Danh mục: Bài tập kế toán

Bài tập kế toán có lời giải

Bài tập kế toán bao gồm các dạng bài tập như sau:

– Các bài tập lý thuyết kế toán

– Các bài tập liên quan đến nguyên lý kế toán

– Bài tập thực hành kế toán

– Bài tập tài chính doanh nghiệp

– Bài tập kế toán tài chính 1, 2, 3

– Bài tập liên quan đến kế toán quản trị

– Bài tập liên quan đến kế toán hành chính sự nghiệp

…….

Tất cả các dạng bài tập trên đều có lời giải chi tiết. Nhằm giúp các bạn sinh viên có thể hệ thống phần nào các dạng bài tập

Kế toán tiền đang chuyển trong đơn vị hành chính sự nghiệp

1. Nội dung, nguyên tắc kế toán tiền đang chuyển Tiền đang chuyển là các khoản tiền của đơn vị đã làm thủ tục chuyển tiền vào Ngân hàng, Kho bạc hoặc đã gửi bưu điện để chuyển cho Ngân hàng, Kho bạc hoặc đã làm thủ tục chuyển tiền từ tài khoản tại Ngân …

Phân tích sức khỏe của doanh nghiệp – tình hình thanh toán và khả năng thanh toán

https://lamketoan.vn

Phân tích sức khỏe của doanh nghiệp – tình hình thanh toán và khả năng thanh toán Tình hình thanh toán và khả năng thanh toán nợ phải trả trong doanh nghiệp. Là một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý tài sản của doanh nghiệp. Vì vậy, phân tích tình …

Phân tích tình hình đảm bảo vốn theo quan điểm ổn định nguồn tài trợ

https://lamketoan.vn/

Phân tích tình hình đảm bảo vốn theo quan điểm ổn định nguồn tài trợ Tham khảo: Đánh giá khái quát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Phân tích cơ cấu tài sản của doanh nghiệp Các khóa học tại Kế toán Việt Hưng Cho một số chỉ tiêu trên …

Bài tập kế toán thuế – bài 1 – có lời giải chi tiết

https://lamketoan.vn/

Bài tập kế toán thuế – bài 1 – có lời giải chi tiết Tham khảo: Bài tập kế toán tài chính 1 – Hạch toán thuế và các khoản phải nộp ngân sách – TK 333 Khóa học thực hành kê khai báo cáo thuế Đề bài: Một đơn vị kinh doanh thực phẩm …

Bài tập kế toán quản trị – Bài 1

https://lamketoan.vn/

Bài tập kế toán quản trị – bài 1 Tham khảo: Bài tập kế toán quản trị – bài 1 Các khóa học tại Kế toán Việt Hưng Công ty B đang dự kiến sản xuất một loại sản phẩm mới X với các số liệu kế hoạch có liên quan như sau: – Sản …

Hạch toán kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa

https://lamketoan.vn/

Hạch toán kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa 1. Khi nhập khẩu vật tư, hàng hoá dùng vào hoạt động SXKD 1.1. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế. Kế toán phản ánh giá trị vật tư, hàng hoá nhập khẩu. Bao gồm tổng số tiền phải thanh …

Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

https://lamketoan.vn/

Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ Đề bài: Tại doanh nghiệp thương mại hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ và tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế có tài liệu sau: I. Số dư của 1 số tài khoản …

Bài tập nguyên lý kế toán – Kế toán bán hàng – Bài 2

cac-che-do-ke-toan-hien-hanh-1

Bài tập nguyên lý kế toán – Kế toán bán hàng – Bài 2 Tham khảo: Bài tập nguyên lý kế toán doanh nghiệp có lời giải – Bài 3 Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải chi tiết 1 Đề bài: Tại doanh nghiệp thương mại X, hạch toán tồn kho theo …

Bài tập tài chính doanh nghiệp: Định giá trái phiếu

https://lamketoan.vn/

Bài 1: Định giá trái phiếu có thời hạn và trả lãi định kỳ nửa năm Định giá trái phiếu có thời hạn và trả lãi định kỳ nửa năm như thế nào? Trái phiếu có thời hạn và trả lãi định kỳ nửa năm là loại trái phiếu có xác định thời gian đáo …

Nguyên lý kế toán – Kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa

https://lamketoan.vn/

Nguyên lý kế toán – Kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa Đề bài: Tham khảo: Bài tập nguyên lý kế toán – Kế toán bán hàng – Bài 2 Nguyên lý kế toán – Kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa bài 1 Danh sách các khóa học thực hành kế toán tại Kế …