Hướng dẫn gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất mới nhất 2022

Do tình hình Covid diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lâu dài đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Nên Chính phủ tiếp tục có các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Vì vậy, Nghị định 52/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ 19/04/2021. Cùng Kế Toán Việt Hưng tìm hiểu về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất nhé!

Đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

1. Là các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành kinh tế sau

Đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất
Đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Ghi chú:

– Danh mục và phân loại ngành nghề kinh tế được xác định theo Quyết định số 27/2018//QĐ-TTg ngày 06/07/2018

– Theo nguyên tắc: Ngành kinh tế được áp dụng quyết định gia hạn bao gồm các ngành kinh tế thuộc phân cấp sau của danh mục ngành kinh tế được nêu trên

Ví dụ: Công ty CP Việt Hưng chuyên sản xuất sợi xuất khẩu.

Theo quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg thì ngành nghề kinh tế Công ty Việt Hưng thuộc phân cấp 2: “13: Dệt- 13110- Sản xuất sợi

Vì vậy, Năm 2022 Công ty Việt Hưng nằm trong danh sách được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP

2. Là các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sau:

– Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển

Trong đó: Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển xác định theo Nghị định 111/2015/NĐ-CP (03/11/2015)

– Sản phẩm cơ khí trọng điểm: xác định theo Quyết định số 319/QĐ-TTg (15/03/2018)

3. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ: xác định theo Luật hỗ trợ doanh nghiệp số 04/2017/QH14 và Nghị định 39/2018/NĐ-CP (11/03/2018)

4. Tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài tham gia hỗ trợ khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19 do Ngân hàng Nhà nước công bố

Các sắc thuế và thời hạn gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2022

1. Các sắc thuế được gia hạn nộp thuế và tền thuê đất năm 2022

Thuế Giá trị gia tăng (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu)

– Thuế Thu nhập doanh nghiệp

– Tiền thuê đất

2. Thời hạn gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2022

2.1. Đối với thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu)

Thời gian gia hạn nộp thuế GTGT như sau: 

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với 50% số tiền thuê đất, thuê mặt nước phát sinh phải nộp năm 2022, thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2022 đến ngày 30/11/2022.

*) Lưu ý:

– Đối với trường hợp khai bổ sung

Đối tượng bổ sung gia hạn nộp thuế và tiền thuê đât

– Đối với chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức thuộc trường hợp được gia hạn

+ Các chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức thuộc trường hợp nêu tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 2 Nghị định này có hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc ngành, kinh tế lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT

+ Các chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức thuộc trường hợp nêu tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 2 Nghị định này không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc ngành, kinh tế lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT

2.2. Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Gia hạn nộp thuế với số thuế TNDN như sau:

Gia hạn nộp thuế với số thuế TNDN tạm nộp quý 1, 2 kỳ tính thuế TNDN năm 2022. Thời hạn gia hạn là 3 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

2.3. Thuế GTGT, thuế TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2022 của hộ, cá nhân kinh doanh.

Hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế đã được gia hạn nêu trên chậm nhất là ngày 30/12/2022.

2.4. Tiền thuê đất

Đối với tiền thuê đất, thuê mặt nước, theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế thì thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm là 2 kỳ (kỳ thứ nhất nộp 50% chậm nhất là ngày 31/5; kỳ thứ hai nộp đủ phần còn lại chậm nhất là ngày 31/10 hàng năm). Bộ Tài chính đề nghị: Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp kỳ đầu năm 2022, thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2022.

Dự kiến số tiền thuê đất, thuê mặt nước được gia hạn khoảng 3.500-3.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu ngân sách của năm 2022 không giảm do doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào trước ngày 31/11/2022.

Lưu ý:

– Đây là Nghị định gia hạn nộp tiền thuế, còn tờ khai thì các doanh nghiệp vẫn phải kê khai và gửi đúng hạn theo quy định

– Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 5 Điều 2 nghị định này thì được gia hạn toàn bộ số thuế GTGT, số thuế TNDN phải nộp theo hướng dẫn tại Nghị định này

– Trường hợp ngày cuối cùng của ngày nộp thuế được gia hạn trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.

