Hóa đơn đầu vào chưa thông báo phát hành

Hóa đơn đầu vào chưa thông báo phát hành

Hóa đơn đầu vào chưa thông báo phát hành đã sử dụng:

– Hóa đơn chưa thông báo phát hành đã sử dụng thì có bị phạt không?

– Hóa đơn đầu vào chưa thông báo phát hành có được đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN không?

Tham khảo:

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử

Hóa đơn đầu vào kê khai muộn – không đúng thời điểm

Các mức phạt khi làm mất hóa đơn GTGT đầu vào

Hóa đơn đầu vào chưa thông báo phát hành

1. Đối với bên mua

Theo Công văn 5791/TCT-CS ngày 14/12/2016 của Tổng cục thuế

1. Các trường hợp khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, bao gồm:

d) Sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp để hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào làm giảm số tiền thuế phải nộp. Hoặc làm tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm. Nhưng khi cơ quan thuế kiểm tra phát hiện. Người mua có hồ sơ, tài liệu, chứng từ, hóa đơn chứng minh được lỗi vi phạm hóa đơn bất hợp pháp thuộc về bên bán hàng và người mua đã hạch toán kế toán đầy đủ theo quy định.”

Mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 166/2013/TT-BTC là 20% tính trên số tiền thuế khai thiếu. Hoặc số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm cao hơn so với mức quy định của pháp luật về thuế.

2. Đối với bên bán

1.1. Nếu sử dụng trước thời hạn.

Do đó phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng. Đối với một trong các hành vi: Sử dụng hóa đơn đã được thông báo phát hành với cơ quan thuế. Nhưng chưa đến thời hạn sử dụng (sử dụng trong vòng 05 ngày kể từ ngày gửi thông báo phát hành).

1.2. Nếu chưa thông báo phát hành mà đã sử dụng.

1.2.1. Theo khoản 2 điều 10 Thông tư 10/2014/TT-BTC

“2. Đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng:

a) Không bị xử phạt đối với trường hợp

Trường hợp tổ chức, cá nhân chứng minh đã gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng. Nhưng cơ quan thuế không nhận được do thất lạc thì tổ chức, cá nhân không bị xử phạt.

b) Phạt tiền 6.000.000 đồng đối với

Hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng. Nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế theo quy định.

c) Phạt tiền 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đống đối với

Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng. Nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Nhưng chưa đến kỳ khai thuế. Người bán phải cam kết kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn đã lập trong trường hợp này.

Trường hợp người bán có hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b và điểm c Khoản này và đã chấp hành Quyết định xử phạt. Người mua hàng được sử dụng hóa đơn để kê khai, khấu trừ, tính vào chi phí theo quy định.

d) Trường hợp tổ chức, cá nhân không lập Thông báo phát hành hóa đơn

Trường hợp tổ chức, cá nhân không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng. Nếu các hóa đơn này không gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Hoặc không được kê khai, nộp thuế. Thì xử phạt theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 11 Thông tư này”

Ghi nhớ:

Sau 5 ngày kể từ khi nộp thông báo phát hành hóa đơn. Các bạn cần kiểm tra xem hóa đơn đó đã được sử dụng chưa. Nếu thấy kết quả chưa có thông tin gì thì các bạn phải liên hệ với Chi cục thuế để kiểm tra lại.

1.2.2. Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC có quy định:

1. Phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi sử  dụng hóa đơn

2. Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Chậm nhất năm (05) ngày. Trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày. Kể từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.

3. Trường hợp các đơn vị trực thuộc, chi nhánh kê khai thuế giá trị gia tăng riêng. Thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

4. Trường hợp các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức. Nhưng không tổ chức thực hiện khai thuế GTGT tổ chức phải Thông báo phát hành hóa đơn.

Ghi nhớ:

Trước khi sử dụng hóa đơn GTGT đặt in DN phải làm thông báo phát hành nộp cho cơ quan thuế. Thời hạn 5 ngày trước khi sử dụng và trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký.

KẾT LUẬN:

Khi nhận hóa đơn đầu vào thì các bạn nên kiểm tra xem hóa đơn đó đã được thông báo phát hành hay chưa, có đúng là của công ty đó không. Nếu kết quả không có thông tin của hóa đơn và Doanh nghiệp. Thì các bạn liên hệ lại với bên bán xem người họ đã thông báo phát hành chưa rỗi hãy sử dụng nhé.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0986.191.228
0912.929.959
0982.929.939