Khóa học kế toán

Th10
30

Khóa học thực hành kế toán sản xuất

NỘI DUNG KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN SẢN XUẤT 1. Chuẩn bị trước khóa học kế toán sản xuất 1.1. Cài đặt phần mềm Kiểm tra cấu hình và hệ điều hành máy tính, sửa chữa một số lỗi. Và tối ưu lại hệ thống máy tính của học viên Hướng dẫn cài đặt [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th10
29

Khóa học thực hành kế toán thương mại dịch vụ

NỘI DUNG KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Khóa học thực hành kế toán thương mại dịch vụ giúp học viên nắm bắt được những hoạt động kế toán dịch vụ của doanh nghiệp dễ dàng hạch toán các chi phí phát sinh. Để hiểu rõ về kế toán thương mại [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th10
28

Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp có thu – Bệnh viện

NỘI DUNG KHÓA HỌC KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp có thu giúp học viên sau khi học xong biết cân đối thu chi trong doanh nghiệp. Các bước cơ bản khi thực hiện hoạt động kế toán hành chính sự nghiệp có thu của một bệnh [...]
CHI TIẾT
Th10
27

Khóa học thực hành kế toán vận tải

NỘI DUNG KHÓA HỌC 1. Xử lý số dư đầu kỳ Tạo và quản lý các danh muc phòng ban: Phân biệt phòng ban liên quan đến chi phí quản lý doanh nghiệp, và phòng ban liên quan đến chi phí cho bộ phận phòng điều xe. Tạo và quản lý danh sách khách hàng, [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th10
25

Khóa học thực hành kế toán sản xuất có thương mại dịch vụ

NỘI DUNG KHÓA HỌC I. Số dư đầu kỳ Tạo và quản lý danh sách nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp Tạo và quản lý danh mục kho, vật tư, hàng hóa. Cập nhập, quản lý chi tiết công nợ phải thu của khách hàng , công nợ phải trả nhà cung cấp. Cập [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th10
17

Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp đơn thuần

NỘI DUNG KHÓA HỌC HCSN đơn thuần là một trong những khóa học có nội dung đơn giản nhất trong khối hành chính. Các đơn vị HCSN đơn thuần như: phòng tài chính, phòng nội vụ, phòng tài nguyên… Các nội dung lamketoan.vn hướng dẫn trong khóa học này gồm: 1. Xử lý đầu năm [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán hành chính sự nghiệp
CHI TIẾT
Th10
17

Khóa học nguyên lý kế toán hành chính sự nghiệp

NỘI DUNG KHÓA HỌC Nội dung khóa học nguyên lý kế toán hành chính sự nghiệp Khóa học nguyên lý kế toán hành chính sự nghiệp của Kế toán Việt Hưng với giáo trình nguyên lý kế toán hành chính sự nghiệp chi tiết. Sẽ giúp các bạn hệ thống các phương pháp vận dụng [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Lý thuyết kế toán
CHI TIẾT
Th10
15

Khóa học kế toán khách sạn

NỘI DUNG KHÓA HỌC 1. Chuẩn bị trước khi học kế toán khách sạn 1.1. Kiểm tra, cài đặt phần mềm Kiểm tra cấu hình và hệ điều hành máy tính, sửa chữa một số lỗi và tối ưu lại hệ thống máy tính của học viên Hướng dẫn cài đặt và sử dụng cơ [...]
BởiTriều Phạm | Kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th10
15

Khóa học kế toán nhà hàng

NỘI DUNG KHÓA HỌC 1. Xử lý số dư đầu kỳ khóa học kế toán nhà hàng 1.1. Khai báo Khai báo các danh mục phòng ban, nhân viên, tài khoản ngân hàng. Quản lý, đối chiếu công nợ phải thu, công nợ phải trả cho nhà cung cấp Tạo các công trình, vụ việc [...]
BởiTriều Phạm | Kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th10
14

Khóa học thực hành kế toán hành chính sự nghiệp sản xuất kinh doanh

NỘI DUNG KHÓA HỌC - Chương 1: Tổng quan về kế toán hành chính sự nghiệp và hành chính sự nghiệp có thu - Chương 2:  Kế toán vốn bằng tiền - Chương 3:  Kế toán vật liệu - dụng cụ - Chương 4:  Kế toán tài sản cố định trong đơn vị hành chính [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán hành chính sự nghiệp
CHI TIẾT
Trang 2 của 41234