Học phí các khóa học kế toán

Khóa học Tự học Tự chọn wdt_ID Lớp online Giáo viên riêng Lớp tập trung Giáo trình riêng
'''Nguyên lý kế toán doanh nghiệp''' '''250.000''' '''200.000/buổi''' 2 '''800.000''' '''3.000.000''' '''1.800.000''' '''Liên hệ'''
'''''Kế toán Xây Dựng''''' ''1.440.000'' '950.000/buổi' 4 '3.000.000' '4.500.000' '4.300.000' 'Liên hệ'
'''Kế toán Thương Mại Dịch Vụ''' '''600.000''' '500.000/buổi' 5 '''1.500.000''' '''2.500.000''' '''2.100.000''' '''Liên hệ'''
'''''Kế toán Nhà Hàng''''' '720.000' '680.000/buổi' 8 '2.500.000' '4.200.000' '4.100.000' 'Liên hệ'
''''Kế toán Khách Sạn'''' '720.000' '700.000/buổi' 9 '2.000.000' '3.900.000' '3.000.000' 'Liên hệ'
'''''Kế toán Nhà Hàng - Khách Sạn''''' '990.000' '970.000/buổi' 10 '3.500.000' '4.600.000' '4.800.000' 'Liên hệ'
'''Kế toán Vận Tải''' '850.000' '550.000/buổi' 11 '3.800.000' '4.800.000' '5.100.000' 'Liên hệ'
'''Kế toán gia công''' '''600.000''' ''450.000/buổi'' 13 '''2.800.000''' '''3.800.000''' '''4.200.000''' '''Liên hệ'''
Kế toán cho sinh viên 200.000 14 2.000.000 3.900.000 2.900.000 Không có
Kê khai thuế Miễn phí 200.000/buổi 15 1.600.000 3.000.000 3.300.000 Liên hệ

So sánh các hình thức học kế toán

TÍNH NĂNG Tự học Tự chọn Lớp online Giáo viên riêng wdt_ID Lớp tập trung Giáo trình riêng
''Có giáo viên'' ''Không'' ''Có'' ''Có'' ''co '' 3 ''Có'' ''Có''
Học & Làm trên chứng từ của HV Không Không 6 Không
Hỗ trợ sau khóa học 7
Hỗ trợ tìm việc làm 8
Chất lượng khóa học cao Cao Trung bình Cao hơn 10 Trung bình Cao nhất
'Thời gian hoàn thành khóa học' 'Chậm nhất' 'Trung bình' 'Nhanh' 'Nhanh hơn' 11 'Chậm' 'Nhanh nhất'
Chọn giáo viên giảng dạy Không 12 Không
Thời hạn sử dụng giáo trình 6 tháng 6 tháng 6 tháng 6 tháng 13 6 tháng Không giới hạn
Video trợ giảng 14 Không
Chọn GV & nộp học phí theo buổi Không Không Không 15 Không Không

Lịch khai giảng và thời gian học kế toán Online

wdt_ID HÌNH THỨC HỌC KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC
1 '''Tự học''' '''Học ngay''' '''Mọi lúc'''
2 'Giáo viên riêng' 'Sau 2 ngàyrf' '02 tiếng/buổi từ 08h30' - 22h30''
4 ''''''Lớp tập trung'''''' ''''''Sau 10 ngày'''''' ''''''02 tiếng/buổi từ 08h30' - 21h00'''''''
5 'Giáo trình riêng' 'Sau 2 ngày' '02 tiếng/buổi từ 08h30' - 22h30''
6 Tự chọn Học ngay Mọi lúc
10
11 ''Học tại nhà'' '''' ''Các buổi tối''
12 '' '' ''
13 '' '' ''

Xem giải thích chi tiết các hình thức học kế toán