Mức phạt trốn đóng BHXH, thử việc, trả lương không đúng quy định

Mức phạt trốn đóng BHXH, thử việc, trả lương không đúng quy định

Hôm nay Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn trực tiếp cho các bạn biết rõ mức phạt trốn đóng BHXH, thử việc, trả lương không đúng quy định cho nhân viên

Xem thêm: Thay đổi mức đóng bảo hiểm bắt buộc


Mức phạt trốn đóng BHXH thử việc trả lương không đúng quy định

Doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội với hợp đồng lao động chính thức và hợp đồng thử việc, thời vụ, không trả lương đúng quy định. Sẽ bị phạt theo nghị định 95/2013/ NĐ- CP áp dụng từ ngày 10/10/2013. Quy định về sử phạt hành chính với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh về lĩnh vực bảo hiểm, xã hội đưa người lao động về Việt Nam ra nước ngoài. Theo khung hợp đồng được thực hiện tại NDD95/2013/NĐ-CP. Quy định cụ thể về mức phạt vi phạm hành chính như sau:

1. Mức phạt sai phạm về lao động thử việc

– Phạt cảnh cáo, trường hợp nặng hơn là phạt tiền từ 500.000 đồng – 1.000.000 đồng. Với đơn vị thuê lao động vi phạm quy định thử việc.

– Phạt tiền từ 2.000.000 – 5.000.000 nếu người sử dụng lao động có các hành vi sau:

  • Trả lương của người lao động khi thử việc thấp hơn 85% mức lương của công việc đó.
  • Yêu cầu người lao động thử việc nhiều hơn 01 lần
  • Thử việc lâu hơn thời gian thỏa thuận

2. Mức phạt vi phạm quy định về tiền lương

Mức xử phạt hành chính trốn đóng bảo hiểm xã hội, trả lương không đúng quy định của người sử dụng lao động. Sẽ bị xử phạt tiền nếu có một trong các hành vi sau:

  • Trả lương thấp hơn mức quy định trong bảng lương được quy định.
  • Trả lương không đúng kỳ hạn
  • Trả lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm cho người lao động thấp hơn quy định
  • Trả không đủ tiền lương thôi việc
  • Tự ý khấu trừ tiền lương cua người lao động trái quy định trong điều 101 (Bộ luật lao động)

2.1. Những trường hợp xử phạt hành chính khi trốn đóng BHXH

Những trường hợp trên tùy và mức độ trốn đóng BHXH, trả lương không đúng quy định mà bị xử phạt hành chính các mức sau:

5 triệu đồng  – 10 triệu đồngvi phạm từ 01 đến 10 người
10 triêu đồng – 20 triệu đồngvi phạm từ 11 đến 50 người
20 triệu đồng – 30 triệu đồngvi phạm từ 51 đến 100 người
30 triệu đồng – 40 triệu đồngvi phạm từ 101 đến 300 người
40 triệu đồng  – 50 triệu đồngvi phạm tư 301 người trở lên

2.2. Phạt do trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu

Trường hợp người sử dụng lao động bị phạt khi trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu quy định.

20 triệu đồng – 30 triệu đồngvi phạm từ 01 đến 10 người
30 triệu đồng – 50 triệu đồngvi phạm từ 11 đến 50 người
50 triệu đồng  – 75 triệu đồngvi phạm tư 51 người trở lên

III. Quy định mức phạt đóng BHTN và BHXH  bắt buộc

– Theo nghị định 95/213/NĐ-CP quy định phạt cảnh cáo. Nếu nặng hơn sẽ phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Nếu phát hiện người lao động có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia đóng BHXH bắt buộc và BHTN

– Phạt tiền từ 12% -15% số tiền đóng BHXH bắt buộc và BHTN bằng biên bản xác nhận vi phạm hành chính. Không được cao hơn 75.000.000 đồng khi người sử dụng  lao động có hành vi sau:

– Chậm nộp BHXH và BHTN

Đóng BHXH bắt buộc, không theo mức quy định

– Đóng không đủ số người phải tham gia bảo hiêm

– Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính. Nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp

Xem thêm:

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2018

– Các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc

Tăng và giảm lao động tham gia đóng bảo hiểm bắt buộc.

Như vậy Kế toán Việt Hưng vừa hướng dẫn các bạn Mức phạt trốn đóng bảo hiểm, trả lương, thử việc không đúng quy định. Người sử dụng lao động và người lao động nên căn cứ vào các quy định và các mức phạt trên để hiểu rõ được quyền lợi. Cũng như nghĩa vụ của mình khi xuất hiện sai phạm.

————————

Kế toán Việt Hưng chuyên cung cấp DỊCH VỤ KẾ TOÁNĐÀO TẠO KẾ TOÁN cho những kế toán mới ra trường và những kế toán cần nâng cao kinh nghiệm. Truy cập website : lamketoan.vn để biết thông tin chi tiết.

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho