Khóa học kế toán sản xuất dành cho người mới bắt đầu

Đối với những bạn học viên hiện đang làm trong công ty thương mại thì các bạn học khóa kế toán dành cho ngưi mi bt đu. Còn những bạn chưa biết gì về kế toán muốn học để làm cho công ty sản xuất và chưa nắm rõ nguyên lý kế toán. Thì các bạn sẽ học khóa học dành cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực sản xuất.

học kê toán sản xuất

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

PHẦN 1: Nguyên lý kế toán 

Để bắt đầu cho lĩnh vực kế toán sản xuất. Bạn cần hiểu về nguyên lý kế toán trước. Nguyên lý kế toán là nền tảng là cơ sở để bạn thực hành trên hóa đơn, chứng từ của công ty sản xuất.

1.1 Hướng dẫn chung – Nguyên Lý kế toán khóa học kế toán cho người mới bắt đầu

– Các khái niệm chung cần biết về kế toán, giới thiệu về hệ thống tài khoản theo thông tư 200 và Thông tư 133

– Kết cấu các loại tài khoản

– Nguyên tắc chung của kế toán

– 4 tính chất của cân đối kế toán ( Giáo viên hướng dẫn kỹ 4 tính chất này bạn sẽ định khoản được bất cứ nghiệp vụ nào)

1.2 Kế toán mua vật tư, hàng hóa

+ Kế toán mua vật tư, chi phí phân bổ khi mua vật tư.

+ Kế toán mua hàng hóa,  chi phí phân bổ khi mua hàng hóa

+ Kế toán xuất kho nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất

1.3 Kế toán bán hàng hóa, bán thành phẩm

+ Hướng dẫn ghi nhận doanh thu bán hàng hóa, ghi nhận giá vốn bán hàng hóa

+ Hướng dẫn ghi nhận doanh thu bán thành phẩm, ghi nhận giá vốn bán thành phẩm.

1.4 Kế toán phần hành công cụ dụng cụ

Trong công ty sản xuất không thể thiếu được công cụ dụng cụ cho quá trình sản xuất, Do đó việc hạch toán công cụ

– Hướng dẫn mua công cụ dụng cụ, phân bổ công cụ dụng cụ, các nghiệp vụ ví dụ cụ thể

1.5 Kế toán phần hành tài sản cố định

Trong công ty sản xuất luôn phải có tài sản cố định

– Hướng dẫn mua và ghi tăng TSCĐ

– Hướng dẫn trích khấu hao TSCĐ ghi nhận vào giá thành sản xuất, cho ví dụ minh họa.

1.6 Kế toán các khoản chi phí 

– Chi phí dịch vụ quản lý doanh nghiệp

– Chi phí chung tạo ra giá thành phân bổ vào giá trị sản xuất ra sản phẩm

1.7 Kế toán tiền lương

– Hạch toán lương cho bộ phận quản lý

– Hạch toán lương cho bộ phận sản xuất

1.8  Kế toán giá thành

– Giáo viên ôn lại tổng hợp các nội dung kết cấu giá thành gồm: Xuất vật tư, nhân công, chi phí chung, chi phí phân bổ CCDC, chi phí khấu hao TSCĐ, để cấu thành lên giá thành của các sản phẩm nhập kho,

Từ đó hướng dẫn các bút toán tính giá thành, cho ví dụ minh họa.

1.9  Kết chuyển lãi lỗ

+ Các bút toán kết chuyển doanh thu, giảm trừ doanh thu, giá vốn, các loại chi phí….

+ Ôn luyện trắc nghiệm các câu hỏi liên quan các chương mà bạn đã được học Khóa học kế toán cho người mới bắt đầu.

PHẦN 2: Thực hành 

 • Nội dung lập Báo cáo tài chính, in sổ sách kế toán Đối với Công ty sản xuất trong khóa mới bắt đầu lĩnh vực sản xuất.
 • Song song vớ học nguyên lý, bạn sẽ được xem luôn 1 bộ hồ sơ bằng giáo trình thực tế( gồm hóa đơn, chứng từ, hồ sơ lương, hợp đồng)
 • Bộ chứng từ mà trung tâm xây dựng bao gồm đầy đủ các phân hệ từ đơn giản đến phức tạp. Cụ thế với ba nội dung chính:

 2.1 Đối với số dư đầu kỳ khóa học kế toán cho người mới bắt đầu trong lĩnh vc sn xut.

