Chế độ bảo hiểm y tế (BHYT) theo mức lương mới nhất

Chế độ bảo hiểm y tế (BHYT) theo mức lương mới nhất

Sự thay đổi trong mức lương cơ sở là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến mức thu bảo hiểm y tế trong năm 2017. Vậy Chế độ bảo hiểm y tế (BHYT) theo mức lương mới nhất như thế nào?.

Tham khảo:

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2017

Luật số 46/2014/QH13 – Sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế

Cách tính lương và hình thức để trả lương

Công việc của kế toán tiền lương bao gồm những gì?

Chế độ bảo hiểm y tế (BHYT) theo mức lương mới nhất
Chế độ bảo hiểm y tế (BHYT) theo mức lương mới nhất

Bảo hiểm y tế (BHYT) là một chính sách phúc lợi xã hội vô cùng tiến bộ. Thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Quy định về mức thu BHYT luôn được cân nhắc một cách kỹ lưỡng. Nhằm bảo vệ tốt nhất quyền lợi của người tham gia bảo hiểm. Đồng thời cần đối với nguồn thu ngân sách nhà nước, chi phí chi trả cho hoạt động khám chữa bệnh bằng BHYT.

Sự thay đổi trong mức lương cơ sở cũng được xem là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến mức thu bảo hiểm y tế. Và năm 2017, với sự điều chỉnh của mức lương cơ sở. Mức thu BHYT cũng có một số sự điều chỉnh nhất định.

1. Sự thay đổi trong mức thu bảo hiểm y tế năm 2017

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn số 2159/BHXH-BT. Quy định về mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Và mức thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp theo mức lương cơ sở mới.

Mức đóng bảo hiểm y tế có sự thay đổi
Mức đóng bảo hiểm y tế có sự thay đổi

Theo nội dung của Công văn số 2159/BHXH-BT. Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017, áp dụng mức lương cơ sở mới là 1,3 triệu đồng/tháng. Để làm căn cứ tính mức lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp.

Mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng. Cũng sẽ được áp dụng để tính mức đóng bảo hiểm y tế đối với các đối tượng chỉ tham gia BHYT. Mà không tham gia các loại bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp,… khác.

2. Đối tượng áp dụng quy định mới về mức thu bảo hiểm y tế

Quy định mới về mức thu bảo hiểm y tế sẽ được áp dụng đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 của Nghị định số 47/2017/NĐ-CP. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và người được hưởng chế độ phu nhân, phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Cá nhân là viên chức quản lý chuyên trách, giữ chức vụ bí thư đảng ủy chuyên trách, phó bí thư đảng ủy, người giữ chức vụ chủ tịch công đoàn chuyên trách tại công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ,…

3. Chính sách hỗ trợ khi tham gia bảo hiểm y tế

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất để mọi công dân đều có thể tham gia bảo hiểm y tế. Nhà nước có một số chính sách hỗ trợ về mức đóng BHYT. Học sinh, sinh viên hoặc người mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Sẽ được hỗ trợ một phần về mức đóng BHYT.

Chính sách hỗ trợ về mức đóng bảo hiểm y tế. Là một chính sách mang đậm tính nhân văn. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhà nước hiện thực hóa mục tiêu 100% công dân tham gia bảo hiểm y tế.

Các quy định mới về chế độ đóng bảo hiểm y tế theo lương đã đi vào áp dụng trên thực tế. Chính vì vậy, các cá nhân cần tham khảo quy định này. Để nắm bắt được sự thay đổi của pháp luật về chính sách BHYT. Cũng như biết trước được mức BHYT mà mình cần đóng.

Kế toán Việt Hưng với kinh nghiệm, hiểu biết pháp luật của mình chính là địa chỉ tin cậy để mọi người liên hệ và tham khảo các thông tin, kiến thức pháp luật có liên quan, đặc biệt là chính sách bảo hiểm y tế của Nhà nước.

0 0 Bình chọn
Bình chọn