Hóa đơn không chịu thuế GTGT có phải kê khai không?. Kê khai hóa đơn không chịu thuế như thế nào?

Bài viết này trung tâm đào tạo kế toán Lamketoan.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách kê khai hóa đơn không chịu thuế GTGT, thuế suất 0% cũng như cách phân biệt hóa đơn không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, không chịu thuế GTGT, thuế suất 0%.

Tham khảo: Cách lập tờ khai thuế giá trị gia tăng vãng lai

Hóa đơn GTGT không chịu thuế có phải kê khai không? Kê khai như thế nào? Bài viết này trung tâm đào tạo kế toán Lamketoan.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách kê khai hóa đơn không chịu thuế GTGT

1. Trường hợp nào thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

a. Hóa đơn chịu thuế suất 0%:

Được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. (Khoản 1 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013)
b. Hóa đơn không chịu thuế GTGT:

Không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào (dựa theo khoản 7 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013

c. Hóa đơn không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT
Được khấu trừ thuế GTGT đầu vào (căn cứ vào khoản 11 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013)

2. Cách kê khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK:

2.1. Khai GTGT thuế đầu vào: (Bên mua)

a. Kê khai hóa đơn không chịu thuế GTGT:

– Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế vì không được khấu trừ nên:

– Không phải kê khai trên bảng kê mua vào (Pl 01-2/GTGT) (Theo Thông tư 119)
– Các bạn chỉ cần nhập số tiền giá trị hàng hóa, dịch vụ vào chỉ tiêu 23 trên tờ khai là xong

b. Kê khai hóa đơn chịu thuế suất 0%:

– Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0% vì được khấu trừ nên;

– Kê khai vào DÒNG SỐ 1. “Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế” trên bảng kê mua vào: PL 01-2/GTGT.

c. Hóa đơn không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

– Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không tính thuế vì được khấu trừ nên:

– Kê khai vào DÒNG SỐ 1. “Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế” trên bảng kê mua vào: PL 01-2/GTGT.

2.2. Kê khai thuế GTGT đầu ra: (Bên bán)

a. Kê khai hóa đơn không chịu thuế GTGT

– Kê khai hóa đơn không chịu thuế vào DÒNG SỐ 1. “Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT)” trên bảng kê bán ra: PL 01-1/GTGT.

b. Kê khai hóa đơn chịu thuế suất 0%

– Kê khai vào DÒNG SỐ 2. “Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%” trên bảng kê bán ra: PL 01-1/GTGT.

c. Hóa đơn không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

– Không phải kê khai trên bảng kê bán ra (Theo Thông tư 119)

Lưu ý: Theo TT 119: Bỏ quy định phải tổng hợp và khai các hóa đơn GTGT đầu vào không đủ điều kiện được khấu trừ và khai các hoá đơn hàng hóa, dịch không phải tổng hợp trên tờ khai thuế

3. Cách viết hóa đơn:

a. Hóa đơn không chịu thuế GTGT
– Trên hoá đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, Dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch chéo

b. Hóa đơn chịu thuế suất 0%
– Trên hoá đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất viết là 0%, số thuế GTGT là 0.

c. Hóa đơn không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT
– Trên hoá đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

2 Bình luận

  • Mình có chút vấn đề. Bên mình xuất hóa đơn mặt hàng không chịu thuế về tỉnh. Vây mình xuất hóa đơn bình thường không thuế. Nhưng khi khai báo thuế mình cần thêm giấy tờ gì để hợp lệ với bên thuế hay không? Hay khai báo thuế bình thường như khai báo thuế VAT 10%? Mong được chia sẻ…

    Nguyễn Vân Trả lời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *