Viết hóa đơn gtgt

Th7
19

Nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng

Nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng Lập hóa đơn GTGT không khó, chỉ cần các bạn làm đúng theo điểm 1 điều 16 của Thông tư 39/1014/TT-BTC quy định về hóa đơn GTGT. Và tuân thủ các nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng thì tất cả mọi chuyện đều có […]

BởiCao Thị Lam | Hóa đơn giá trị gia tăng
CHI TIẾT
Th7
17

Cách lập thông báo phát hành hóa đơn tài chính

Về nguyên tắc sau khi nhận được hóa đơn đặt in xong, kế toán kiểm tra xem các thông tin trên có in sai không rồi tiến hành lập thông báo phát hành hóa đơn nộp trong vòng 5 ngày trước khi sử dụng. Mẫu thông báo phát hành hóa đơn (Mẫu TB01/AC) loại dành […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Hóa đơn giá trị gia tăng
CHI TIẾT