Luật số 46/2014/QH13 – Sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế

Luật số 46/2014/QH13 – Sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế

Để đảm bảo các việc thi hành luật bảo hiểm y tế được tốt hơn. Nhà nước và Quốc hội đã có những sửa đổi và bổ sung vào luật bảo hiểm. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu đến mọi người Luật số 46/2014/QH13. Sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế và được áp dụng thi hành từ ngày 01/01/2015.

Tham khảo:

Chế độ bảo hiểm y tế (BHYT) theo mức lương mới nhất

Cách tính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 2017

Giám đốc doanh nghiệp tư nhân có cần tham gia bảo hiểm không?

Luật số 46/2014/QH13 - Sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế
Luật số 46/2014/QH13 – Sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế

Bài sau đây sẽ tổng hợp những chi tiết quan trọng nhất trong luật bảo hiểm xã hội. Cũng như trách nhiệm của lợi ích này.

1. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Những đối tượng phải đóng bảo hiểm y tế như người lao động đang làm việc theo hợp đồng. Không xác định thời hạn hoặc đang làm việc từ 3 tháng trở lên và những quản lý doanh nghiệp hoặc cán bộ, viên chức công chức. Những người hoạt động không chuyên trong các cơ quan nhà nước như phường xã hoặc thi trấn

Những người hưởng lương hưu. Những người đang bị mất sức lao động. Những người đang được hương lương tháng do các tai nạn nghề nghiệp. Hoặc các bệnh nghề nghiệp hay những căn bệnh cần phải chữa trị dài ngày hay những người đã trên 80 tuổi.

Những nhóm người trong ngân sách nhà nước như sỹ quan quân nhân, binh sỹ, hạ sỹ, công an nhân dân. Hoặc các học viên đang được hưởng các chế độ của nhà nước.

Các cán bộ và những người đã hưởng lương do mất sức lao động. Những người có công với cách mạng hoặc các cựu chiến binh. Những đại biểu quốc hội những hội đồng nhân dân các cấp đang được đương nhiệm và những trẻ em dưới 6 tuổi.

Bên cạnh đó những hộ gia đình nghèo, dân tộc thiểu số hay đang sống trong vùng kinh tế khó khăn và đang sinh sống ở các huyện đảo. Những thân nhân những người đã có công với cách mạng, sinh viên học sinh và các gia đình thuộc hộ cận nghèo.

2. Mức đóng và trách nhiệm của việc đóng bảo hiểm y tế

Luật số 46/2014/QH13 - Sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế
Luật số 46/2014/QH13 – Sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế

Được thực hiện theo điều 13 các mức đóng được quy định tối đa bằng 6% với tiền lương tháng và trong thời gian được nghỉ các chế độ thai sản. Cũng như bệnh thì người lao động trước khi nghỉ sẽ được hưởng theo chế độ của pháp luật. Những mức đóng hàng tháng sẽ theo lương cơ sở và người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động sẽ đóng 1/3.

Khi một hộ gia đình đóng bảo hiểm y tế thì người thứ nhất sẽ đóng tối đa bằng 6% vơi mức lương cơ sở, người thứ hai đóng 70%, người thứ ba đóng 60%, người thứ 4 đóng 50 và người thứ năm trở đi sẽ đóng 40% với các mức đóng của người thứ nhất.

3. Mức hưởng bảo hiểm y tế

Mức hưởng bảo hiểm y tế sẽ được trợ cấp 100% chi phí khám bệnh. Cũng như những người đã tham gia bảo hiểm y tế trên 5 năm cũng được trợ cấp tối đa các chi phí khi khám bệnh. Bên cạnh đó những đối tượng thuộc ở điểm a khoản 2 điều luật này sẽ được hỗ trợ 95%. Nếu những đối tượng khác sẽ được hỗ trợ đến 80%. Và những đối tượng khác sẽ có quyền hưởng các quyền lợi cao nhất. Nếu tại các bệnh viện trung ương thì chi phí điều trị nội trú sẽ là 40%.

4. Cơ sở khám bệnh bảo hiểm y tế

Những cơ sở khám bệnh bằng bảo hiểm y tế phải được nhà nước ấn định và được các bộ trưởng bộ y tế cho phép trên cả nước hoặc những cơ sở khám bệnh theo điều 28 của luật này cũng như các trường hợp khác theo bộ trưởng bộ y tế quyết định. Nếu bạn có những thắc mắc về bảo hiểm y tế. Hãy truy cập vào trang web www.lamketoan.vn để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

0 0 Bình chọn
Bình chọn