– Hướng dẫn khai báo các danh mục ban đầu

– Hướng dẫn khai báo danh mục  vật tư, hàng hóa chú ý theo từng thông tư

– Hướng dẫn khai báo công nợ đầu kỳ

– Hướng dẫn khai báo công cụ dụng cụ đầu kỳ

– Hướng dẫn khai báo tài sản cố định đầu kỳ.

– Hướng dẫn  cập nhật số dư ban đầu

2.2 Đối với Phát sinh trong kỳ khóa học kế toán cho người mới bắt đầu trong lĩnh vc sn xut

– Hóa đơn mua  nguyên vật liệu nhập kho trên  phần mềm kế toán Mi sa

– Hướng dẫn định mức nguyên vật liệu

– Hướng dẫn hóa đơn mua dịch vụ

– Hóa đơn bán hàng hóa, sản phẩm, bán dịch vụ

– Hóa đơn mua CCDC, cách ghi tăng và phân bổ CCDC  vào giá thành.

– Hóa đơn mua TSCĐ, cách ghi tăng và khấu hao TSCĐ theo phụ lục 1 thông tư 45/2015/TT-BTC.

– Hóa đơn thanh lý TSCĐ và các vấn đề liên quan đến phân hệ này.

– Hóa đơn hàng bán bị trả lại, hàng mua trả lại hàng

– Các hóa đơn chi phí dịch vụ như tiền điện,nước, phân bổ vào giá thành sản xuất và chi phí khác.

Và rất nhiều nội dung khác liên quan

2.3 Đối với số dư cuối kỳ_ khóa học kế toán cho người mới bắt đầu trong công ty sn xut

–  Cân đối các chỉ tiêu

Sau khi nhập liệu các phân hệ. Thì các bạn cần biết cân đối hàng tháng, quý. Các chỉ tiêu liên quan và cách sửa trước khi lên BCTC bao gồm

– Cân đối chỉ tiêu hàng tồn kho

– Cân đối công nợ phải thu, công nợ phải trả và xử lý các vấn đề công nợ.

– Cân đối các chỉ tiêu về CCDC, Cách xem bảng phân bổ CCDC hàng tháng và cuối kỳ

– Cân đối thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN

– Cân đối các chỉ tiêu khác trước khi lên BCTC

2.4 Phương pháp lập BCTC_ Công ty sn xut dành cho ngưi mi bt đu.

– Lập báo cáo tài chính

– Lập kết quả kinh doanh

– Thuyết minh BCTC

– Lập BCTC theo phương pháp gián tiếp và trực tiếp.

2.5 In sổ sách kế toán – khóa học kế toán cho người mới bắt đầu trong lĩnh vc sn xut

Hướng dẫn đánh lại số chứng từ.

– In đây đủ : Nhật ký chung, sổ cái, Sổ chi tiết, các báo cáo chi tiết

PHẦN 3: Kê khai thuế 

Hướng dẫn cài, sửa lỗi HTKK khi bị lỗi phần mềm của tổng cục thuế

– Hướng dẫn lập tơ khai, nộp qua mạng, tra cứu, tải trên hệ thống, quản lý tờ khai và bảng kê thuế

– Hướng dẫn chuyển tờ khai từ mi sa sang HTKK

– Hướng dẫn cách lập tình hình sử dụng hóa đơn.

– Hướng dẫn cách  lập các loại tờ khai thuế TNDN cuối năm, TNCN cuối năm.

Báo đài nói về việt hưng

Giáo viên của việt hưng

 • Giáo viên hiện đang làm Kế toán thuế, Kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán trực tiếp tại doanh nghiệp trên cả nước và đã có nhiều năm kinh nghiệm.
 • Ngoài kiến thức và kinh nghiệm thực tế thì giáo viên của Kế Toán Việt Hưng phải có đủ sự nhiệt tình, đam mê công tác giảng dạy và có khả năng sư phạm.
 • Phải am hiểu công nghệ thông tin. Sử dụng thành thạo các phần mềm, ứng dụng phục vụ cho công việc của kế toán.

GƯƠNG MẶT GIÁO VIÊN

12345
Giáo viên: Đỗ Thị Thùy Linh

Giáo viên Đỗ Linh hiện đang tham gia giảng dạy tại trung tâm Kế Toán Việt Hưng

kế toán Việt Hưng
Giáo viên: Lê Thị Nhàn

GV. Lê Nhàn hiện đang là giáo viên tham gia giảng dạy tại Trung tâm Kế toán Việt Hưng

