Category Archives: Khóa học kế toán

Khóa học kế toán thực hành thực tế, khóa học lý thuyết kế toán
Bao gồm tất cả từ các khóa học lý thuyết kế toán cơ bản đến các khóa học thực hành thực tế chuyên sâu từng lĩnh vực:

1. Khóa học nguyên lý kế toán

– Nguyên lý kế toán doanh nghiệp
– Nguyên lý kế toán hành chính sự nghiệp
– Nguyên lý kế toán ngân sách xã
Xem thêm: Lý thuyết kế toán

2. Khóa học thực hành kế toán

2.1. Khóa học thực hành kế toán doanh nghiệp

– Khóa học thực hành kế toán thương mại dịch vụ
– Khóa học thực hành kế toán xây dựng
– Khóa học thực hành kế toán sản xuất
– Khóa học thực hành kế toán vận tải
– Khóa học thực hành kế toán xuất nhập khẩu
– Khóa học thực hành kế toán gia công
– Khóa học thực hành kế toán sản xuất xuất ăn công nghiệp
– Khóa học thực hành kế toán gạch không nung
– Khóa học thực hành kế toán nhà hàng khách sạn
Xem thêm: Kế toán doanh nghiệp

2.2. Khóa học thực hành kế toán hành chính sự nghiệp

– Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp có thu
– Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp đơn thuần
– Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp trường học
– Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp bệnh viên
Xem thêm: Kế toán hành chính sự nghiệp

Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp đơn thuần

HCSN đơn thuần là một trong những khóa học có nội dung đơn giản nhất trong khối hành chính. Các đơn vị HCSN đơn thuần như: phòng tài chính, phòng nội vụ, phòng tài nguyên… Các nội dung Kế Toán Việt Hưng hướng dẫn trong khóa học này gồm: 1. Xử lý đầu năm Lập …

Khóa học nguyên lý kế toán hành chính sự nghiệp

Nội dung khóa học nguyên lý kế toán hành chính sự nghiệp Khóa học nguyên lý kế toán hành chính sự nghiệp của Kế toán Việt Hưng với giáo trình nguyên lý kế toán hành chính sự nghiệp chi tiết. Sẽ giúp các bạn hệ thống các phương pháp vận dụng chế độ kế toán …

Khóa học thực hành kế toán tổng hợp trong khách sạn

1. Chuẩn bị trước khi học kế toán khách sạn 1.1. Kiểm tra, cài đặt phần mềm Kiểm tra cấu hình và hệ điều hành máy tính, sửa chữa một số lỗi và tối ưu lại hệ thống máy tính của học viên Hướng dẫn cài đặt và sử dụng cơ bản các phần mềm …

Khóa học thực hành kế toán tổng hợp trong nhà hàng

1. Xử lý số dư đầu kỳ khóa học kế toán nhà hàng 1.1. Khai báo Khai báo các danh mục phòng ban, nhân viên, tài khoản ngân hàng. Quản lý, đối chiếu công nợ phải thu, công nợ phải trả cho nhà cung cấp Tạo các công trình, vụ việc chính là các mã …

Khóa học thực hành kế toán hành chính sự nghiệp sản xuất kinh doanh

– Chương 1: Tổng quan về kế toán hành chính sự nghiệp và hành chính sự nghiệp có thu – Chương 2:  Kế toán vốn bằng tiền – Chương 3:  Kế toán vật liệu – dụng cụ – Chương 4:  Kế toán tài sản cố định trong đơn vị hành chính sự nghiệp – Chương …

Khóa học thực hành kế toán hành chính sự nghiệp có thu

Kế toán hành chính sự nghiệp có thu Kế toán Hành Chính Sự Nghiệp Có Thu là đơn vị như thế nào?. Ví dụ: Các Trường Đai học, Trường Cao Đẳng, Trường Trung Cấp Dạy Nghề, Trường  học cấp 1 + 2 + 3, Trường Mầm Non, Bênh Viện, các Trung tâm sự nghiệp …  Lamketoan.vn …

Khóa học thực hành kế toán nhà hàng khách sạn

1. Xử lý số dư đầu kỳ – Khai báo các mã kho, vật tư, thành phẩm các danh mục phòng ban, tài khoản ngân hàng – Quản lý, đối chiếu công nợ phải thu, công nợ phải trả cho nhà cung cấp – Cập nhập báo cáo tồn kho hàng hóa, kho nguyên vật …

Khóa học thực hành kế toán hành chính sự nghiệp dự án

– Chương 1: Tổng quan về kế toán hành chính sự nghiệp và hành chính sự nghiệp có thu  – Chương 2:  Kế toán vốn bằng tiền – Chương 3:  Kế toán vật liệu – dụng cụ – Chương 4:  Kế toán tài sản cố định – Chương 5:  Kế toán nguồn kinh phí dự án – Chương 6: …

Khóa học thực hành phân tích báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính (BCTC) là cơ sở nền móng để nhà quản lý, nhà đầu tư, ngân hàng,… phân tích, giải thích và cuối cùng đưa ra quyết định có nên đầu tư vào doanh nghiệp hay không?. Chính vì vậy việc đọc và phân tích báo cáo tài chính là công việc vô cùng quan …

Khóa học nguyên lý kế toán ngân hàng

– Tổ chức công tác kế toán ngân hàng – Nghiệp vụ huy động vốn – Nghiệp vụ cho vay và đầu tư – Nghiệp vụ ngân quỹ và các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt – Nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng – Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ …