Danh mục: Học kế toán hành chính sự nghiệp

Kế toán Việt Hưng cung cấp các khóa học kế toán hành chính sự nghiệp giúp học viên nâng cao nghiệp vụ kế toán đúng lĩnh vực mình đang thực hiện.

Kế toán hành chính sự nghiệp là gì?

Kế toán hành chính sự nghiệp là việc áp dụng các chế độ kế toán hiện hành vào việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến các hoạt động trong đơn vị như: các hoạt động thu – chi Ngân sách, nhận – rút dự toán. Hiện nay các đơn vị hành chính sự nghiệp áp dụng chế độ kế toán; cũng như hệ thống tài khoản hành chính sự nghiệp theo QĐ 19/2006 QĐ – BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính.

Nội dung cơ bản khóa học kế toán hành chính sự nghiệp bao gồm:

– Kế toán tiền và vật tư:

+ Phản ánh tình hình giao nhận dự toán, thu, chi Ngân sách Nhà nước;

+ Xử lý tăng, giảm vật tư và các cách xử lý Nguồn kinh phí đã nhận trong kỳ.

– Kế toán tài sản cố định:

+ Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến tài sản cố định như: mua sắm, được cấp trên cấp, tính hao mòn tài sản cố định, thanh lý tài sản cố định,…

+ Tính hao mòn tài sản cố định trong đơn vị hành chính sự nghiệp

+ Tính khấu hao tài sản cố định trong các doanh nghiệp đó là:

– Kế toán các khoản thu, chi

– Kế toán các khoản tiền lương và bảo hiểm: Hạch toán các nghiệp vụ tính, chi lương và các khoản trích theo lương như BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.

– Kế toán các khoản phải trả: Phản ánh các khoản phải trả cho các đối tượng trong đơn vị hành chính sự nghiệp như: nhà cung cấp, học sinh sinh viên, và các đối tượng khác.

– Kế toán các nguồn kinh phí

– Kế toán nguồn kinh phí kinh doanh

– Kế toán các khoản doanh thu và chi phí của đơn vị HCSN

– Kế toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ

– Kế toán các sổ sách và báo cáo tài chính

Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014 của Bộ tài chính

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 199/2013/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2014. Quy định về dự toán ngân sách nhà nước: 1. Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi đối với NSĐP: Tiếp tục thực hiện ổn định tỷ lệ …

Học tốt Lý thuyết kế toán hành chính sự nghiệp

Học phải đi đôi với hành, nhưng để thực hành được bạn cần phải nắm vững kiến thức lý thuyết. Bạn muốn làm tốt công việc kế toán trong đơn vị nhà nước. Bước đầu tiên bạn cần có phương pháp học tốt Lý thuyết kế toán hành chính sự nghiệp, hoặc học 1 khóa …

Chứng từ trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Đơn vị hành chính sự nghiệp là đơn vị sử dụng nguồn vốn do ngân sách nhà nước cấp. Vì vậy, các chứng từ trong đơn vị hành chính sự nghiệp phải đầy đủ và được trình bày, sắp xếp rõ ràng và khoa học thì mới được cơ quan cấp trên phê duyệt. Lamketoan.vn …

Kế toán hành chính sự nghiệp là gì

Kế toán đã và đang là lĩnh vực được nhiều người quan tâm bởi tầm quan trọng của nó đối với các đơn vị đang hoạt động. Kế toán được chia thành nhiều lĩnh vực như: kế toán doanh nghiệp; kế toán ngân hàng; kế toán HCSN… Mỗi lĩnh vực kế toán sẽ có một …