Hướng dẫn cách lập phụ lục 05-3BK-QTT-TNCN trong phần quyết toán thuế TNCN

Phụ lục 05-3BK-QTT-TNCN là một phụ lục trong tờ khai Quyết toán thuế TNCN 05-QTT-TNCN theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020. Phụ lục này dành cho tổ chức, doanh nghiệp kê khai toàn bộ thông tin người phụ thuộc (NPT) để tính giảm trừ gia cảnh trong năm tính thuế. Sau đây Lamketoan.vn sẽ hướng dẫn chi tiết cách kê khai vào phụ lục này như sau:

Các bước lập phụ lục 05-3BK-QTT-TNCN trong phần quyết toán thuế TNCN

  • Chọn HTKK 3.8.6 (đây là phiên bản hỗ trợ kê khai thuế mới nhất. Các bạn phải thường xuyên cập nhật phiên bản mới nhất trên cổng thông tin điện tử (http://www.gdt.gov.vn)
  • Chọn “mã số thuế” của doanh nghiệp mình và chọn “Đồng ý”
  • Chọn “Quyết toán thuế thu nhập cá nhân”
  • Chọn “05/QTT-TNCN Tờ khai quyết toán của tổ chức, CN (TT92/2015)”
  • Trong phân hệ “Chọn kỳ tính thuế” ta chọn như sau:

            + “năm”: là năm quyết toán thuế. Ví dụ: 2017

            + “từ tháng” – “đến tháng”: là các tháng trong năm tài chính, Ví dụ: 01/2017-12/2017

            + Chọn: “Tờ khai lần đầu”. Nếu hết thời hạn nộp tờ khai mà NNT phát hiện ra sai sót; muốn nộp tờ khai bổ sung thì chọn “ Tờ khai bổ sung”

            + Chọn: “Đồng ý”

  • Chọn phụ lục “05-3BK-QTT-TNCN”

huong-dan-lap-phu-luc-05-3bk-qtt-tncn-

Lưu ý trước khi kê khai vào phụ lục này như sau:

  • Phụ lục 05-3BK-QTT-TNCN là phụ lục đi kèm với tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05-QTT-TNCN; và được nộp cùng với quyết toán thuế TNCN cuối năm
  • Đối tượng được kê khai vào phụ lục này: là tất cả những người phụ thuộc; được tính giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế trong năm tính thuế; (bao gồm cả trường hợp người phụ thuộc đã có mã số thuế hay chưa có mã số thuế)
  • Căn cứ để kê khai vào phụ lục này: là thông tin trên hồ sơ chứng minh người phụ thuộc; (Giấy khai sinh người phụ thuộc, chứng minh thư người phụ thuộc,……)

Các bạn có thể tham khảo hồ sơ người phụ thuộc tại đây

     – Tại chỉ tiêu [21] “Từ tháng”, [22] “đến tháng”: nếu thời gian giảm trừ là nhiều năm; thì ta chỉ cần đánh thời gian của năm đăng ký giảm trừ để quyết toán thuế; còn sang năm tính thuế khác thì ta lại khai lại thời gian giảm trừ cho hai chỉ tiêu này; vì người phụ thuộc có thể thay đổi theo năm quyết toán thuế.

Các bạn có thể tham khảo cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh tại đây

Ý nghĩa của từng chỉ tiêu trong phụ lục

– Chỉ tiêu [07] “Họ và tên người nộp thuế”: Ghi rõ ràng; đầy đủ họ và tên của từng cá nhân đăng ký tính giảm trừ người phụ thuộc tại tổ chức; cá nhân trả thu nhập.

– Chỉ tiêu [08] “Mã số thuế của người nộp thuế”: Ghi rõ ràng; đầy đủ mã số thuế của cá nhân theo Giấy chứng nhận đăng ký thuế; hoặc Thông báo mã số thuế hoặc Thẻ mã số thuế do cơ quan thuế cấp. Trường hợp không có thì bỏ trống.

