Khoá học kế toán dịch vụ gia công sản phẩm

Học kế toán dịch vụ gia công là dịch vụ được nhiều doanh nghiệp lựa chọn hiện nay. Bởi vì các mặt hàng gia công không chỉ sử dụng trong nước mà còn xuất khẩu. Điều này góp phần nhỏ giúp kinh tế Việt Nam phát triển cũng như gia tăng thu nhập cho người lao động. Sản phẩm là phương thức sản xuất mà bên nhận gia công sẽ làm một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất. Ngay tại bài viết hãy cùng Kế Toán Việt Hưng tìm hiểu khoá học kế toán dịch vụ gia công sản xuất phía dưới đây.

học kế toán dịch vụ gia công

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

1. Chuẩn bị trước khi học kế toán dịch vụ gia công

1.1. Cài đặt phần mềm

 • Kiểm tra cấu hình và hệ điều hành máy tính, sửa chữa một số lỗi. Và tối ưu lại hệ thống máy tính của học viên
 • Hướng dẫn cài đặt và sử dụng cơ bản các phần mềm kế toán liên quan đến khóa học
 • Hướng dẫn một số thủ thuật về Internet và máy tính để thuận tiện cho quá trình học và làm việc sau này

1.2. Hướng dẫn vào giáo trình trực tuyến

 • Hướng dẫn vào lớp học và làm việc trực tiếp với giáo viên
 • Hướng dẫn cách sử dụng giáo trình trực tuyến

2. Xử lý số dư đầu kỳ học kế toán dịch vụ gia công

Đối với các công ty gia công thành lập từ các năm về trước. Thì không thể thiếu bước kế toán xử lý kiểm tra số dư đầu kỳ. Bởi vì số dư đầu kỳ là cơ sở để các bạn thực hiện, tính toán các bước trong kỳ. Hoàn thành được báo cáo tài chính. Với công ty gia công các bước cần xử lý như sau:

2.1. Tạo mã các dữ liệu cần theo dõi

 • Tạo mã và quản lý các danh mục phòng ban, nhân viên
 • Tạo và quản lý danh sách khách hàng, nhà cung cấp
 • Tạo và quản lý các mã nguyên vật liệu xuất gia công, mã nguyên phụ liệu nhận để gia công
 • Khai báo mã đối tượng tính giá thành là các đơn hàng, hợp đồng gia công dịch vụ

2.2. Nhập số dư các tài khoản

 • Theo dõi đối chiếu công nợ phải thu của khách hàng
 • Theo dõi đối chiếu công nợ phải trả nhà cung cấp.
 • Theo dõi đối chiếu bảng tổng hợp báo cáo tồn kho nguyên vật liệu
 • Theo dõi, cập nhập các CCDC đầu kỳ
 • Theo dõi, cập nhập các TSCĐ đầu kỳ
 • Cập nhật giá trị chi phí dở dang đầu kỳ cho các hợp đồng, đơn hàng gia công.(nếu có)
 • Cập nhật toàn bộ các tài khoản trên cân đối tài khoản cuối năm trước chuyển sang năm nay.

3. Xử lý các vấn đề phát sinh học kế toán dịch vụ gia công

3.1. Kế toán mua hàng học kế toán dịch vụ gia công

 • Hạch toán các nội dung hóa đơn mua NVL đầu vào trong các trường hợp cụ thể (mua NVL chưa thanh toán, thanh toán ngay, có kèm bảng kê chi tiết…)
 • Hạch toán các hóa đơn mua chi phí trực tiếp. Liên quan đến việc tạo ra giá thành của từng đơn hàng gia công
 • Hạch toán chi phí liên quan đến hoạt động chung của Doanh nghiệp
 • Hạch toán và ghi tăng CCDC dùng cho bộ phận gia công và bộ phận quản lý doanh nghiệp
 • Hạch toán và ghi tăng TSCĐ dùng cho bộ phận gia công và bộ phận quản lý doanh nghiệp.

3.2. Kế toán kho học kế toán dịch vụ gia công

 • Hướng dẫn học viên lập bảng kê theo dõi hàng hóa, NVL nhận giữ hộ.

