Những quy định chung về thuế tài nguyên năm 2017

Những quy định chung về thuế tài nguyên năm 2017

Những quy định chung về thuế tài nguyên năm 2017
Những quy định chung về thuế tài nguyên năm 2017

Để bảo vệ tài nguyên của đất nước, việc điều chỉnh chính sách thuế tài nguyên luôn được coi trọng. Để phù hợp với sự phát triển kinh tế của đất nước. Chúng ta cùng lamketoan tìm hiểm những quy định chung nhất và mới nhất về thuế tài nguyên

Tham khảo:

Học thực hành kế toán thuế thực tế ngắn hạn tại Hà Nội

Các bậc thuế môn bài và mức đóng thuế môn bài 2017

Thuế đất phải nộp đối với doanh nghiệp khi thuê quyền sử dụng đất của cá nhân

1. Khái niệm:

Thuế tài nguyên là loại thuế gián thu, đánh vào sản phẩm khai thác chịu thuế

2. Đối tượng chịu thuế tài nguyên:

Theo thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 quy định: “Đối tượng chịu thuế tài nguyên theo quy định tại Thông tư này là các tài nguyên thiên nhiên trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thuỷ, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc chủ quyền và quyền tài phán của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định, bao gồm:

1. Khoáng sản kim loại.

2. Khoáng sản không kim loại.

3. Sản phẩm của rừng tự nhiên.

Bao gồm các loại thực vật và các loại sản phẩm khác của rừng tự nhiên. Trừ động vật và hồi, quế, sa nhân, thảo quả do người nộp thuế trồng tại khu vực rừng tự nhiên. Được giao khoanh nuôi, bảo vệ.

4. Hải sản tự nhiên, gồm động vật và thực vật biển.

5. Nước thiên nhiên, bao gồm:

Nước mặt và nước dưới đất. Trừ nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và nước biển để làm mát máy.

Nước biển làm mát máy quy định tại khoản này. Phải đảm bảo các yêu cầu về môi trường, hiệu quả sử dụng nước tuần hoàn và điều kiện kinh tế kỹ thuật chuyên ngành. Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận. Trường hợp sử dụng nước biển mà gây ô nhiễm, không đạt các tiêu chuẩn về môi trường. Thì xử lý theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

6. Yến sào thiên nhiên

Yến sào thiên nhiên, trừ yến sào do tổ chức, cá nhân thu được từ hoạt động đầu tư xây dựng nhà. Để dẫn dụ chim yến tự nhiên về nuôi và khai thác.

Yến sào do tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng nhà để dẫn dụ chim yến tự nhiên về nuôi. Và khai thác phải đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 35/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/7/2013 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Tài nguyên thiên nhiên khác do Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan báo cáo Chính phủ để trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

3. Cách tính thuế tài nguyên

 Xác định thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ

Thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ = Sản lượng tài nguyên tính thuế x Giá tính thuế đơn vị tài nguyên x Thuế suất thuế tài nguyên  

Trường hợp được cơ quan nhà nước ấn định mức thuế tài nguyên phải nộp trên một đơn vị tài nguyên khai thác. Thì số thuế tài nguyên phải nộp được xác định như sau:

Thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ = Sản lượng tài nguyên tính thuế x Mức thuế tài nguyên ấn định trên một đơn vị tài nguyên khai thác

Việc ấn định thuế tài nguyên được thực hiện căn cứ vào cơ sở dữ liệu của cơ quan Thuế. Phù hợp với các quy định về ấn định thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Ví dụ:

Công ty TNHH Quỳnh Trang, địa chỉ trụ sở tại Lai Châu. Có hoạt động khai thác tài nguyên là cát, đá. Trong tháng 01/2017. Công ty tự khai thác được 1.521 (m3) đá, và 7 (m3) cát. Biết rằng, mức thuế tài nguyên ấn định trên một đơn vị tài nguyên khai thác của đá là: 5.000 đ/m3, của cát là: 4.000 đ/m3. Tính thuế tài nguyên phải nộp trong tháng 01/2017

Số thuế tài nguyên phải nôp trong tháng 01/2017 là:

= 1.521 * 5.000 + 7 * 4.000 = 7.633.000 đồng.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0986.191.228
0912.929.959
0982.929.939