– Chỉ tiêu [09] “Họ và tên người phụ thuộc”: Ghi rõ ràng; đầy đủ họ và tên của người phụ thuộc.

– Chỉ tiêu [10]” Ngày sinh của người phụ thuộc”: Ghi rõ ràng; đầy đủ ngày, tháng, năm sinh của người phụ thuộc.

– Chỉ tiêu [11] “Mã số thuế của người phụ thuộc”: Ghi rõ ràng; đầy đủ mã số thuế của người phụ thuộc theo Giấy chứng nhận đăng ký thuế; hoặc Thông báo mã số thuế/Thông báo mã số thuế Người phụ thuộc; hoặc Thẻ mã số thuế do cơ quan thuế cấp. Trường hợp không có thì bỏ trống

– Chỉ tiêu [12] “Quốc tịch người phụ thuộc”: Ghi rõ quốc tịch của người phụ thuộc.

– Chỉ tiêu [13] “Số CMND/Hộ chiếu của người phụ thuộc”: Ghi rõ ràng; đầy đủ số CMND của người phụ thuộc với quốc tịch Việt Nam; hoặc số Hộ chiếu của người phụ thuộc với quốc tịch khác Việt Nam.

– Chỉ tiêu [14] “Quan hệ với người nộp thuế”: Ghi mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế.

Các chỉ tiêu khác

– Chỉ tiêu [15] “Số:” Ghi rõ ràng, đầy đủ thông tin tại phần Số trên Giấy khai sinh của người phụ thuộc.

– Chỉ tiêu [16] “Quyển số”: Ghi rõ rõ ràng, đầy đủ thông tin tại phần Quyển số trên Giấy khai sinh của người phụ thuộc.

– Chỉ tiêu [17] “Quốc gia”: Ghi rõ Quốc gia nơi cấp Giấy khai sinh của người phụ thuộc.

– Chỉ tiêu [18] “Tỉnh/Thành phố”: Ghi rõ Tỉnh/Thành phố nơi cấp Giấy khai sinh của người phụ thuộc.

– Chỉ tiêu [19] “Quận/Huyện”: Ghi rõ Quận/Huyện nơi cấp Giấy khai sinh của người phụ thuộc.

– Chỉ tiêu [20] “Phường/Xã”: Ghi rõ ràng Phường/Xã nơi cấp Giấy khai sinh của người phụ thuộc. Trường hợp địa giới hành chính đã thay đổi, ghi theo bộ địa chỉ Tỉnh/Thành phố; Quận/Huyện; Phường/Xã mới đang có hiệu lực được ban hành của các cấp có thẩm quyền

– Chỉ tiêu [21] “Từ tháng”: Ghi theo tháng thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng kể cả trường hợp đăng ký sau thời điểm phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.

– Chỉ tiêu [22] “Đến tháng”: Tháng thực tế kết thúc nghĩa vụ nuôi dưỡng. Trường hợp không xác định được thời điểm kết thúc thì bỏ trống.

Ví dụ:

Chị Nguyễn Thị Thơm là công nhân dệt sợi tại Công ty Cổ phần Đay và KDTH Thái Bình. Năm 2017, chị đăng ký giảm trừ gia cảnh cho con gái đã có mã số thuế người phụ thuộc 8522663081 và giấy khai sinh sau:

huong-dan-lap-phu-luc-05-3bk-qtt-tncn-2

huong-dan-lap-phu-luc-05-3bk-qtt-tncn-3

huong-dan-lap-phu-luc-05-3bk-qtt-tncn-huong-dan-lap-phu-luc-05-3bk-qtt-tncn-4

Xem thêm:

Hướng dẫn cách lập phụ lục 05-1BK-QTT-TNCN trong quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn cách lập phụ lục 05-3BK-QTT-TNCN trong phần quyết toán thuế TNCN

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
1 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bùi Thanh Bình
Bùi Thanh Bình

sao cái chỉ tiêu 22 bảo bỏ trống được mà bỏ trống cái lại bảo sai?

0988.680.223
0986.191.228
0912.929.959
0982.929.939