3.3. Kế toán bán hàng học kế toán dịch vụ gia công

 • Hạch toán doanh thu hóa đơn dịch vụ hàng gia công trên TK doanh thu dịch vụ.
 • Hạch toán, thanh lý tài sản cố định, ghi nhận hóa đơn bán thanh lý TSCĐ

3.4. Kế toán tiền lương học kế toán dịch vụ gia công

 • Hướng dẫn cách lập bảng tiền lương, tiền lương làm thêm giờ trong công ty gia công
 • Hướng dẫn lập quy chế lương thưởng cho công ty gia công, các vị trí cho công ty gia công
 • Cách hạch toán chi phí tiền lương trong bộ phận trực tiếp để phân bổ tính vào giá thành
 • Xây dựng bộ hồ sơ lương đối với công ty gia công
 • Cách ghi hợp đồng lao động đối với các nhân công dài hạn có và không có tham gia BHXH. Các nhân công ngắn hạn không tham gia BHXH.
 • Cách hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến BHXH

3.5. Kế toán giá thành học kế toán dịch vụ gia công

Giá thành là công việc quan trọng nhất trong bộ BCTC của công ty gia công, khi quyết toán thuế các yêu cầu về giá thành rất khắt khe, chi tiết. Kế toán cần.

 • Phân bổ chi phí các loại chi phí như: Công cụ dụng cụ, TSCĐ gia công, tiền lương của nhân công, các chi phí khác vào từng đơn hàng gia công theo các tiêu thức phân bổ phù hợp với nguyên tắc của kế toán.
 • Lập ký tính giá thành, Kết chuyển giá vốn các đơn hàng gia công
 • Đối chiếu giá thành, so sánh từng đơn hàng , chi phí cụ thể vào từng đơn hàng
 • So sánh doanh thu . giá vốn của từng đơn hàng một cách khoa học . Có chứng từ đi kèm

(Hướng dẫn quy trình tính giá thành tại công ty gia công theo TT200, TT133)

3.6. Kế toán thuế GTGT học kế toán dịch vụ gia công

Thuế là một công việc cần biết và hiểu rõ cách điều chỉnh khi sai, vận dụng phần mềm để đối chiếu đưa ra tờ khai đúng và cân đối thuế hàng quý cho gọn:

 • Kê khai các loại thuế
 • Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT và khấu trừ thuế
 • Hướng dẫn các tình huống kê khai sai và điều chỉnh lại cho đúng
 • Gửi mẫu so sánh việc khai thuế giữa việc khai thuế cũ và tờ khai lập lại trên chứng từ gốc( dánh cho các doanh nghiệp làm lại BCTC và xử lý sổ sách)
 • Hướng dẫn cách tính thuế TNDN để xác định lãi lỗ và xác định thuế phải nộp hay nộp thừa và cách hạch toán.
 • Hướng dẫn lập tờ khai điều chỉnh QT thuế TNDN để xác định lại số thuế TNDN mới, số chênh lệch với QT cũ( dùng cho trường hợp điều chỉnh nộp lại BCTC)
 • Hướng dẫn tính thuế TNCN, lập tờ khai khấu trừ thuế TNCN và cách hạch toán

4. Xử lý cân đối các nội dung cần thiết trước khi lập BCTC học kế toán dịch vụ gia công

Việc cân đối đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ để từ đó có được số dư cuối kỳ. Đó là công việc mà kế toán thuế tổng hợp nào cũng cần phải biết. Đối với công ty gia công lại càng khó hơn. Vì nó đòi hỏi tay nghề của bạn phải vững hơn.

Vậy với khóa học này Kế toán Việt Hưng hướng dẫn bạn các bước như sau.

4.1. Cân đối các chỉ tiêu

 • Cân đối khấu trừ thuế GTGT hàng quý. Kiểm tra các chỉ tiêu thuế GTGT đầu ra bán ra, thuế GTGT đầu vào mua vào.
 • Cách cân đối các chỉ tiêu liên quan công cụ dụng cụ. Kiểm tra tính hợp lý và giải thích đúng sai và cách sửa chữa.
 • Cách cân đối các chỉ tiêu liên quan đến khấu hao TSCĐ, kiểm tra đúng hay sai và giải thích cũng như hướng xử lý.
 • Cân đối hàng tồn kho NVL
 • Cách cân đối chỉ tiêu chi phí kinh doanh dở dang cuối kỳ
 • Cân đối doanh thu – so sánh với giá vốn của từng đơn hàng gia công

4.2. Xem và kiểm tra báo cáo

 • Xem và kiểm tra báo cáo giá thành tổng hợp của từng dịch vụ gia công
 • Xem và kiểm tra báo cáo giá thành chi tiết
 • Xem và kiểm tra sổ Chi phí sản xuất kinh doanh
 • Xem và kiểm tra thẻ tính giá thành
 • Xem và kiểm tra báo cáo lãi lỗ của đơn hàng gia công
 • Cách kiểm tra đối chiếu sai sót trong các phân hệ kế toán gia công

