương nơi tổ chức khuyến mại chậm nhất 7 (bảy) ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.

2. Nội dung thông báo về chương trình khuyến mại bao gồm:

a) Tên chương trình khuyến mại;

b) Địa bàn thực hiện khuyến mại; địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại;

c) Hình thức khuyến mại;

d) Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại;

đ) Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc chương trình khuyến mại;

e) Khách hàng của chương trình khuyến mại;

g) Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959