Bài tập tính giá thành sản phẩm – có lời giải: Bài 1

Bài tập tính giá thành sản phẩm sản xuất

Bài tập tính giá thành sản phẩm

Tại công ty TNHH Hoàng Gia Phát, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, sản xuất kinh doanh hàng chịu thuế GTGT, tính thuế theo phương pháp khấu trừ, có các số liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ được kế toán ghi nhận trong các tài liệu sau:

Tài liu 1 – Bài tập tính giá thành sản phẩm : Số dư đầu kỳ của một số tài khoản :

_ Tài khoản 152 :                    127.800.000 đồng

. Tài khoản 1521 (5.250 kg)    105.000.000 đồng

. Tài khoản 1522 (2.280 kg)     22.800.000 đồng

_ Tài khoản 154 :

. Vật liệu chính :                        2.050.000.000 đồng

. Vật liệu phụ :                          1.700.700 đồng

Tài liu 2 – Bài tập tính giá thành sản phẩm : Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ :

  1. Xuất kho 100 kg nguyên vật liệu chính trực tiếp sản xuất sản phẩm:
  2. Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 60.000.000 đồng, cho bộ phận phục vụ  sản xuất  4.000.000 đồng, và bộ phận quản lý phân xưởng 16.000.000 đồng.
  3. Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí có liên quan là 32,5%
  4. Xuất kho 200 kg vật liệu phụ dùng trực tiếp sản xuất sản phẩm và 40 kg dùng ở bộ phận quản ý quản lý phân xưởng
  5. Khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp sản xuất sản phẩm là 200.000 đồng, các phương tiện quản lý tại phân xưởng là 2.200.000 đồng
  6. Các chi phí khác phát sinh tại phân xưởng chưa thanh toán cho người bán bao gồm 10% thuế GTGT là 13.200.000 đồng
  7. Chi phí điện, nước phát sinh tại phân xưởng sản xuất thanh toán bằng tiền mặt theo hoá đơn là 8.000.000 đồng, thuế GTGT 10%
  8. Phân xưởng sản xuất được 4.000 sản phẩm nhập kho thành phẩm Cuối kỳ còn 1.000 sản phẩm dở dang, doanh nghiệp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, vật liệu phụ bỏ dần vào quá trình sản xuất, mức độ hoàn thành là 60%, doanh nghiệp xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ. Phế liệu thu hồi nhập kho là 2.105.000 đồng. Nguyên vật liệu chính để tại phân xưởng là 20 kg

Yêu cu của bài tập tính giá thành sản phẩm:

Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Tính giá thành đơn vị sản phẩm và lập phiếu tính giá thành sản phẩm.

Tham khảo:

Hạch toán giá thành sản phẩm theo thông tư 133 mới nhất

Bài tập tính giá thành sản phẩm – có lời giải : Bài 2

GIẢI BÀI TẬP BÀI TẬP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM:

Xuất kho vật liệu chính bài tập tính giá thành sản phẩm:

Nợ TK 621:    2.000.000
Có TK 1521:  2.000.000

Tiền lương phải trả bài tập tính giá thành sản phẩm:

Nợ TK 622: 60.000.000
Nợ TK 627: 20.000.000
Có TK 334: 80.000.000

Các khoản trích theo lương phải trả – bài tập tính giá thành sản phẩm:

Nợ TK 622: 13.200.000
Nợ TK 627:   4.400.000
Nợ TK 334:   8.400.000
Có TK 338: 26.000.000

Xuất kho vật liệu phụ – bài tập tính giá thành sản phẩm:

Nợ TK 621:   1.600.000
Nợ TK 627:      400.000
Có TK 1522: 2.000.000

Trích khấu hao tài sản cố định – bài tập tính giá thành sản phẩm:

Nợ TK 621:        200.000
Nợ TK 627:     2.200.000
Có TK 214:   2.400.000

Dịch vụ mua ngoài chưa thanh toán – bài tập tính giá thành sản phẩm:

Nợ TK 627: 12.000.000
Nợ TK 133:   1.200.000
Có TK 331: 13.200.000

Các chi phí phát sinh – bài tập tính giá thành sản phẩm:

Nợ TK 627:   8.000.000
Nợ TK 133:      800.000
CóTK 111:     8.800.000

Nguyên vật liệu chính thừa:

Nợ TK 1521:    400.000
Có TK  621:     400.000

Tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm trong kỳ tại phân xưởng:

Nợ TK 154: 123.600.000
Có TK 621:     3.400.000
Có TK 622:   73.200.000
Có TK 627:   47.000.000

Chi phí vật liệu chính dở dang cuối kỳ:
CPSPDDCK=2.050.000.000 + 1.600.000X1.000=410.320.000
4.000 + 1.000
Chi phí vật liệu phụ dở dang cuối kỳ:
CPSPDDCK=1.700.700 + 2.000.000X600=482.700
4.000 + 1000 x 60%
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp dở dang cuối kỳ:

Chi phí NVLTTDDCK = 410.320.000 + 482.700 = 410.802.700

Phế liệu thu hồi nhập kho:

Nợ TK 152: 2.105.000
Có TK 154: 2.105.000

Tổng giá thành nhập kho:

Z = 2.051.700.700 + 123.600.000 – 410.802.700 – 2.105.000 = 1.762.393.000

Giá thành đơn vị nhập kho:

