Danh mục: Khóa học kế toán

Các khóa học kế toán tại Trung tâm đào tạo Kế toán Việt Hưng bao gồm tất cả các khóa học lý thuyết kế toán cơ bản đến các khóa học thực hành thực tế chuyên sâu từng lĩnh vực.

1. Khóa học nguyên lý kế toán

– Nguyên lý kế toán doanh nghiệp

– Nguyên lý kế toán hành chính sự nghiệp

– Nguyên lý kế toán ngân sách xã

2. Khóa học thực hành kế toán

2.1. Khóa học thực hành kế toán doanh nghiệp

– Khóa học thực hành kế toán thương mại dịch vụ

– Khóa học thực hành kế toán xây dựng

– Khóa học thực hành kế toán sản xuất

– Khóa học thực hành kế toán vận tải

– Khóa học thực hành kế toán xuất nhập khẩu

– Khóa học thực hành kế toán gia công

– Khóa học thực hành kế toán sản xuất xuất ăn công nghiệp

– Khóa học thực hành kế toán gạch không nung

– Khóa học thực hành kế toán nhà hàng khách sạn

2.2. Khóa học thực hành kế toán hành chính sự nghiệp

– Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp có thu

– Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp đơn thuần

– Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp trường học

– Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp bệnh viện

Khoá học kế toán nhà hàng nâng cao

học kế toán nhà hàng

Học kế toán tổng hợp nhà hàng nâng cao | Khóa học nhà hàng nâng cao để đáp ứng cho các bạn các kiến thức mở rộng , và sự tư vấn sâu các vấn đề thường gặp mang tính chất quản lý trong hệ thống công ty nhà hàng. Để làm được tốt công …

Khóa học thực hành phân tích báo cáo kế toán quản trị

kế toán quản trị

Kế toán quản trị – Đây là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán. Đặc biệt quan trọng trong quá trình vận hành của doanh nghiệp, đồng …

Khóa học thực hành kế toán nhà hàng khách sạn nâng cao

kế toán nhà hàng khách sạn

  Kế toán nhà hàng khách sạn là công việc phức tạp, được thực hiện theo quy trình, đòi hỏi người kế toán phải có những kỹ năng tổng hợp và một nguồn tài liệu kế toán thực sự bổ ích hỗ trợ đắc lực cho công việc. là sự tập hợp giá thành dịch …

Khoá học làm báo cáo tài chính để vay vốn ngân hàng

làm báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng

Làm báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng – Các kế toán thuế tổng hợp, kế toán nôi bộ trong doanh nghiệp sẽ tự mình làm BCTC vay vốn ngân hàng khi sếp cần. Thay vì phải đi thuê dịch vụ. Vậy tại sao mình không tham gia ngay khóa học hướng dẫn lập …

Khóa học kế toán Xây dựng dành cho Người mới bắt đầu

khoá học kế toán xây dựng

Khoá học kế toán xây dựng dành cho người mới bắt đầu | Các lĩnh vực hành nghề hoạt động xây dựng rất đa dạng và yêu cầu nhiều về trình độ. Hiện tại pháp luật đã có những quy định mới điều chỉnh trực tiếp đến các hoạt động trong xây dựng. Tùy theo …

Khóa học kế toán Vận tải dành cho Người mới bắt đầu

khoá học kế toán vận tải

Kế toán vận tải dành cho người mới bắt đầu | Vận tải đóng một vai trò trọng yếu của các khâu phân phối và lưu thông hàng hóa cũng như đáp ứng nhu cầu đoi lại của con người. Hiện nay mục đích thương mại chiếm số lượng nhiều nhất trong tất cả các …

Khoá học thực hành lập dự toán công trình xây dựng

học thực hành kế toán lập dự toán

Bóc tách khối lượng, dự toán công trình là một trong những công việc rất cần nhiều kỹ năng kinh nghiệm. Trung tâm kế toán Việt Hưng xây dựng khóa học bóc tách khối lượng, lập dự toán công trình xây dựng để cho các bạn phục vụ tốt hơn nữa cho công viêc kỹ …

Khóa học thực hành kế toán thương mại dịch vụ

kế toán thương mại dịch vụ

Kế toán thương mại dịch vụ là các mặt hàng hóa phân theo từng ngành như: hàng tiêu dùng, vật tư thiết bị, nông, lâm, thủy, sản, lương thực… Do đặc thù của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại là mua bán, trao đổi hàng hóa, doanh thu và lợi nhuận …

Khóa học thực hành kế toán sản xuất bê tông tươi nâng cao

học thực hành kế toán

Bê tông là vật liệu không thể thiếu trong công trình xây dựng nhưng sản phẩm bê tông tốt, bê tông chất lượng và cân đo đong đếm làm sao định mức nguyên vật liệu sao cho hợp lý trong công tác kế toán. 1. Số dư đầu kỳ – Khởi tạo lập các dữ liệu ban …

Khóa học thực hành kế toán vận tải nâng cao

Kế toán trong công ty vận tải có vai trò quan trọng trong việc giúp nhà quản trị kiểm soát, quản lý, sử dụng chi phí một cách hiệu quả. Bao gồm những loại chi phí nguyên vật liệu, chi phí giá thành, những lưu ý khi xây dựng định mức ra sao. 1. Nội …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959