Khóa học kế toán Xây dựng dành cho Người mới bắt đầu

Khoá học kế toán xây dng dành cho ngưi mi bt đu từ số 0 | Các lĩnh vực hành nghề hoạt động xây dựng rất đa dạng và yêu cầu nhiều về trình độ. Hiện tại pháp luật đã có những quy định mới điều chỉnh trực tiếp đến các hoạt động trong xây dựng. Tùy theo từng kinh nghiệm, hạng mục dự án công trình và chuyên ngành mà phân ra rất nhiều lĩnh vực nhỏ trong hoạt động xây dựng. Mục đích của khóa học này Kế toán Việt Hưng muốn giúp cho các bạn học viên học để quản lý, học để trực tiếp làm cho doanh nghiệp của mình, hay mình học để chuẩn bị vào làm một công ty xây dựng, xây lắp.

học kế toán xây dựng

Bạn nhận được gì sau khoá học kế toán xây dựng từ con số 0?

 • Hiểu về công việc của một kế toán xây dựng

 • Thành thạo sử dụng phần mềm kế toán ứng dụng

 • Hiểu sâu dự toán – tự mình lên báo cáo tài chính

 • Kê khai – báo cáo thuế & quyết toán thuế công ty xây dựng

 • Quản lý vận hành tốt doanh nghiệp công ty xây dựng

 • In ấn, hệ thống sổ sách khoa học, logic công ty xây dựng

PHẦN 1: Nguyên lý học kế toán xây dựng cho người bắt đầu từ số 0

1. Hướng dẫn chung về nguyên lý học kế toán xây dựng cho người bắt đầu từ số 0

– Hướng dẫn hệ thống tài khoản theo thông tư 200/2015

– Hướng dẫn hệ thống tài khoản theo thông tư 113/2016

– Nguyên tắc, tính chất của các mã, đầu tài khoản

– Các tính chất cụ thể về nguyên lý kế toán

2. Các chương nguyên lý học kế toán xây dựng cho người bắt đầu từ số 0

2.1 Mua nguyên vật liệu, mua hàng hóa trong nguyên lý học kế toán xây dựng

– Khái quát nguyên vật liệu trong công ty xây dựng.

– Hướng dẫn mua nguyên vật liệu trong xây dựng về nhập kho

– Hướng dẫn mua nguyên vật liệu về cho thẳng vào công trình

– Mua chi phí phân bổ vào giá trị của hàng hóa nhập kho theo tiêu thức: Số lượng, giá trị,…

– Làm các bài kiểm tra liên quan đến chương mua nguyên vật liệu, hàng hóa

2.2 Mua công cụ dụng cụ trong nguyên lý học kế toán xây dựng

– Hướng dẫn hạch toán công cụ dụng cụ nhập kho

– Hướng dẫn công cụ dụng cụ không qua kho

– Hạch toán ghi giảm công cụ dụng cụ, điều chuyển công cụ dụng cụ sang các bộ phận khác

– Tính và phân bổ CCDC vào chi phí cho doanh nghiệp xây dựng

2.3 Mua tài sản cố định trong nguyên lý học kế toán xây dựng

– Khái niệm về tài sản cố định, các tiêu chí mới về việc đánh giá là tài sản cố định, phân loại tài sản cố định

– Hạch toán hóa đơn mua và ghi tăng TSCĐ , các TSCĐ chính trong công ty xây dựng

– Hạch toán các chi phí liên quan làm tăng giá trị nguyên giá TSCĐ trong công ty xây dựng

– Cách khấu hao TSCĐ tính vào chi phí tại các bộ phận, ví dụ một TSCĐ chia ra cho các bộ phận khác nhau theo tỷ lệ % tương ứng

– Hạch toán các bút toán liên quan đến việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ, hạch toán doanh thu nhượng bán thanh lý TSCĐ

– Làm bài kiểm tra liên quan đến TSCĐ 

2.4 Khoản tiền lương trong nguyên lý học kế toán xây dựng

– Hạch toán trích lương trong các loại hình doanh nghiệp xây dựng.

– Hạch toán các bút toán chi lương

– Hạch toán trích và chi các loại bảo hiểm XH, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn

– Làm bài tập liên quan đến tiền lương và bảo hiểm các loại.

2.5 Các chi phí khác trong nguyên lý học kế toán xây dựng

– Chi phí bán hàng

– Chi phí quản lý doanh nghiệp

– Chi phí trực tiếp chung của các bộ phận thi công công trình

2.6 Kế toán giá thành trong nguyên lý học kế toán xây dựng

– Hướng dẫn quy trình hạch toán giá thành công trình  theo thông tư 200 và thông tư 133

– Làm các bài tập liên quan đến giá thành công trình xây dựng- xây lắp

2.7 Tổng kết khóa nguyên lý học kế toán xây dựng

– Các bút toán kết chuyển xác định kết quả kinh doanh trường hợp lỗ, lãi trong công ty xây dựng

– Bút toán kết chuyển chi phí thuế TNDN

PHẦN 2: Thc hành học kế toán xây dựng cho người bắt đầu từ con số 0

Sau khi học phần 1 bạn cần lồng ghép luôn nội dung thực tế kế toán tổng hợp cho công ty.

2.1 Xử lý số dư đầu kỳ học kế toán xây dựng cho người bắt đầu từ con số 0

– Cách khai báo các thông tin ban đầu và số dư chi tiết chi phí dở dang của các công trình

– Chi tiết công nợ chi tiết phải thu của các chủ đầu tư (theo dõi chi tiết cho từng công trình vì một nhà thầu thường làm nhiều công trình từ 1 chủ đầu tư)

– Chi tiết công nợ phải trả cho các nhà cung cấp theo công trình

 • Tồn kho NVL, HH, CCCD đầu kỳ

 • CCDC – TSCD: Mã, tên, giá trị, thời gian sử dụng, thời gian còn lại, giá trị còn lại….

 • Cập nhật số dư cân đối số phát sinh đầu kỳ

2.2 Phát sinh trong kỳ học kế toán xây dựng cho người bắt đầu từ con số 0

– Xử lý trường hợp hoá đơn NVL về khi công trình đã kết thúc

– Hướng dẫn trích khấu hao TSCĐ, CCDC theo hướng dẫn của Thông tư 45/2018/TT-BTC

– Hướng dẫn cách phân bổ chi phí khấu hao nếu 1 máy vào 1 công trình và 1 máy vào nhiều công trình.

– Hướng dẫn cách lập hồ sơ lương cho bộ phận quản lý doanh nghiệp và bộ phận công nhân trực tiếp thi công công trình

– Hạch toán các loại thuế: Môn bài, Thuế vãng lai, TNDN, Thu nhập cá nhân

– Hạch toán chi phí vận chuyển phân bổ vào giá mua NVL

– Hạch toán các chi phí mua ngoài khác

– Cách xuất kho, phân bổ NVL vào cho từng công trình cho hợp lý với dự toán

– Hạch toán doanh thu phát sinh cho các công trình

– Hạch toán chi phí nguyên vật liệu xuất thẳng cho công trình, nhập kho công ty rồi xuất cho công trình.

– Hạch toán mua NVL nhập kho có kèm bảng kê chi tiết

– Hạch toán hóa đơn mua TSCĐ, CCDC. Ghi tăng TSCĐ, CCDC

2.3 Cuối kỳ học kế toán xây dựng cho người bắt đầu từ con số 0

– Cách tạo lập nộp hoàn chỉnh chi tiết bộ báo cáo tài chính

 • Cân đối kế toán 

 • Lập báo cáo kết quả Kinh doanh

 • Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 • Lập thuyết minh báo cáo tài chính

– In nhanh sổ sách, sắp xếp & lưu trữ hồ sơ xây dựng khoa học dễ quản lý

– Quyết toán thuế đầy đủ & kinh nghiệm khi quyết toán thuế

– Chia sẻ tư vấn các kinh nghiệm quyết toán thuế công ty xây dựng

Báo đài nói về việt hưng

Giáo viên của việt hưng

 • Giáo viên hiện đang làm Kế toán thuế, Kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán trực tiếp tại doanh nghiệp trên cả nước và đã có nhiều năm kinh nghiệm.
 • Ngoài kiến thức và kinh nghiệm thực tế thì giáo viên của Kế Toán Việt Hưng phải có đủ sự nhiệt tình, đam mê công tác giảng dạy và có khả năng sư phạm.
 • Phải am hiểu công nghệ thông tin. Sử dụng thành thạo các phần mềm, ứng dụng phục vụ cho công việc của kế toán.

GƯƠNG MẶT GIÁO VIÊN

gv tran thi hang
Giáo viên: Trần Thị Hằng
Trung tâm Kế toán Việt Hưng

Giáo viên Trần Hằng hiện đang tham gia giảng dạy tại trung tâm Kế Toán Việt Hưng

8 2
Giáo viên: Ngô Thị Thúy Là

GV. Ngô Thị Thuý Là hiện đang là giáo viên tham gia giảng dạy tại Trung tâm Kế toán Việt Hưng

