Mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng tăng thêm 8% Từ 1/9

Từ 1/9 tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng. Điều chỉnh mức hưởng đối với người có mức lương hưu, trợ cấp dưới 2.000.000 đồng/tháng

Từ 1/9 tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng
Từ 1/9 tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng

Quy định về mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng theo văn bản hiện hành

Ngày 15/07/2016, Bộ lao động thương binh xã hội đã ban hành Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH. Theo đó, điều chỉnh mức lương hưu đối với:

Các đối tượng quy định tại Điểm a và Điểm b, Khoản 1, Điều 2, Nghị định số 55/2016/NĐ-CP bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến trước ngày 01 tháng 5 năm 2016(a).

Các đối tượng quy định tại Điểm a, Điểm b, và Điểm c, Khoản 1, Điều 2, Nghị định số 55/2016/NĐ-CP đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 và người bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 có mức lương hưu, trợ cấp dưới 2.000.000 đồng/tháng.(b)……

Xem thêm: 

Khi lao động nghỉ hưu có phải đóng BHXH, BHYT, BHTN

Các khoản được trừ khi tính thuế TNCN 2018

1. Tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng quy định tại (a)

Mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng mới = Mức lương hưu, trợ cấp hiện hưởng x 1,08

Thời điểm điều chỉnh tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng.

Ví dụ:

Ông A, bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 với mức lương hưu tại thời điểm tháng 01/2015 là 5.200.000 đồng/tháng.
Mức lương hưu mới của ông A sau khi điều chỉnh là:
5.200.000 đồng/tháng x 1,08 = 5.616.000 đồng/tháng
Thời điểm hưởng mức lương mới nêu trên của ông A được tính từ tháng 01/2015.

2. Điều chỉnh mức hưởng đối với người có mức lương hưu, trợ cấp dưới 2.000.000 đồng/tháng

Đối với các đối tượng quy định tại (b) và các đối tượng sau khi được điều chỉnh mức hưởng theo quy định tại khoản 1

– Đối với người có mức lương hưu từ 1.750.000 đồng/tháng trở xuống

Mức lương hưu sau điều chỉnh = Mức lương hưu trước điều chỉnh + 250.000 đồng/tháng

– Đối với người có mức lương hưu từ trên 1.750.000 đồng/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/tháng

Mức lương hưu sau điều chỉnh = 2.000.000 đồng/tháng

– Đối với người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ 1.850.000 đồng/tháng trở xuống

Mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh = Mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng trước điều chỉnh + 150.000 đồng/tháng

– Đối với người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ trên 1.850.000 đồng/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/tháng

Mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh = 2.000.000 đồng/tháng

Thời điểm điều chỉnh tính từ tháng 01 năm 2016 đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 và tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng đối với người bắt đầu hưởng trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Ví dụ 1

Ông C, bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 với mức lương hưu tại thời điểm tháng 01/2016 là 1.600.000 đồng/tháng.
– Ông C thuộc đối tượng điều chỉnh tăng 8% theo quy định tại Điều 2 Thông tư này, mức lương hưu của ông C sau khi điều chỉnh tăng 8% là:
1.600.000 đồng/tháng x 1,08 = 1.728.000 đồng/tháng
– Do mức lương hưu của ông C thấp hơn 1.750.000 đồng/tháng, nên ông C thuộc đối tượng được tiếp tục điều chỉnh tăng thêm 250.000 đồng/tháng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 3 Thông tư này. Mức lương hưu của ông C sau khi điều chỉnh là:
1.728.000 đồng/tháng + 250.000 đồng/tháng = 1.978.000 đồng/tháng
Thời điểm hưởng mức lương nêu trên của ông C được tính từ tháng 01/2016.

Ví dụ 2

Bà D, hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng tại thời điểm tháng 12/2015 là 1.860.000 đồng. Do mức trợ cấp mất sức lao động của bà D nằm trong khoảng từ trên 1.850.000 đồng/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/tháng, nên bà D thuộc đối tượng được điều chỉnh mức trợ cấp theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 3 Thông tư này.
Mức trợ cấp mất sức lao động của bà D sau khi điều chỉnh là 2.000.000 đồng/tháng. Thời điểm hưởng từ tháng 01/2016.

Xem thêm: Tính lương và trả lương trong doanh nghiệp như thế nào

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận