Thẻ: Biểu mẫu thuyết minh báo cáo tài chính

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 200

mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 200

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 200 | Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận không thể tách rời của báo cáo tài chính, hiện nay mẫu này có thể sử dụng bằng word hoặc excel để gửi online nộp cho cơ quan thuế. Bài viết ngày hôm …

Mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 200

Mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 200 được ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính để thay thế cho Quyết định 15 được cụ thể hóa trên Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này.  Biểu mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 200 bao gồm: Bảng cân đối kế …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959