Cách lập và gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất qua mạng

1. Mẫu giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Chèn hình ảnh mẫu giấy đề nghị vào

Các bạn có thể tải bản word tại đây

2. Các hình thức nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

– Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất chỉ gửi 01 lần cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp

– Có 2 hình thức nộp

+ NNT nộp theo phương thức điện tử gửi tới cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế

+ NNT nộp trực tiếp tới cơ quan thuế hoặc nộp qua đường bưu chính

3. Thời hạn nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đến cơ quan thuế là ngày 31/07/2021

4. Hướng dẫn lập và gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất qua mạng

*) Bước 1:

– Vào trang web: “Thuedientu.gdt.gov.vn” của Tổng cục thuế

– Chọn Đăng nhập

– Trong mục đăng nhập hệ thống điền các thông tin sau

+ Tên đăng nhập: đánh Mã số thuế công ty vào

+ Mật khẩu: Đánh mật khẩu đã cài đặt vào

+ Đối tượng: Chọn Người nộp thuế

+ Mã xác nhận: đánh mã xác nhận ở phần màu vàng vào

– Chọn: Đăng nhập

Hướng dẫn lập và gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất qua mạng

*) Bước 2: Đăng ký thêm tờ khai Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

– Trên thanh công cụ Chọn Khai Thuế -1

– Chọn Đăng ký tờ khai -2

– Chọn Đăng ký thêm tờ khai -3

– Chọn mục Gia hạn nộp thuế – như ở thao tác số 4

gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

 

– Chọn Tiếp Tục

gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

– Chọn Chấp nhận

gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

*) Bước 3: Kê khai và nộp trực tuyến

– Chọn Khai thuế (1)

– Chọn Kê khai trực tuyến (2)

+ Mục Tờ khai chọn: GDNGHNT-Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (3)

+ Cơ quan thuế: Hệ thống mặc định sẵn

+ Loại tờ khai: Tờ khai chính thức hoặc Tờ khai bổ sung (nếu nộp bổ sung lại) (4)

+ Kỳ kê khai: ngày lập giấy đề nghị gia hạn (5)

– Chọn Tiếp tục (6)

gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Màn hình hiện ra Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

– Trong mục [7] Loại thuế đề nghị gia hạn chọn: Bạn sẽ chọn một trong các mục (a-d) này tùy theo doanh nghiệp, cá nhân mình.

a) Thuế GTGT của doanh nghiệp, tổ chức

b) Thuế TNDN của doanh nghiệp, tổ chức

c) Thuế GTGT và Thuế TNCN của Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

d) Tiền thuê đất (Kê chi tiết địa chỉ từng khu đất thuê thuộc đối tượng gia hạn tiền thuê đất)

Lưu ý: Phải đánh Cột Số Thông báo (Thông báo và Ký hiệu của Thông báo Nộp tiền thuê đất năm 2021)

– Chọn Mục [8] Trường hợp được gia hạn

+ Nếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì điền các thông tin vào mục I.Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ và chọn chi tiết mục 1- Doanh nghiệp nhỏ hoặc 2- Doanh nghiệp siêu nhỏ. Kê các thông tin tương ứng vào khung: Lĩnh vực hoạt động, số lao động, Doanh thu (VNĐ), Nguồn vốn (VNĐ)

+ Nếu là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thì điền các thông tin vào mục II.doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh và xác định ngành nghề kinh doanh của đơn vị mình để tích vào

Ví dụ: b)Sản xuất, chế biến thực phẩm

gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

– Chọn Hoàn thành kê khai

gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

– Chọn Ký và nộp tờ khai

gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Cách kiểm tra xem Giấy Đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2021 đã được gửi thành công đến Cơ quan thuế chưa

Các bạn vào mục

– Khai thuế/Tra cứu Tờ khai/ Tra cứu

tra cứu gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Kế Toán Việt Hưng đã hướng dẫn chi tiết về đối tượng, các sắc thuế, thời hạn gia hạn và cách nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2022. Mọi ý kiến đóng góp mời bạn để lại tại phần bình luận của bài viết. Truy cập thêm fanpage để học hỏi cùng cộng đồng nhà kế nhé!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận