Các đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế mang lại cho các doanh nghiệp nhiều lợi ích như: tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian, đảm bảo độ chính xác và an toàn cao. Vì vậy ngày 12/09/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP; có hiệu lực từ ngày 01/11/2018 quy định về sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Vậy hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là gì? Những đối tượng nào được sử dụng hóa đơn điện tử? Những đối tượng được miễn phí sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế?

cac-doi-tuong-bat-buoc-su-dung-hoa-don-dien-tu-co-ma-cua-co-quan-thue

1. Khái niệm Hóa đơn điện tử là gì? Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (CQT) là gì?

Hóa đơn điện tử: là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức; cá nhân bán hàng hóa; cung cấp dịch vụ lập; ghi nhận thông tin bán hàng hóa; cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP; ngày 12/09/2018 (theo khoản 3 điều 3 nghị định 119/2018/NĐ-CP)

 • Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử: bao gồm số giao dịch; là một dãy số duy nhất và chuỗi ký tự được cơ quan thuế tạo ra dựa trên thông tin của người bán lập trên hóa đơn; (theo khoản 5 điều 3 nghị định 119/2018/NĐ-CP)
 • Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế: là hóa đơn điện tử; được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua; bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế; (theo khoản 4 điều 3 nghị định 119/2018/NĐ-CP)

Xem thêm: 

Quy trình để sử dụng hoá đơn điện tử theo quy định mới

Những điểm mới trong quy định về hóa đơn điện tử theo nghị định 119/2018/NĐ-CP

2. Nguyên tắc lập hóa đơn điện tử có mã của CQT

Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ người bán (trừ hộ, cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 6 điều 12 nghị định 119/2018/NĐ-CP) phải lập hóa đơn điện tử có mã của CQT để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại nghị định 119/2018/NĐ-CP, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

3. Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của CQT

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác

 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa; cung cấp dịch vụ; không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa; cung cấp dịch vụ (theo khoản 1 điều 12 nghị định 119/2018/NĐ-CP)
 • Doanh nghiệp;; tổ chức kinh tế; tổ chức khác thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thì sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa; cung cấp dịch vụ; không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa; cung cấp dịch vụ

cac-doi-tuong-bat-buoc-su-dung-hoa-don-dien-tu-co-ma-cua-co-quan-thue-1

Hộ cá nhân kinh doanh

 • Hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán; sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên; và có doanh thu năm trước liền kề từ 3 (ba) tỷ đồng trở lên; trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng; hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 (mười) tỷ đồng trở lên; trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa; cung cấp dịch vụ; không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (theo khoản 4 điều 12 nghị định 119/2018/NĐ-CP)
 • Hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc nhưng có thực hiện sổ sách kế toán; có yêu cầu thì cũng được áp dụng hóa đơn điện tử có mã của CQT theo quy định
 • Hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng; khách sạn; bán lẻ thuốc tân dược; bán lẻ hàng tiêu dùng, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng tại một số địa bàn có điều kiện thuận lợi; thì triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế từ năm 2018. Trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm sẽ triển khai trên toàn quốc.
 • Hộ, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của CQT; nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng hoặc trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác; được CQT chấp nhận cấp hóa đơn điện tử để giao cho khách hàng; thì được CQT cấp hóa đơn điện tử có mã của CQT theo từng lần phát sinh và phải khai, nộp thuế; trước khi CQT cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh

4. Các trường hợp được CQT cung cấp cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của CQT không thu tiền

 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa; hợp tác xã; hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; theo quy định pháp luật và hộ, cá nhân kinh doanh; chuyển đổi thành doanh nghiệp trong thời gian 12 tháng kể từ khi thành lập doanh nghiệp
 • Hộ, cá nhân kinh doanh. Riêng hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp xây dựng; hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên; trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ theo quy định tại khoản 4 điều 12 nghị định 119/2018/NĐ-CP); trong thời gian 12 tháng kể từ tháng áp dụng hóa đơn điện tử;; có mã của CQT theo quy định tại nghị định 119/2018/NĐ-CP
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; và quy định của bộ tài chính trừ doanh nghiệp hoạt động tại các khu kinh tế; khu công nghiệp, khu công nghệ cao
 • Các trường hợp khác cần thiết để khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử do Bộ tài chính quyết định
0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0986.191.228
0912.929.959
0982.929.939