Khi lao động nghỉ hưu có phải đóng BHXH, BHYT, BHTN

Lao động nghỉ hưu có phải đóng BHXH, BHYT, BHTN

Các quy định áp dụng

– Luật BHXH số 58/2014/QH 13

– Nghị định số 115/2015/NĐ-CP

– Thông tư số 59//2015/TT-BLĐTBXH

– Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH

Khi lao động nghỉ hưu có phải đóng BHXH, BHYT, BHTN

1. Về đóng bảo hiểm xã hội

– Điều 123 Luật BHXH số 58/2014/QH 13 (20/11/2014) quy định: “Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng. Mà đang giao kết hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc”

– Điều 61 quy định “ Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương theo quy định tại Điều 54, Điều 55 của Luật này. Hoặc chưa hưởng BHXH một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này. Thì được bảo lưu thời gian đóng BHXH”

Vì vậy, người sử dụng lao động không phải đóng BHXH bắt buộc cho người lao động đang hưởng lương hưu.

2.  Về đóng bảo hiểm y tế

Theo Điều 12 Luật BHXH số 58/2014/QH 13 quy định:

“1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng bao gồm:

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên. Người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức

2.Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bao gồm: người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng”

Theo Điều 13 Luật BHXH số 58/2014/QH 13 quy định: “Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này. Thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này”

Vì vậy, người lao động đang hưởng lương hưu sẽ vẫn đóng bảo hiểm theo đối tượng ưu tiên là người lao động tại đơn vị

3. Về đóng bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật việc làm số 38/2013/QH 13 ngày 16/11/2013. Quy định về đối tượng tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp. “Người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này đang hưởng lương hưu. Giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp”

Ngoài ra:

– Theo Điều 167 Bộ luật lao động số 10/2012/QH 13 quy định: “Khi đã nghỉ hưu, nếu làm việc theo hợp đồng lao động mới. Thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí. Người lao động cao tuổi vẫn được hưởng quyền lợi đã thỏa thuận theo hợp đồng lao động.”

– Theo khoản 3 Điều 186 Bộ luật lao động số 10/2012/QH 13 ngày 18/06/2012 quy định:

“Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hàng năm theo quy định”

Vì vậy, người đang hưởng lương hưu sẽ không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp.

KẾT LUẬN:

– Nếu ký hợp đồng lao động với người nghỉ hưu mà chưa được hưởng lương hưu của BHXH. Thì phải đóng BHXH, BHYT, BHTN

– Nếu ký hợp đồng lao động với người nghỉ hưu mà đã được hưởng lương hưu của BHXH. Thì không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN

Trên đây là những chia sẻ của Việt Hưng về vấn đề: Khi lao động nghỉ hưu có phải đóng BH XH, BHYT, BHTN. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào.Bạn vui lòng để lại bình luận phía dưới bài viết để được giả đáp nhanh nhất ạ

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận