Thẻ: mẫu thuyết minh báo cáo tài chính

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 200

mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 200

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 200 | Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận không thể tách rời của báo cáo tài chính, hiện nay mẫu này có thể sử dụng bằng word hoặc excel để gửi online nộp cho cơ quan thuế. Bài viết ngày hôm …

Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc

TM BCTC CL

Các doanh nghiệp lớn thực hiện chế độ kế toán theo Thông tư 200 sẽ lập báo cáo tài chính theo kỳ kế toán là năm và giữa niên độ. Trong đó, báo cáo tài chính giữa niên độ là không bắt buộc và bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc là một …

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính thông tư 200

mau thuyet minh bctc 2oo

Theo chế độ kế toán hiện hành nói chung và theo Thông tư 200 nói riêng thì mẫu thuyết minh báo cáo tài chính Thông tư 200 hầu hết được áp dụng cho chế độ kế toán của doanh nghiệp lớn.   Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính thông tư 200:   Đơn vị báo …

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính quyết định 48

bao cao tai chinh57

Mẫu các loại báo cáo tài chính đều được ban hành theo chế độ kế toán hiện hành của Bộ Tài chính. Dưới đây  là mẫu thuyết minh báo cáo tài chính quyết định 48 do Bộ Tài chính ban hành năm 2006 và đang được áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. …

0988.680.223
0986.191.228
0912.929.959
0982.929.939