Xem tất cả gương mặt giáo viên

Tại sao chọn kế toán việt hưng

 • Giáo viên 100% là những người có kinh nghiệm thực chiến tối thiểu 5 năm trở lên (không phải giáo viên bồi, giáo viên đa năng).
 • Giáo trình Kế Toán Việt Hưng tự biên soạn (không đi copy như các trung tâm khác).
 • Học trên hóa đơn, chứng từ thật (không phải bản photo vừa mờ vừa nặng).
 • Giáo trình kế toán Online gồm có: Hóa đơn, Chứng từ, Tài liệu, Video trợ giảng, Bài kiểm tra tự động chấm điểm được cập nhật liên tục từng ngày theo luật thuế mới nhất (không photo đóng thành quyền mấy năm sửa 1 lần).
 • Hỗ trợ trong và sau khóa học cực nhanh qua 8 kênh kết nối online trực tiếp miễn phí (không phải tổng đài mất phí, không phải chờ đợi lâu).
 • Học xong làm được việc ngay đúng với yêu cầu công việc của doanh nghiệp tuyển dụng (doanh nghiệp không phải đào tạo lại).
 • Công nghệ giáo dục 4.0 hiện đại nhất trên thế giới được áp dụng đến từng khóa học (không phải thủ công như hiện tại).
 • Đào tạo chuyên sâu, đúng mục đích học của từng học viên (không phải kiểu từ A-Z mỗi thứ học 1 tí rồi chẳng làm được gì).

Việt hưng cam kết

 • Hoàn lại học phí nếu dạy không đúng như giới thiệu
 • Đổi ngay giáo viên khác nếu học viên không hài lòng giáo viên hiện tại
 • Giáo trình tự biên soạn, chi tiết và chuyên sâu nhất.
 • Học xong chắc chắn sẽ làm tốt
 • Hỗ trợ miễn phí trọn đời

Học phí

💎 Tự học: 2.650.000đ
💎 Tự chọn: Chưa có
💎 Lớp online: 6.300.000đ
💎 Giáo viên riêng: 8.900.000đ 
💎 Lớp tập trung: Chưa có
💎 Giáo trình riêngLiên hệ
Lịch Khai giảng + Thời gian học

Phần mềm học

💻 Phần mềm kế toán Misa
💻 Phần mềm kế toán Fast
💻 Phần mềm thuế HTKK, TNCN, Hóa đơn điện tử
💻 Giáo viên & Học viên: Zalo, Teamviewer, Skype, face …
banner web kết
 
 

Khuyến mại

🎀 Đóng 2 khóa: Giảm 10%
🎀 Học viên cũ: Giảm 10%
🎀 Đóng 3 khóa trở lên: Giảm 15%
🎀 Nhóm 2 người trở lên: Giảm 20%
🎀 Nhóm 5 người trở lên: Giảm 30%
🎁 Chương trình khuyến mại khác

Giáo trình

📚 Giáo trình kế toán online
+ Hóa đơn, chứng từ thật 100%
+ Video trợ giảng chi tiết từng chứng từ
+ Bài kiểm tra tự động chấm điểm
+ Tài liệu đính kèm cho học viên tải về
+ Cập nhật liên tục luật thuế mới nhất

Hỗ trợ

🛠 Cài đặt phần mềm miễn phí cho học viên
Thư viện video học kế toán miễn phí
🚴 Hỗ trợ tìm việc làm miễn phí
❓ Tư vấn, giải đáp miễn phí trọn đời
⏰ Hỗ trợ 24/7 qua 08 kênh support
Hotline 1: 0988.680.223
Hotline 2: 0912.929.959
Hotline 3: 0982.929.939

Học kế toán online

⏰ Tiết kiệm 40% thời gian học
💲 Tiết kiệm 60% chi phí
🕺 Có thể học mọi lúc, mọi nơi
👩‍❤️‍👩 Khai giảng khóa học ngay khi đăng ký.
💻 Chỉ cần 01 máy tính là học như đi làm thật
🎞 Hơn 10.000 video trợ giảng chi tiết chuyên sâu
📘 Thư viện tài liệu và phần mềm kế toán miễn phí

Khác biệt vượt trội

👬 Mỗi giáo viên kèm trực tiếp 01 học viên
🔃 06 hình thức học phù hợp với mọi đối tượng học.
👨‍👨‍👧 Giáo viên tối thiểu 03 năm kinh nghiệm thực chiến
✍️ Học đến đâu làm thật ngay đến đó
🤼 Học viên tương tác trực tiếp với giáo viên
👋 Không giới hạn số buổi học
📆 Thời gian học vô cùng linh hoạt

Bạn đã từng học ở bất cứ đâu nhưng khi ĐI LÀM chắc chắn sẽ phải HỌC LẠI tại Kế Toán Việt Hưng. Đừng để mất Thời Gian - Cơ Hội Học Phí.

 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận