quyet-toan-thue-la-giBạn hiểu thế nào là công việc quyết toán thuế, việc quyết toán thuế có ảnh hưởng  gì tới  tình hình tài chính của doanh nghiệp hay không?.

Quyết toán thuế là công việc bắt buộc của một doanh nghiệp sau một thời gian thành lập (thông thường là sau 5 năm, còn doanh nghiệp lớn thì có khi một năm quyết toán thuế một lần)

Khi nào thì doanh nghiệp phải quyết toán thuế:Sau khi  đơn vị  có quyết định thanh tra quyết toán của cơ quan thuế quản lý yêu cầu, và cơ quan thuế thường hẹn doanh nghiệp  sau 2 tuần để chuẩn bị

Quyết toán thuế nhằm mục đích gì: Mục đích của việc quyết toán thuế là truy thu thuế TNDN, thuế GTGT, thuế TNCN của doanh nghiệp, vậy để cho doanh nghiệp bạn bị truy thu ít tiền thuế thì kế toán cần chuẩn bị gì?

Trung tâm toàn tài xin chia sẻ kinh nghiệm quyết toán thuế:

Để bảo vệ tối đa quyền lợi cho doanh nghiệp, người làm kế toán cần chuẩn bị tốt tinh thần ứng biến các tình huống mà cán bộ thuế có thể hỏi trong quá trình kiểm tra sổ sách. để việc quyết toán diễn ra tốt đẹp và bị truy thu ít tiền thuế, kế toán cần chuẩn bị đẩy đủ hồ sơ chứng từ, sổ sách, các giấy tờ kèm theo để khi cơ quan thuế hỏi đến giấy tờ gì  thì kế toán có ngay để trình bày tránh việc khi hỏi không có mới bắt đầu chuẩn bị sẽ dẫn tới nhiều thiệt thòi cho doanh nghiệp.

1.Tờ khai thuế GTGT hàng tháng đã nộp

2.Hoá đơn, chứng từ mua vào, bán ra kèm theo tờ khai đã nộp

3.Tất cả các loại giấy nộp tiền thuế

4.Báo cáo tài chính các năm đã nộp

5.Quyết toán thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN

6.Quyết toán  thuế TNCN theo mẫu 05/KK

7.Sổ cái các TK theo bảng cân đối số phát sinh

8.Sổ chi tiết các tài khoản liên quan

9.Biên bản đối chiếu công nợ các năm 

10.Bảng trích khấu hao TSCĐ và bảng phân bổ CCDC

11.Sổ chi tiết công nợ phải thu 

12. Sổ chi tiết công nợ phải trả

 Và còn rất nhiểu giấy tờ liên quan khác phụ thuộc vào loại hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Trung tâm đào tạo kế toán toàn tài hiểu được các vướng mắc mà người làm kế toán chưa đủ tự tin khi chuẩn bị sổ sách cũng như tinh thần trước khi quyết toán. Dịch vụ đào tạo kế toán; Dịch vụ dọn dẹp sổ sách; dịch vụ lập báo cáo tài chính; dịch vụ kế toán thuế trọn gói của chúng tôi sẽ giải quyết tất cả các vướng mắc mà doanh nghiệp bạn đang gặp phải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *