Danh mục: Học kế toán hành chính sự nghiệp

Kế toán Việt Hưng cung cấp các khóa học kế toán hành chính sự nghiệp giúp học viên nâng cao nghiệp vụ kế toán đúng lĩnh vực mình đang thực hiện.

Kế toán hành chính sự nghiệp là gì?

Kế toán hành chính sự nghiệp là việc áp dụng các chế độ kế toán hiện hành vào việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến các hoạt động trong đơn vị như: các hoạt động thu – chi Ngân sách, nhận – rút dự toán. Hiện nay các đơn vị hành chính sự nghiệp áp dụng chế độ kế toán; cũng như hệ thống tài khoản hành chính sự nghiệp theo QĐ 19/2006 QĐ – BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính.

Nội dung cơ bản khóa học kế toán hành chính sự nghiệp bao gồm:

– Kế toán tiền và vật tư:

+ Phản ánh tình hình giao nhận dự toán, thu, chi Ngân sách Nhà nước;

+ Xử lý tăng, giảm vật tư và các cách xử lý Nguồn kinh phí đã nhận trong kỳ.

– Kế toán tài sản cố định:

+ Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến tài sản cố định như: mua sắm, được cấp trên cấp, tính hao mòn tài sản cố định, thanh lý tài sản cố định,…

+ Tính hao mòn tài sản cố định trong đơn vị hành chính sự nghiệp

+ Tính khấu hao tài sản cố định trong các doanh nghiệp đó là:

– Kế toán các khoản thu, chi

– Kế toán các khoản tiền lương và bảo hiểm: Hạch toán các nghiệp vụ tính, chi lương và các khoản trích theo lương như BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.

– Kế toán các khoản phải trả: Phản ánh các khoản phải trả cho các đối tượng trong đơn vị hành chính sự nghiệp như: nhà cung cấp, học sinh sinh viên, và các đối tượng khác.

– Kế toán các nguồn kinh phí

– Kế toán nguồn kinh phí kinh doanh

– Kế toán các khoản doanh thu và chi phí của đơn vị HCSN

– Kế toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ

– Kế toán các sổ sách và báo cáo tài chính

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Dtsoft trong đơn vị HCSN có thu 2018

huong-dan-su-dung-phan-mem-ke-toan-dtsoft-2018

Phần mềm kế toán Dtsoft là phần mềm dùng cho đơn vị HCSN có thu 2018 được rất nhiều học viên trong cả nước quan tâm. Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng phần mềm kế toán Dtsoft; trong Khóa học kế toán tổng hợp hành chính sự nghiệp có …

Hướng dẫn tổng quan sử dụng Phần mềm Dsoft cho đơn vị HCSN 2018

huong-dan-tong-quan-su-dung-phan-mem-dsoft-2018

Phần mềm Dsoft là phần mềm dùng cho đơn vị HCSN có thu; đặc biệt các đơn vị HCSN dự án. Với đội ngũ giáo viên kinh nghiệm lâu năm làm về bên HCSN; sẽ hướng dẫn nhiều khóa học tổng hợp về hành chính sự nghiệp có thu. Tổng quan về chương trình dạy …

Những điểm mới về TSCĐ trong thông tư số 107 về HCSN

tai san co dinh

Những điểm mới về TSCĐ trong thông tư số 107 về HCSN Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC (Thông tư 107) hướng dẫn Chế độ kế toán Hành chính, sự nghiệp áp dụng từ ngày 01/01/2018, thay thế cho Quyết định 19/2006/QĐ-BTC và Thông tư 185/2010/TT-BTC của Bộ Tài …

Tổng quan điểm mới Thông tư số 107/2017/TT-BTC về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

TT107
[vc_row][vc_column][vc_column_text] Tổng quan điểm mới thông tư số 107/2017/TT-BTC về chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp Ngày 10/10/2017 Bộ tài chính ban hành Thông tư 107/2017/TT-BTC. Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Thay thế chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định …

Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014 của Bộ tài chính

to chuc du toan ngan sach nha nuoc e1530850885741

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 199/2013/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2014. Quy định về dự toán ngân sách nhà nước: 1. Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi đối với NSĐP: Tiếp tục thực hiện ổn định tỷ lệ …

close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...