Kế toán tổng hợp

Th12
12

Hạch toán chi phí quản lý kinh doanh tài khoản 642 theo Thông tư 133

Cách hạch toán chi phí quản lý kinh doanh – Tài khoản 642 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC Vấn đề hạch toán chi phí quản lý kinh doanh tài khoản 642 theo Thông tư 133. Là vấn đề rất quan trọng đối với các doanh nghiệp. Vậy thì, nguyên tắc kế toán như thế nào?. Kết […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp
CHI TIẾT
Th12
11

Hạch toán các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu Tài khoản 418

Hạch toán Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu Tài khoản 418 theo Thông tư 133/2016/BTC Hạch toán Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu Tài khoản 418 theo Thông tư 133/2016/BTC. Nhằm mục đích phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm các quỹ thuộc nguồn vốn chủ sở hữu. Vậy thì, […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp
CHI TIẾT
Th12
10

DN phải lập báo cáo tình hình sử dụng lao động và sổ quản lý lao động

Lập báo cáo tình hình sử dụng lao động và sổ quản lý lao động Theo quy định mới nhất hiện nay, Từ ngày 20/10/2014 theo TT23_29082014BLDTBXH. DN phải lập báo cáo tình hình sử dụng lao động và sổ quản lý lao động. Để tiện lợi cho quá trình quản lý, kiểm soát lao […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kế toán tiền lương
CHI TIẾT
Th12
09

Phương pháp hạch toán Tạm ứng Tài khoản 141 theo Thông tư 133

Phương pháp hạch toán Tạm ứng Tài khoản 141 theo Thông tư 133 Hạch toán các khoản tiền, vật tư đã tạm ứng cho người lao động. Hạch toán nhập lại các khoản tạm ứng. Kế toán Việt Hưng sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp phương pháp hạch toán Tạm ứng Tài khoản 141 […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp
CHI TIẾT
Th12
08

Hạch toán Hao mòn tài sản cố định Tài khoản 214 theo Thông tư 133/2016/BTC

Phương pháp hạch toán Hao mòn tài sản cố định Tài khoản 214 theo Thông tư 133/2016/BTC Trong quá trình kinh doanh sản xuất có thể nói việc hao mòn tài sản cố định là vấn đề hiển nhiên. Do đó, Kế Toán Việt Hưng sẽ cung cấp cho bạn phương pháp hạch toán Hao […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th12
05

Thời điểm ghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn công trình xây dựng

Thời điểm ghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn công trình xây dựng Thời điểm ghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn công trình xây dựng như thế nào?. Đó là câu hỏi mà rất nhiều kế toán xây dựng đặt ra và gặp khó khăn trong quá trình làm việc. Do xây […]

CHI TIẾT
Th11
20

Chi phí lương của giám đốc không được tính vào chi phí hợp lý

Chi phí lương của giám đốc không được tính vào chi phí hợp lý Công ty trả lương cho giám đốc. Vậy chi phí lương của giám đốc không được tính vào chi phí hợp lý là quy định ở đâu? Tham khảo: Chi phí tiền lương không được tính vào chi phí hợp lý khi […]

CHI TIẾT
Th11
19

Lưu ý các nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp

Lưu ý các nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp Nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp vô cùng quan trọng trong việc quản lý hoạt động của doanh nghiệp. Việc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp là hết sức quan trọng khi tiến […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th11
15

Nguyên tắc kế toán doanh thu doanh nghiệp theo TT 200

Nguyên tắc kế toán doanh thu Doanh nghiệp theo TT 200 Nguyên tắc kế toán doanh thu doanh nghiệp theo TT 200 quy định doanh thu doanh nghiệp là lợi ích kinh tế góp phần làm tăng vốn của chủ sỡ hữu doanh nghiệp ngoài trừ phần góp thêm của các cổ đông khác. Tham […]

CHI TIẾT
Th11
13

Nguyên tắc hạch toán vốn chủ sở hữu theo TT 200

Nguyên tắc hạch toán vốn chủ sở hữu theo TT 200 Theo điều 66, nguyên tắc hạch toán vốn chủ sở hữu theo TT 200 cụ thể được nêu ra như sau: Tham khảo: Nguyên tắc hạch toán các khoản nợ phải trả Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí theo TT 200 Các khóa […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp
CHI TIẾT
Trang 1 của 30123456102030Cuối »