Giáo viên – Nguyễn Thị Hoa

Kế toán trưởng
Giáo viên Nguyễn Thị Hoa. SN 20/06/1983. Thạc sỹ kế toán. Giảng viên Đại Học Thái Bình.

Cô tốt nghiệp thạc sỹ khoa Kế toán trường Đại học Kinh tế quốc dân.
Hiện đang  là giáo viên dạy kế toán HCSN, kế toán DN tại khoa kế toán Kiểm toán trường Đại học Thái Bình.

Ngoài ra còn là tư vấn viên cho kế toán bệnh viện, kế toán trường học đông thời làm ngoài giờ các DN như:

– Kế toán doanh nghiệp xây dựng

– Kế toán doanh nghiệp tư vấn thiết kế

– Kế toán doanh nghiệp cơ khí

– Kế toán doanh nghiệp viễn thông

– Kế toán doanh nghiệp lắp ráp máy tính

– Kế toán doanh nghiệp thương mại, dịch vụ