Các loại sổ cần in cuối năm và lưu ý về hóa đơn sổ sách

Các loại sổ cần in cuối năm | Sau khi kết thúc 1 năm tài chính. Kế toán cần phải in những chứng từ, sổ sách để lưu trữ tại doanh nghiệp. Phục vụ công việc kiểm tra đối chiếu sau này và phục vụ cho quyết toán thuế. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn Các loại sổ cần in cuối năm và lưu ý về hóa đơn sổ sách.

Các loại sổ cần in cuối năm
Các loại sổ cần in cuối năm và lưu ý về hóa đơn sổ sách

THAM KHẢO

Cách lập bảng cân đối tài khoản kế toán theo mẫu F01- DNN

Hồ sơ, chứng từ cần chuẩn bị trước khi quyết toán thuế

Mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo theo Thông tư 200, Thông tư 133

1. Hồ sơ pháp lý công ty

– Giấy phép đăng ký kinh doanh

– Thông báo mã số thuế

– Tờ khai thuế môn bài

– Mẫu 08 về đăng ký tài khoản ngân hàng

– Mẫu 06 đăng ký áp dụng phương pháo kê khai tính thuế GTGT

2. Quyết toán năm

– Báo cáo tài chính

– Quyết toán TNDN kèm phụ lục

– Quyết toán TNCN kèm phụ lục

3. Hồ sơ lao động

– Hồ sơ xin việc của người lao động

– Hợp đồng lao động văn phòng, bộ phận sản xuất, bộ phận quản lý… kẹp riêng 1 tệp riêng biệt cho dễ tìm và rà soát

– Các quyết định bổ nhiệm, tăng lương…

4. Chứng từ kế toán

– Tờ khai thuế xếp theo thứ tự: tờ khai 01/GTGT, bảng kê 01-2/GTGT, bảng kê 01-1/GTGT, tờ khai thuế TNCN tháng hoặc quý. Báo cáo sử dụng hóa đơn mẫu B26 theo quý…Sau đó xếp hóa đơn bán ra theo bảng kê, hóa đơn mua vào theo bảng kê “ Nếu có chứng từ thanh toán của hóa đơn mua vào thì kẹp luôn cùng đến khi có thanh, kiểm tra kiểm tra thuế không phải tìm lại ủy nhiệm chi chứng minh thanh toán qua ngân hàng”

– In theo tệp phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất, kẹp mỗi loại 1 tệp riêng cho dễ tìm

– Bảng đăng ký mã số thuế TNCN cho người lao động, Bảng cam kết 02/TNCN kẹp 1 tệp cùng CMND photo. Đăng ký giảm trừ gia cảnh (nếu có) HĐLĐ dưới 3 tháng mà không khấu trừ thuế TNCN.

– Hợp đồng mua bán kẹp cùng biên bản xác nhận công nợ xếp nhóm khách hàng, nhà cung cấp: đến ngày 31/12 hàng năm phẩy danh sách KH, NCC theo 131,331 để hoàn thiện. quan trọng nhất là NCC vì thuế họ sẽ căn cứ hợp đồng xem thời gian thanh toán, nếu trên sổ 331 vẫn còn phải trả mà trong hợp đồng hạn thanh toán đã hết thì sẽ bị loại hóa đơn chưa thanh toán nên phải lưu ý thời gian trong hợp đồng và biên bản đối chiếu.

– Biên bản kiểm kê tài sản cố định, kiểm kê tiền mặt, kiểm kê CCDC cuối năm

5. In sổ kế toán

Sổ in theo hình thức NKC bao gồm:

– Sổ nhật ký chung

– Sổ nhật ký chi tiền

– Số nhật ký thu tiền

 – Sổ tiền gửi ngân hàng: kẹp sổ phụ cùng chứng từ ngân hàng đằng sau sổ

 – Sổ quỹ tiền mặt

 – Sổ nhật ký bán hàng

 – Sổ nhật ký mua hàng

 – Sổ chi tiết và sổ tổng hợp công nợ phải thu

– Sổ chi tiết và sổ tổng hợp công nợ phải trả

– Sổ chi tiết tạm ứng, chi tiết phải thu/phải trả khác.

– Sổ chi tiết vay/mượn khác.

 – Sổ chi tiết ngân hàng

– Sổ cái các tài khoản: Có tài khoản nào trên bảng CĐ phát sinh tài khoản thì phải có sổ cái TK đó; các khoản nộp NSNN thì kẹp TK 333, các món vay kẹp TK 311,341, Bảng lương, bảng chấm công kẹp cùng TK 334…

 – Sổ theo dõi TSCĐ, CCDC

– Thẻ kho/ sổ chi tiết vật tư

– Bảng tổng hợp nhập xuất tồn từng kho

6. Lưu ý khi ký hóa đơn

– Hóa đơn mua vào phần “ người mua hàng” phải có chữ ký và khớp với chữ ký trên “ phiếu chi” nếu thanh toán tiền mặt.

– Chữ ký trên bảng lương đa phần là tự ký nên phải ký nhiều màu, ký khác nét

– Bảng chấm công tự chấm bằng bút bi ko được đánh máy

– Hóa đơn đầu ra, đầu vào nên xếp theo thứ tự bảng kê mua vào, bán ra đã khai trên tờ khai hàng tháng/ hàng quý.

