Thẻ: Bảng cân đối kế toán

Cách lập bảng cân đối kế toán phần tài sản

Sau khi lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp,  kế toán hạch toán lại chi phí thuế TNDN và số thuế phải nộp để có được bảng cân đối tài khoản cuối cùng. Bảng cân đối tài khoản này là một cơ sở để lập bộ báo cáo tài chính. Hệ thống báo cáo …

Cách lập bảng cân đối kế toán phần nguồn vốn

Ở bài viết trước lamketoan.vn đã chia sẻ về cách lập bảng cân đối kế toán phần tài sản. Bài viết này chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu về cách lập các chỉ tiêu tại phần nguồn vốn trên BCĐKT. Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959