Bài tập kế toán

Th12
04

Phân tích sức khỏe của doanh nghiệp – tình hình thanh toán và khả năng thanh toán

Phân tích sức khỏe của doanh nghiệp – tình hình thanh toán và khả năng thanh toán Tình hình thanh toán và khả năng thanh toán nợ phải trả trong doanh nghiệp. Là một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý tài sản của doanh nghiệp. Vì vậy, phân tích tình […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập phân tích báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th12
02

Phân tích tình hình đảm bảo vốn theo quan điểm ổn định nguồn tài trợ

Phân tích tình hình đảm bảo vốn theo quan điểm ổn định nguồn tài trợ Tham khảo: Đánh giá khái quát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Phân tích cơ cấu tài sản của doanh nghiệp Các khóa học tại Kế toán Việt Hưng Cho một số chỉ tiêu trên […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập phân tích báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th12
01

Bài tập kế toán thuế – bài 1 – có lời giải chi tiết

Bài tập kế toán thuế – bài 1 – có lời giải chi tiết Tham khảo: Bài tập kế toán tài chính 1 – Hạch toán thuế và các khoản phải nộp ngân sách – TK 333 Khóa học thực hành kê khai báo cáo thuế Đề bài: Một đơn vị kinh doanh thực phẩm […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập kế toán thuế
CHI TIẾT
Th11
30

Bài tập kế toán quản trị – Bài 1

Bài tập kế toán quản trị – bài 1 Tham khảo: Bài tập kế toán quản trị – bài 2 Các khóa học tại Kế toán Việt Hưng Công ty B đang dự kiến sản xuất một loại sản phẩm mới X với các số liệu kế hoạch có liên quan như sau: – Sản […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập kế toán quản trị
CHI TIẾT
Th11
29

Hạch toán kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa

Hạch toán kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa 1. Khi nhập khẩu vật tư, hàng hoá dùng vào hoạt động SXKD 1.1. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế. Kế toán phản ánh giá trị vật tư, hàng hoá nhập khẩu. Bao gồm tổng số tiền phải thanh […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập nguyên lý kế toán
CHI TIẾT
Th11
28

Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ Đề bài: Tại doanh nghiệp thương mại hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ và tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế có tài liệu sau: I. Số dư của 1 số tài khoản […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập nguyên lý kế toán
CHI TIẾT
Th11
26

Bài tập nguyên lý kế toán – Kế toán bán hàng – Bài 2

Bài tập nguyên lý kế toán – Kế toán bán hàng – Bài 2 Tham khảo: Bài tập nguyên lý kế toán doanh nghiệp có lời giải – Bài 3 Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải chi tiết 1 Đề bài: Tại doanh nghiệp thương mại X, hạch toán tồn kho theo […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập nguyên lý kế toán
CHI TIẾT
Th11
25

Bài tập tài chính doanh nghiệp: Định giá trái phiếu

Bài 1: Định giá trái phiếu có thời hạn và trả lãi định kỳ nửa năm Định giá trái phiếu có thời hạn và trả lãi định kỳ nửa năm như thế nào? Trái phiếu có thời hạn và trả lãi định kỳ nửa năm là loại trái phiếu có xác định thời gian đáo […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập tài chính doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th11
24

Nguyên lý kế toán – Kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa

Nguyên lý kế toán – Kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa Đề bài: Tham khảo: Bài tập nguyên lý kế toán – Kế toán bán hàng – Bài 2 Nguyên lý kế toán – Kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa bài 1 Danh sách các khóa học thực hành kế toán tại Kế […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập nguyên lý kế toán
CHI TIẾT
Th11
23

Nguyên lý kế toán – Kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa bài 1

Nguyên lý kế toán – Kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa bài 1 Tham khảo: Bài tập nguyên lý kế toán doanh nghiệp: Bài Số 2 – có lời giải Đề bài: Tại doanh nghiệp thương mại X hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính thuế GTGT […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập nguyên lý kế toán
CHI TIẾT
Trang 1 của 512345