Giáo viên – Mai Thị Xuyến

Kế toán tổng hợp, kế toán thuế
Hà Nội
Giáo viên Mai Thị Xuyến hiện đang làm kế toán trưởng cho Công ty TNHH GK FINECHEM VIỆT NAM. Tốt nghiệp khoa Kế toán kiểm toán - Đại Học Thương Mại.

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

GV – MAI THỊ XUYẾN

✨ Kế Toán Thuế – Lý Thuyết Kế Toán ✨ 

 

Giáo viên Mai Thị Xuyến hiện đang làm kế toán trưởng cho Công ty TNHH GK FINECHEM VIỆT NAM.

Tốt nghiệp khoa Kế toán kiểm toán – Đại Học Thương Mại.

Cô đã có 8 năm kinh nghiệm làm kế toán tại nhiều vị trí kế toán khác nhau: kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán trưởng trong các lĩnh vực thương mại, sản xuất và xây dựng.

Cô đã tham gia giảng dạy tại Kế Toán Việt Hưng được hơn 01 năm

 

 

 

 

 

———————————————————————————

 ĐÁNH GIÁ CỦA HỌC VIÊN DÀNH CHO CÔ XUYẾN