Tag Archives: Báo báo tài chính

Kinh nghiệm làm BCTC dự thầu và BCTC vay vốn ngân hàng

Kinh nghiệm làm BCTC dự thầu và BCTC vay vốn ngân hàng Trong công ty xây dựng cần đòi hỏi rất nhiều kỹ năng, kinh nghiệm làm việc. Ngoài các kinh nghiệm lập BCTC như các loại Báo Cáo: – Báo cáo tài chính nội bộ theo dạng quản trị doanh nghiệp – Báo cáo …

Chuẩn bị hồ sơ cho việc lập báo cáo tài chính

Hồ sơ cho việc lập báo cáo tài chính 1. Bộ báo cáo tài chính đầy đủ bao gồm – Báo cáo tài chính – Thuyết minh báo cáo tài chính – Quyết toán thuế TNDN – Quyết toán thuế TNCN 2. Để lập được báo cáo tài chính đủ 4 mục trên bạn cần …

Cách kiểm tra báo cáo tài chính

Hàng năm trước khi in báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế kế toán cần phải rà soát thật kỹ các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính tránh việc sai sót không đáng có. Lamketoan.vn xin chia sẻ một số kinh nghiệm cho các bạn đang làm kế toán tại các đơn …