Mô tả công việc của kế toán Thuế trong doanh nghiệp thực tế

Công việc của kế toán Thuế trong doanh nghiệp

Kế toán thuế là một bộ phận không thể thiếu trong hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên không phải nhân viên kế toán nào cũng nắm vững công việc của kế toán thuế trong doanh nghiệp thực tế.

Công việc của kế toán thuế trong doanh nghiệp thực tế không quá phức tạp. Nhưng phải thực hiện theo đúng quy định về Luật thuế. Vị trí này yêu cầu nhân viên phải am hiểu và thường xuyên cập nhật các luật thuế, chính sách thuế mới nhất. Vậy cụ thể một nhân viên kế toán thuế phải làm những gì. Hãy tìm hiểu cùng Kế toán Việt Hưng.

Tham khảo:

Các công văn mới nhất về kế toán năm nay

Khóa học thực hành kế toán tổng hợp trên phần mềm Misa – Fast

Mô tả công việc của kế toán Thuế trong doanh nghiệp thực tế
Mô tả công việc của kế toán Thuế trong doanh nghiệp thực tế

1. Công việc hàng ngày

Đối với doanh nghiệp mới thành lập. Nhân viên kế toán thuế cần lập tờ khai thuế môn bài và nộp đầy đủ thuế môn bài cho cơ quan thuế.

Hàng ngày tập hợp các hóa đơn, chứng từ kế toán và tiến hành xử lý, sắp xếp, lưu trữ theo đúng quy định. Khi xử lý phải chú ý xem xét tính hợp pháp, hợp lệ của các loại hóa đơn, chứng từ.

Có thể lựa chọn nhiều cách sắp xếp các giấy tờ. Có thể sắp xếp theo loại chứng từ hoặc theo nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Tuy nhiên, mọi cách sắp xếp đều phải đảm bảo có hệ thống, theo trình tự thời gian và có thể so sánh được.

Lập bảng kê danh sách để thực hiện lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế. Với các loại chứng từ như đơn đặt hàng, hợp đồng, báo giá… thời gian lưu trữ tối thiểu 5 năm. Hóa đơn, Phiếu nhập kho – xuất kho, phiếu thu – phiếu chi,…Phải lưu trữ tối thiểu 10 năm. Còn thời gian lưu trữ tối thiểu với những loại chứng từ liên quan đến an ninh quốc phòng là 20 năm.

Xem thêm:

Sổ sách kế toán bao gồm những gì

Hồ sơ, chứng từ cần chuẩn bị trước khi quyết toán thuế

Cập nhật và nắm bắt những chính sách thuế mới nhất.
Cập nhật và nắm bắt những chính sách thuế mới nhất.

2. Công việc hàng tháng

Căn cứ vào các thông tin đã thu thập hàng ngày, đến cuối tháng. Kế toán thuế tại doanh nghiệp có nhiệm vụ làm các báo cáo thuế cho tất cả các loại thuế mà doanh nghiệp đang áp dụng: thuế GTGT, thuế TNCN và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Sau khi phối hợp với kế toán tổng hợp để đối chiếu các số liệu báo cáo thuế.Nhân viên kế toán thuế tiến hành nộp các báo cáo thuế lên cơ quan thuế theo đúng quy định và làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh.

3. Công việc hàng quý

Vào cuối mỗi quý, nhân viên kế toán thuế tiến hành lập các tờ khai theo quy định: tờ khai thuế GTGT, tạm tính thuế TNDN theo quý, tờ khai thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Tham khảo:

Cách tính thuế GTGT đầu vào – đầu ra

Kê khai thuế qua mạng, hướng dẫn kê khai thuế qua mạng

4. Công việc hàng năm

Đầu năm, nhân viên kế toán thuế triển khai việc nộp thuế môn bài theo mức quy định. Cuối năm, làm báo cáo quyết toán thuế TNCN – TNDN. Báo cáo tài chính. Báo cáo thuế TNDN quý 4. Báo cáo thuế cho tháng 12 nộp lên cơ quan thuế theo đúng quy định.

5. Các công việc khác

Ngoài các công việc trên, nhân viên kế toán thuế trong doanh nghiệp còn tiến hành:

– Làm hồ sơ hưởng ưu đãi đối với những dự án mới và làm hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh.

– Soạn các thông báo về quy định của Luật thuế và những điều chỉnh có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và phổ biến để toàn bộ doanh nghiệp được biết.

Nếu vẫn còn chưa hiểu về mô tả công việc của kế toán thuế trong doanh nghiệp thực tế. Các bạn có thể tìm hiểu những khóa học kế toán bổ ích của Kế toán Việt Hưng tại địa chỉ https://lamketoan.vn.