Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

 Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán

Là chứng từ nhằm xác nhận số lượng, chất lượng công việc và giá trị của hợp đồng đã thực hiện.

Làm căn cứ để 2 bên thanh toán và chấm dứt hợp đồng.

adsfa

1 Phương pháp và trách nhiệm ghi

Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

  • Góc bên tái ghi rõ tên đơn vị, bộ phận có bản thanh lý hợp đồng giao khoán.
  • Ghi rõ ngày tháng năm thanh lý hợp đồng, số hệu bản thanh lý.
  • Ghi rõ hộ tên, chức vụ của những người đươc đại diện cho bên giao khoán và bên nhận khoán.
  • Ghi rõ số ngày tháng của hợp đồng được thanh lý.
  • Ghi rõ nội dung công việc đã thực hiện và giá trị hợp đồng đã thực hiện đến thời điểm thanh lý hợp đồng.
  • Ghi rõ số tiền bằng số và bàng chữ mà bên giao khoán đã thanh toán cho bên nhận giao khoán từ khi ký hợp đồng đến ngày thanh lý hợp đồng.
  • Ghi rõ nội dung của từng bên vi phạm hợp đồng (nếu có) và số tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng.
  • Ghi rõ số tiền bằng số, số tiền bằng chữ bên giao khoán còn phải thanh toán cho bên nhận khoán (theo tính toán trong hợp đồng, nghiệm thu công việc và số tiền đã thanh toán trước cho nhau) đến khi thanh lý hợp đồng hoặc ngược lại bên giao khoán đã thanh toán quá cho bên nhận khoán.
  • Sau khi đã kiểm tra thực tế việc thực hiện hợp đồng, kết quả thực hiện hợp đồng hai bên nhất trí đưa ra kết luận về từng nội dung cụ thể về khối lượng thực hiện, đánh giá chất lượng và kiến nghị các việc cần làm (nếu có).
  • Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán được lập thành 4 bản, mỗi bên giữ 2 bản.

  + Biên bản phải có đầy đủ chữ ký cảu đại diện bên giao và đại diện bên nhận khoán .

2 Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

maumau

Tải về : Bản thanh lý hợp đồng giao khoán

– Vừa rồi Kế toán Việt Hưng đã hướng dẫn các bạn bảng kê bán lẻ cho người tiêu dùng.

– Hoặc để lại comment bên dưới ý kiến của bạn.

– Chúc các bạn thành công.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0986.191.228
0912.929.959
0982.929.939