– Khi tách hóa đơn mua vào nhớ lập sau hóa đơn ghi chú số phiếu chi, phiếu nhập vào.

– Khi lập phiếu thu chi, nhập, xuất trong phần nội dung ghi chú thu, chi, nhập xuất theo hóa đơn số mấy, ngày…

– Lập bảng kê hóa đơn mua vào trên 20 triệu bằng cách trích lọc từ bảng kê mua vào và thêm cột ngày thanh toán và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

– Lập bảng kê hàng xuất nhập khẩu

7. Cách sắp xếp hồ sơ chứng từ kế toán khoa học, dễ tìm kiếm

– Kiểm tra lại xem chứng từ kế toán ra vào, hợp đồng kinh tế, hồ sơ nhân sự đã đúng quy định chưa?

– Kiểm tra xem chứng từ đã đầy đủ khớp với tờ khai hay chưa, thiếu những gì, phần nào, lưu ý lại để bổ sung.

 • Sắp xếp hồ sơ khoa học vừa giúp bạn quản lý sổ sách dễ dàng hơn mà còn giúp quản lý đánh giá tốt hơn về năng lực của bạn.
 • Tiền mặt: Phiếu thu, phiếu chi, Kiểm kê quỹ (đóng quyển hoặc kẹp vào chứng từ là do các bạn lựa chọn)
 • Tiền gửi ngân hàng: sắp xếp sổ phụ, giấy báo nợ, giấy báo có theo ngày tháng (Đóng thành file)
 • Hóa đơn mua vào và bán ra xếp theo thứ tự ngày tháng (Lưu ý: thường xếp theo thứ tự ngày tháng và khớp với Bảng kê hóa đơn dịch vụ mua vào bán ra kèm theo).
 • Kho: Bao gồm thẻ kho, phiếu xuất, phiếu nhập, lệnh xuất kho, giấy cung ứng giao nhận vật tư xếp theo ngày tháng,
 • Biên bản kiểm kho theo quý tháng hoặc cuối niên độ kế toán tùy vào yêu cầu quản trị của doanh nghiệp (đóng thành quyển hoặc kẹp vào hóa đơn).
 • Tài sản cố định và Công cụ dụng cụ: Tất cả giấy tờ liên quan đến 2 mảng này nếu phát sinh ít bạn có thể gộp lại đóng chung, nếu phát sinh nhiều thì đóng riêng.
 • Chứng từ nghiệp vụ khác: in và kẹp thành 1 file.
 • Nhân sự: Hợp đồng lao động (cả có thời hạn và thời vụ, thử việc), Bảng chấm công, bảng lương,tạm ứng lương, quyết định tăng lương phiếu chi lương hoặc chứng từ chuyển khoản, chứng minh nhân dân, cam kết 02,… nói chung tất cả những gì liên quan đến nhân sự thì gộp lại, của ai ghim đúng vị trí người đó; kí tá, dấu má đầy đủ và chữ ký của một người phải thống nhất trên mọi văn bản liên quan.
 • Hồ sơ thuế: Bao gồm các loại tờ khai thuế đầy đủ từ lần đầu, bổ sung, báo cáo THSDHĐ, kê khai các thuế khác, bảng kê mua vào bán ra, giấy nộp thuế, nộp hộ (nếu có). Nói chung cứ cái gì liên quan đến thuế thì xếp chung một file.
 • Bảo hiểm: tất cả các hồ sơ tăng, giảm, chế độ bảo hiểm đau ốm thai sản, nộp bảo hiểm,… đóng thành một file.
 • Hồ sơ vay, mượn: Mượn tiền cá nhân, vay tiền ngân hàng, hợp đồng ra sao, chi trả thế nào các bạn đóng vào một tệp.
 • Hợp đồng: Hợp đồng đầu vào đóng thành 1 file, hợp đồng đầu ra đóng thành 1 file. Dự thầu này nọ làm 1 file. Nên ghi chú cho từng hợp đồng số hóa đơn, những lần chuyển tiền và thanh toán, mức độ hoàn thành…
 • Giá thành công trình: Phần này các bạn nên tập hợp chi phí của công trình nào riêng công trình đó, kẹp theo các phiếu xuất, mua vật tư, tiến độ hoàn thành,….
 • Hồ sơ khác: file này bạn lưu tất cả những gì ngoài các mục trên.
 • Bộ báo cáo tài chính đầy đủ.
 • Nếu doanh nghiệp các bạn đang làm có nhiều danh mục như đầu tư tài chính, lĩnh vực khác các bạn có thể mở thêm file chi tiết. Để dễ hiểu và người khác dễ hiểu không mất công giải thích.

Trên đây là các loại sổ cần in cuối năm và lưu ý về hóa đơn sổ sách mà Trung tâm kế toán Việt Hưng muốn chia sẻ – tham ia ngay khóa học Online tương tác cao 1 kèm 1 hiệu quả sau 30 ngày học trực tiếp cùng chuyên gia với gần 60 khóa học KT chuyên sâu!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận