Khóa học kế toán

Th10
01

Khóa học thực hành kế toán hành chính sự nghiệp có thu

NỘI DUNG KHÓA HỌC Kế toán hành chính sự nghiệp có thu Kế toán Hành Chính Sự Nghiệp Có Thu là đơn vị như thế nào?. Ví dụ: Các Trường Đai học, Trường Cao Đẳng, Trường Trung Cấp Dạy Nghề, Trường  học cấp 1 + 2 + 3, Trường Mầm Non, Bênh Viện, các Trung tâm [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán hành chính sự nghiệp
CHI TIẾT
Th9
29

Khóa học thực hành kế toán nhà hàng khách sạn

NỘI DUNG KHÓA HỌC 1. Xử lý số dư đầu kỳ - Khai báo các mã kho, vật tư, thành phẩm các danh mục phòng ban, tài khoản ngân hàng - Quản lý, đối chiếu công nợ phải thu, công nợ phải trả cho nhà cung cấp - Cập nhập báo cáo tồn kho hàng [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th8
17

Khóa học thực hành kế toán hành chính sự nghiệp dự án

NỘI DUNG KHÓA HỌC - Chương 1: Tổng quan về kế toán hành chính sự nghiệp và hành chính sự nghiệp có thu  - Chương 2:  Kế toán vốn bằng tiền  - Chương 3:  Kế toán vật liệu - dụng cụ  - Chương 4:  Kế toán tài sản cố định  - Chương 5:  Kế toán [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán hành chính sự nghiệp
CHI TIẾT
Th7
17

Khóa học thực hành phân tích báo cáo tài chính

NỘI DUNG KHÓA HỌC Báo cáo tài chính (BCTC) là cơ sở nền móng để nhà quản lý, nhà đầu tư, ngân hàng,… phân tích, giải thích và cuối cùng đưa ra quyết định có nên đầu tư vào doanh nghiệp hay không?. Chính vì vậy việc đọc và phân tích báo cáo tài chính là công [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán quản trị
CHI TIẾT
Th7
17

Khóa học nguyên lý kế toán ngân hàng

NỘI DUNG KHÓA HỌC - Tổ chức công tác kế toán ngân hàng - Nghiệp vụ huy động vốn - Nghiệp vụ cho vay và đầu tư - Nghiệp vụ ngân quỹ và các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt - Nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng - Nghiệp vụ [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Lý thuyết kế toán
CHI TIẾT
Th7
17

Khóa học lý thuyết phân tích báo cáo tài chính

NỘI DUNG KHÓA HỌC - Tổng quan về phân tích Báo cáo tài chính. - Các phương pháp và kỹ thuật để phân tích Báo cáo tài chính trong từng chương. + Diễn giải hệ thống Báo cáo tài chính. + Phân tích chính sách huy động vốn của DN. + Phân tích tình hình [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Lý thuyết kế toán
CHI TIẾT
Th7
17

Khóa học lý thuyết phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh

NỘI DUNG KHÓA HỌC - Tổng quan về phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh. -  Các phương pháp và kỹ thuật để phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh trong từng chương. + Phân tích về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. + Phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản [...]
BởiMạnh Cường Nguyễn | Lý thuyết kế toán
CHI TIẾT
Th5
27

Khóa học kế toán dịch vụ sửa chữa ô tô – xe máy

NỘI DUNG KHÓA HỌC 1. Xử lý số dư đầu kỳ khóa học dịch vụ sửa chữa ô tô - xe máy. Tạo và quản lý danh sách nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp Tạo và quản lý danh mục kho, vật tư, hàng hóa. Cập nhập, quản lý chi tiết công nợ phải [...]
BởiTriều Phạm | Kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th7
19

Kế toán dành cho giám đốc

NỘI DUNG KHÓA HỌC + Chỉ tiêu doanh thu trên báo cáo tài chính trong đó phân biệt được doanh thu từ bán hàng hoá, doanh thu từ bán thành phẩm hay doanh thu từ các dịch vụ khác. Để hiểu rõ hơn thì các giám đốc có thể học thêm khóa học thực hành [...]
BởiMạnh Cường Nguyễn | Kế toán quản trị
CHI TIẾT
Th7
17

Khóa học thực hành làm báo cáo tài chính

NỘI DUNG KHÓA HỌC - Học cách xem số liệu các chỉ tiêu trên  bảng cân đối tài khoản của doanh nghiệp có hợp lý với nguyên tắc và chuẩn mực kế toán hay không. Từ đó hướng dẫn cách xử lý số liệu phù hợp. - Cách nhặt số liệu từ bảng cân đối tài [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán quản trị
CHI TIẾT
Trang 3 của 41234