5. Công việc cuối năm kế toán học kế toán dịch vụ gia công

5.1. Lập báo cáo tài chính học kế toán dịch vụ gia công

Hướng dẫn kỹ bản chất của các chỉ tiêu từ bảng cân đối tài khoản nhặt lên các báo cáo khác gồm

+ Cân đối kế toán

+ Báo cáo kết quả kinh doanh

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

+ Thuyết minh báo cáo tài chính theo TT 200 và theo TT 133

+ Đọc, hiểu phân tích các chỉ số, tỷ trọng các tài khoản trên CĐTK của công ty gia công này

5.2. In sổ sách kế toán học kế toán dịch vụ gia công

– Sổ sách là kết quả cuối cùng sau khi công ty nộp BCTC lên thuế.

Sổ sách kế toán cần lưu giữ kỹ cùng với hóa đơn, hồ sơ doanh nghiệp. Tuy nhiên không phải kế toán nào cũng hiểu rõ các loại sổ gì cần in ra:

– Đánh lại số chứng từ một cách khoa học nhất, gửi mẫu sổ sách , mẫu bìa cho học viên khi học,

Vậy sổ sách kế toán bao gồm:

 • Sổ cái các tài khoản

 • Sổ chi tiết các tài khoản

 • Các báo cáo chi tiết

Toàn bộ cụ thể việc in ấn sổ sách hồ sơ chứng từ sẽ được giáo viên hướng dẫn kỹ .

– Chia sẻ cách sắp xếp hồ sơ đối với công ty gia công sao cho khoa học nhất

– Kinh nghiệm quyết toán thuế với cơ quan thuế khi có đoàn thanh tra, kiểm tra

 học kế toán dịch vụ gia công

Báo đài nói về việt hưng

Giáo viên của việt hưng

 • Giáo viên hiện đang làm Kế toán thuế, Kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán trực tiếp tại doanh nghiệp trên cả nước và đã có nhiều năm kinh nghiệm.
 • Ngoài kiến thức và kinh nghiệm thực tế thì giáo viên của Kế Toán Việt Hưng phải có đủ sự nhiệt tình, đam mê công tác giảng dạy và có khả năng sư phạm.
 • Phải am hiểu công nghệ thông tin. Sử dụng thành thạo các phần mềm, ứng dụng phục vụ cho công việc của kế toán.

GƯƠNG MẶT GIÁO VIÊN

gv nguyen thi hoa
Giáo viên – Nguyễn Thị Hoa

Giáo viên Nguyễn Hoa hiện đang tham gia giảng dạy tại trung tâm Kế Toán Việt Hưng

8 2
Giáo viên: Ngô Thị Thúy Là

GV. Ngô Thị Thuý Là hiện đang là giáo viên tham gia giảng dạy tại Trung tâm Kế toán Việt Hưng

Xem tất cả gương mặt giáo viên

Tại sao chọn kế toán việt hưng

 • Giáo viên 100% là những người có kinh nghiệm thực chiến tối thiểu 5 năm trở lên (không phải giáo viên bồi, giáo viên đa năng).
 • Giáo trình Kế Toán Việt Hưng tự biên soạn (không đi copy như các trung tâm khác).
 • Học trên hóa đơn, chứng từ thật (không phải bản photo vừa mờ vừa nặng).
 • Giáo trình kế toán Online gồm có: Hóa đơn, Chứng từ, Tài liệu, Video trợ giảng, Bài kiểm tra tự động chấm điểm được cập nhật liên tục từng ngày theo luật thuế mới nhất (không photo đóng thành quyền mấy năm sửa 1 lần).
 • Hỗ trợ trong và sau khóa học cực nhanh qua 8 kênh kết nối online trực tiếp miễn phí (không phải tổng đài mất phí, không phải chờ đợi lâu).
 • Học xong làm được việc ngay đúng với yêu cầu công việc của doanh nghiệp tuyển dụng (doanh nghiệp không phải đào tạo lại).
 • Công nghệ giáo dục 4.0 hiện đại nhất trên thế giới được áp dụng đến từng khóa học (không phải thủ công như hiện tại).
 • Đào tạo chuyên sâu, đúng mục đích học của từng học viên (không phải kiểu từ A-Z mỗi thứ học 1 tí rồi chẳng làm được gì).