Xem tất cả gương mặt giáo viên

Tại sao chọn kế toán việt hưng

 • Giáo viên 100% là những người có kinh nghiệm thực chiến tối thiểu 5 năm trở lên (không phải giáo viên bồi, giáo viên đa năng).
 • Giáo trình Kế Toán Việt Hưng tự biên soạn (không đi copy như các trung tâm khác).
 • Học trên hóa đơn, chứng từ thật (không phải bản photo vừa mờ vừa nặng).
 • Giáo trình kế toán Online gồm có: Hóa đơn, Chứng từ, Tài liệu, Video trợ giảng, Bài kiểm tra tự động chấm điểm được cập nhật liên tục từng ngày theo luật thuế mới nhất (không photo đóng thành quyền mấy năm sửa 1 lần).
 • Hỗ trợ trong và sau khóa học cực nhanh qua 8 kênh kết nối online trực tiếp miễn phí (không phải tổng đài mất phí, không phải chờ đợi lâu).
 • Học xong làm được việc ngay đúng với yêu cầu công việc của doanh nghiệp tuyển dụng (doanh nghiệp không phải đào tạo lại).
 • Công nghệ giáo dục 4.0 hiện đại nhất trên thế giới được áp dụng đến từng khóa học (không phải thủ công như hiện tại).
 • Đào tạo chuyên sâu, đúng mục đích học của từng học viên (không phải kiểu từ A-Z mỗi thứ học 1 tí rồi chẳng làm được gì).

Việt hưng cam kết

 • Hoàn lại học phí nếu dạy không đúng như giới thiệu
 • Đổi ngay giáo viên khác nếu học viên không hài lòng giáo viên hiện tại
 • Giáo trình tự biên soạn, chi tiết và chuyên sâu nhất.
 • Học xong chắc chắn sẽ làm tốt
 • Hỗ trợ miễn phí trọn đời

Học phí khóa học kế toán xây dựng

💎 Tự học: 3.550.000đ
💎 Tự chọn: 600.000đ
💎 Lớp online: 8.400.000đ
💎 Giáo viên riêng: 12.000.000đ 
💎 Lớp tập trung: Chưa có
💎 Giáo trình riêng: Liên hệ
Lịch Khai giảng + Thời gian học


Phần mềm học kế toán

💻 Phần mềm kế toán Misa
💻 Phần mềm kế toán Fast
💻 Phần mềm kế toán Effect
💻 Phần mềm bóc tách dự toán
💻 Phần mềm thuế HTKK, TNCN, Hóa đơn điện tử
💻 Giáo viên & Học viên: Zalo, Teamviewer, Skype, face …


banner web kết
 
 

Khuyến mại

🎀 Đóng 2 khóa: Giảm 10%
🎀 Học viên cũ: Giảm 10%
🎀 Đóng 3 khóa trở lên: Giảm 15%
🎀 Nhóm 2 người trở lên: Giảm 20%
🎀 Nhóm 5 người trở lên: Giảm 30%
🎁 Chương trình khuyến mại khác

Giáo trình

📚 Giáo trình kế toán online
+ Hóa đơn, chứng từ thật 100%
+ Video trợ giảng chi tiết từng chứng từ
+ Bài kiểm tra tự động chấm điểm
+ Tài liệu đính kèm cho học viên tải về
+ Cập nhật liên tục luật thuế mới nhất

Hỗ trợ

🛠 Cài đặt phần mềm miễn phí cho học viên
Thư viện video học kế toán miễn phí
🚴 Hỗ trợ tìm việc làm miễn phí
❓ Tư vấn, giải đáp miễn phí trọn đời
⏰ Hỗ trợ 24/7 qua 08 kênh support
Hotline 1: 0988.680.223
Hotline 2: 0912.929.959
Hotline 3: 0982.929.939

Học kế toán online

⏰ Tiết kiệm 40% thời gian học
💲 Tiết kiệm 60% chi phí
🕺 Có thể học mọi lúc, mọi nơi
👩‍❤️‍👩 Khai giảng khóa học ngay khi đăng ký.
💻 Chỉ cần 01 máy tính là học như đi làm thật
🎞 Hơn 10.000 video trợ giảng chi tiết chuyên sâu
📘 Thư viện tài liệu và phần mềm kế toán miễn phí

Khác biệt vượt trội

👬 Mỗi giáo viên kèm trực tiếp 01 học viên
🔃 06 hình thức học phù hợp với mọi đối tượng học.
👨‍👨‍👧 Giáo viên tối thiểu 03 năm kinh nghiệm thực chiến
✍️ Học đến đâu làm thật ngay đến đó
🤼 Học viên tương tác trực tiếp với giáo viên
👋 Không giới hạn số buổi học
📆 Thời gian học vô cùng linh hoạt

Bạn đã từng học ở bất cứ đâu nhưng khi ĐI LÀM chắc chắn sẽ phải HỌC LẠI tại Kế Toán Việt Hưng. Đừng để mất Thời Gian - Cơ Hội Học Phí.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận