Các loại sổ cần in cuối năm và lưu ý về hóa đơn sổ sách

Các loại sổ cần in cuối năm và lưu ý về hóa đơn sổ sách

Sau khi kết thúc 1 năm tài chính. Kế toán cần phải in những chứng từ, sổ sách để lưu trữ tại doanh nghiệp. Phục vụ công việc kiểm tra đối chiếu sau này và phục vụ cho quyết toán thuế. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn Các loại sổ cần in cuối năm và lưu ý về hóa đơn sổ sách.

Tham khảo:

Cách lập bảng cân đối tài khoản kế toán theo mẫu F01- DNN

Hồ sơ, chứng từ cần chuẩn bị trước khi quyết toán thuế

Mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo theo Thông tư 200, Thông tư 133

Các loại sổ cần in cuối năm và lưu ý về hóa đơn sổ sách
Các loại sổ cần in cuối năm và lưu ý về hóa đơn sổ sách

1. HỒ SƠ PHÁP LÝ CÔNG TY

– Giấy phép đăng ký kinh doanh

– Thông báo mã số thuế

– Tờ khai thuế môn bài

– Mẫu 08 về đăng ký tài khoản ngân hàng

– Mẫu 06 đăng ký áp dụng phương pháo kê khai tính thuế GTGT

2. QUYẾT TOÁN NĂM

– Báo cáo tài chính

– Quyết toán TNDN kèm phụ lục

– Quyết toán TNCN kèm phụ lục

3. HỒ SƠ LAO ĐỘNG

– Hồ sơ xin việc của người lao động

– Hợp đồng lao động văn phòng, bộ phận sản xuất, bộ phận quản lý… kẹp riêng 1 tệp riêng biệt cho dễ tìm và rà soát

– Các quyết định bổ nhiệm, tăng lương…

4. CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

– Tờ khai thuế xếp theo thứ tự: tờ khai 01/GTGT, bảng kê 01-2/GTGT, bảng kê 01-1/GTGT, tờ khai thuế TNCN tháng hoặc quý. Báo cáo sử dụng hóa đơn mẫu B26 theo quý…Sau đó xếp hóa đơn bán ra theo bảng kê, hóa đơn mua vào theo bảng kê “ Nếu có chứng từ thanh toán của hóa đơn mua vào thì kẹp luôn cùng đến khi có thanh, kiểm tra kiểm tra thuế không phải tìm lại ủy nhiệm chi chứng minh thanh toán qua ngân hàng”

– In theo tệp phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất, kẹp mỗi loại 1 tệp riêng cho dễ tìm

– Bảng đăng ký mã số thuế TNCN cho người lao động, Bảng cam kết 02/TNCN kẹp 1 tệp cùng CMND photo. Đăng ký giảm trừ gia cảnh (nếu có) HĐLĐ dưới 3 tháng mà không khấu trừ thuế TNCN.

– Hợp đồng mua bán kẹp cùng biên bản xác nhận công nợ xếp nhóm khách hàng, nhà cung cấp: đến ngày 31/12 hàng năm phẩy danh sách KH, NCC theo 131,331 để hoàn thiện. quan trọng nhất là NCC vì thuế họ sẽ căn cứ hợp đồng xem thời gian thanh toán, nếu trên sổ 331 vẫn còn phải trả mà trong hợp đồng hạn thanh toán đã hết thì sẽ bị loại hóa đơn chưa thanh toán nên phải lưu ý thời gian trong hợp đồng và biên bản đối chiếu.

– Biên bản kiểm kê tài sản cố định, kiểm kê tiền mặt, kiểm kê CCDC cuối năm

5. IN SỔ KẾ TOÁN

Sổ in theo hình thức NKC bao gồm:

– Sổ nhật ký chung

– Sổ nhật ký chi tiền

– Số nhật ký thu tiền

 – Sổ tiền gửi ngân hàng: kẹp sổ phụ cùng chứng từ ngân hàng đằng sau sổ

 – Sổ quỹ tiền mặt

 – Sổ nhật ký bán hàng

 – Sổ nhật ký mua hàng

 – Sổ chi tiết và sổ tổng hợp công nợ phải thu

– Sổ chi tiết và sổ tổng hợp công nợ phải trả

– Sổ chi tiết tạm ứng, chi tiết phải thu/phải trả khác.

– Sổ chi tiết vay/mượn khác.

 – Sổ chi tiết ngân hàng

– Sổ cái các tài khoản: Có tài khoản nào trên bảng CĐ phát sinh tài khoản thì phải có sổ cái TK đó; các khoản nộp NSNN thì kẹp TK 333, các món vay kẹp TK 311,341, Bảng lương, bảng chấm công kẹp cùng TK 334…

 – Sổ theo dõi TSCĐ, CCDC

– Thẻ kho/ sổ chi tiết vật tư
– Bảng tổng hợp nhập xuất tồn từng kho

6. LƯU Ý KHI KÝ HÓA ĐƠN

– Hóa đơn mua vào phần “ người mua hàng” phải có chữ ký và khớp với chữ ký trên “ phiếu chi” nếu thanh toán tiền mặt.

– Chữ ký trên bảng lương đa phần là tự ký nên phải ký nhiều màu, ký khác nét

– bảng chấm công tự chấm bằng bút bi ko được đánh máy

 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho
0912.929.959
0988.680.223
0912.929.959
0982.929.939