Zđơn vị=1.762.393.000=440.598,25 đồng/sản phẩm
4.000

Nhập kho thành phẩm:

Nợ TK 155  440.598,25
Có TK 154  440.598,25

Lập phiếu tính giá thành sản phẩm:

Chỉ tiêuCPNVLTTCPNCTTCPSXCTổng cộng
DDĐK2.051.700.700002.051.700.700
PSTK3.400.00073.200.00047.000.000123.600.000
DDCK410.802.70000410.802.700
Phế liệu2.105.000002.105.000
Tổng giá thành1.640.393.00073.200.00047.000.0001.762.393.000
Giá thành đơn vị410.548,2514.64011.750440.598,25

13
BÌNH LUẬN

avatar
10 Chuỗi bình luận
3 Chủ đề trả lời
0 Người theo dõi
 
Bình luận phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận nóng nhất
9 Tác giả bình luận
Thơ NguyễnMai Vi HạPhùng Thị Ngọc HiềnCao LamĐố Liên Tác giả nhận xét gần đây
  Theo dõi  
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều
Thông báo cho
Mai Vi Hạ
Khách
Mai Vi Hạ

mọi nguời giúp em với ạ, em cảm ơn nhiều. Ngày 31/1 phân bổ cp sản xuất chung theo cp nguyên vật liệu trực tiếp, tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, biết rằng tổng số lượng sản phẩm hoàn thành trong kỳ là 10.000kg dây nylon loại 1, 8.000kg dây nylon loại 2. Công ty tiến hành nhập kho số lưọng còn lại cuối kỳ. Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ của dây nylon loại 1 là 8.000.000 đồng, dây nylon loại 2 là 9.000.000 đồng. DN tính giá thành theo phương pháp giản đơn. định khoản và tính giá thành từng loại giúp em với ạ. Em cảm ơn

Phùng Thị Ngọc Hiền
Khách
Phùng Thị Ngọc Hiền

cho e hỏi chi phí Khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp sản xuất sản phẩm là 200.000 đồng là thì cho NVLC bao nhiêu và VLP là bao nhiêu ạ sau đó để tính chi phí NVLC và VLP phát sinh ấy ạ

Thơ Nguyễn
Khách
Thơ Nguyễn

là sao chị ? chi phí khấu hao máy móc như chị nói theo e định khoản là :
Nợ 627 200.000
Có 214 200.000

Ẩn danh
Khách
Ẩn danh

bạn hạch toán nguyên vat liệu chính thừa sai về số liẹu

Ẩn danh
Khách
Ẩn danh

Ở nghiệp vụ 5 sao lại dùng tk 621 là chi phí NVL trực tiếp ? mọi người giải thích cho em với ạ

Thơ Nguyễn
Khách
Thơ Nguyễn

Vì trong bài tính giá thành có 3 loại tk:
621 NVL trực tiếp
622 lương nhân công trực tiếp
627 các chi phí còn lại
cứ nvl, lương NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP thì đưa vào 621 622
Còn lại cứ đưa vào 627

Cao Thị Lam
Biên tập viên
Cao Thị Lam

Trả lời ban Dỗ Liên: Giải thích các bút toán trích theo lương. Trên nghiệp vụ 3 – Bên mình đang gôp hai bút toán vào môt bút toán nhiều nợ, 1 có. Còn bản chất của bút toán trích lương khi tách ra cụ thể
– Trích lương phải trả trừ vào chi phí của DN :
Nơ TK 622: 60.000.000*22% = 13.200.000
Nơ TK 627: 20.000.000 *22% = 4.400.000
Có TK 338: 17.600.000
– Trích BH trừ vào lương nhân viên
Nơ TK 334: 80.000.000 * 10.5% = 8.400.000
Có TK 338: 8.400.000
( tổng BH các loại trích theo năm 2017 là 32.5%)

Đố Liên
Khách
Đố Liên

giải thích giúp em các khoản trích theo lương với ạ

Bảo
Khách
Bảo

vật liệu chính: 2.000.000
vật liệu phụ: 1.600.000
mà sao em thấy ghi hơi lạ ta

Trần Phước Anh Nhân
Khách
Trần Phước Anh Nhân

Nghiệp vụ 4 sai thì phải (Nợ TK 621: 1.600.000) : Xuất kho 200 vật liệu phụ dùng trực tiếp sản xuất sản phẩm.Phải hạch toán như này mới phải chứ:
Nợ 621 2.000.000 [200x(22.800.000/2280)]
Có 1522 2.000.000

Nguyễn Thị Mỹ
Khách
Nguyễn Thị Mỹ

Khấu hao máy móc thiết bị cho sản xuất cho vào TK 627.

Ẩn danh
Khách
Ẩn danh

Ban lam cau 7 sai roi. nguoi ta cho la: Chi phi phat sinh cho tien dien, nuoc thanh toan bang Tm theo HD la 8.000.000 dong trong do da co thue la 10% roi ma

Kiều Diễm Nguyễn Thị
Đăng ký
Kiều Diễm Nguyễn Thị

Bạn à bạn vui lòng đọc lại đầu bài nhé. Đầu bài ghi là tiền điện 8000.000, thuế gtgt 10%. Chứ không phải là chi phí tiền điện 8000.000 (đã bao gồm vat) bạn nhé