Việt hưng cam kết

 • Hoàn lại học phí nếu dạy không đúng như giới thiệu
 • Đổi ngay giáo viên khác nếu học viên không hài lòng giáo viên hiện tại
 • Giáo trình tự biên soạn, chi tiết và chuyên sâu nhất.
 • Học xong chắc chắn sẽ làm tốt
 • Hỗ trợ miễn phí trọn đời

Học phí

💎 Tự học: 1.400.000đ
💎 Lớp online: 4.950.000đ
💎 Giáo viên riêng 1:1 Liên hệ
Lịch Khai giảng + Thời gian học

Phần mềm học

💻 Phần mềm kế toán Misa
💻 Phần mềm kế toán Fast
💻 Phần mềm thuế HTKK, TNCN, Hóa đơn điện tử
💻 Giáo viên & Học viên: Zalo, Teamviewer, Skype, face …
banner web kết
 
 

Khuyến mại

🎀 Đóng 2 khóa: Giảm 10%
🎀 Học viên cũ: Giảm 10%
🎀 Đóng 3 khóa trở lên: Giảm 15%
🎀 Nhóm 2 người trở lên: Giảm 20%
🎀 Nhóm 5 người trở lên: Giảm 30%
🎁 Chương trình khuyến mại khác

Giáo trình

📚 Giáo trình kế toán online
+ Hóa đơn, chứng từ thật 100%
+ Video trợ giảng chi tiết từng chứng từ
+ Bài kiểm tra tự động chấm điểm
+ Tài liệu đính kèm cho học viên tải về
+ Cập nhật liên tục luật thuế mới nhất

Hỗ trợ

🛠 Cài đặt phần mềm miễn phí cho học viên
Thư viện video học kế toán miễn phí
🚴 Hỗ trợ tìm việc làm miễn phí
❓ Tư vấn, giải đáp miễn phí trọn đời
⏰ Hỗ trợ 24/7 qua 08 kênh support
Hotline 1: 0988.680.223
Hotline 2: 0982.929.939
Hotline 3: 0982.929.939

Học kế toán online

⏰ Tiết kiệm 40% thời gian học
💲 Tiết kiệm 60% chi phí
🕺 Có thể học mọi lúc, mọi nơi
👩‍❤️‍👩 Khai giảng khóa học ngay khi đăng ký.
💻 Chỉ cần 01 máy tính là học như đi làm thật
🎞 Hơn 10.000 video trợ giảng chi tiết chuyên sâu
📘 Thư viện tài liệu và phần mềm kế toán miễn phí

Khác biệt vượt trội

👬 Mỗi giáo viên kèm trực tiếp 01 học viên
🔃 06 hình thức học phù hợp với mọi đối tượng học.
👨‍👨‍👧 Giáo viên tối thiểu 03 năm kinh nghiệm thực chiến
✍️ Học đến đâu làm thật ngay đến đó
🤼 Học viên tương tác trực tiếp với giáo viên
👋 Không giới hạn số buổi học
📆 Thời gian học vô cùng linh hoạt

Bạn đã từng học ở bất cứ đâu nhưng khi ĐI LÀM chắc chắn sẽ phải HỌC LẠI tại Kế Toán Việt Hưng. Đừng để mất Thời Gian - Cơ Hội Học Phí.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest

8 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nguyễn Thị Huế
Nguyễn Thị Huế

Mình đang làm trong công ty thương mại. Muốn xin sang công ty sản xuất gia công để làm. Tư vấn mình nhe!

Nguyễn Thị Mến
Nguyễn Thị Mến

Việt Hưng chào bạn! Bạn cho mình xin sdt của bạn để giáo viên sẽ liên hệ trực tiếp tư vấn cụ thể về khóa học cho bạn nhe! Cảm ơn bạn. Thân ái!!!

Nguyễn Hồng Thái
Nguyễn Hồng Thái

Khóa học này học trong thời gian bao lâu mình có thể làm được bạn?

Nguyễn Thị Mến
Nguyễn Thị Mến

Trung tâm chào bạn! Khóa học tầm 20-25 buổi bạn nhe! Nhưng tùy theo bạn học nhanh kết thúc sớm học chậm kết thúc muộn. Bạn học đến đâu mình làm thật ngay đến đó bạn ah! Bạn cho mình xin sđt để giáo viên trung tâm sẽ tư vấn cụ thể về khóa học cho bạn nhe! Cảm ơn bạn. Thân ái!!!

Đào Minh Thùy
Đào Minh Thùy

Mình ở Đà Nẵng có học được không bạn?

Nguyễn Thị Mến
Nguyễn Thị Mến
Trả lời  Đào Minh Thùy

Việt Hưng chào bạn! Bạn vẫn học được nhe bạn. Bên mình đào tạo theo hình thức online mà bạn! Bên mình sẽ gửi mail nội dung khóa học hướng dẫn học cho bạn nhe! Cảm ơn bạn nhiều!