Công việc kế toán cần làm tại công ty dịch vụ vận chuyển bơm bê tông tươi

Công việc kế toán cần làm tại công ty dịch vụ vận chuyển bơm bê tông tươi

Trung tâm kế toán Việt Hưng kính gửi đến các học viên công việc kế toán cần làm tại công ty dịch vụ vận chuyển bơm bê tông tươi.

Và kế toán Việt Hưng cũng biên tập giáo trình về bê tông tươi để các bạn có thể thực hành ngay trên chứng từ thực tế

Công việc kế toán cần làm tại công ty dịch vụ vận chuyển bơm bê tông tươi
Công ty dịch vụ vận chuyển bơm bê tông tươi

Đây là loại hình doanh nghiệp không hề mới mẻ mà hiện nay khá nhiều doanh nghiệp đang kinh doanh. Về cách hạch toán các nghiệp vụ kế toán được mô tả như sau:

1. Về bản chất loại hình doanh nghiệp

Đối với công ty dịch vụ bơm  bê tông tươi tới các chân công trình có 2 loại

  • Công ty vừa cung cấp sản xuất bê tông tươi
  • Công ty chỉ có xe và nhân công còn vật tư là chính công trình đó cung cấp. Tức công ty chỉ mang tính chất vận chuyển.

Đối với bài này trung tâm hướng dẫn về quy trình làm việc kế toán theo hình thức kinh doanh dịch vụ vận chuyển bê tông tươi.

2. Quy trình hạch toán kế toán

2.1. Hạch toán doanh thu

Đây là công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển do đó khi hạch toán doanh thu kế toán đưa vào tk 5113- Doanh thu cung cấp dịch vụ bơm bê tông tươi. (Đính kèm bảng kê chi tiết nếu có)

+ Phản ánh doanh thu

Nợ TK 131

Có TK 5113

Có TK 3331

+ Phản ánh giá vốn

Nợ TK 632

Có TK 154

Số tiền tại nghiệp vụ giá vốn này được hướng dẫn mục 2.2. (Tức là các bạn cần phải tính ra được giá thành dịch vụ theo từng chuyến theo hợp đồng bơm bê tông)

2.2. Hạch toán chi phí cấu thành lên giá vốn dịch vụ vận chuyển

Xây dựng định mức dầu Diezen cho loại xe bồn chuyên dụng dung cho việc chuyên chở bê tông tươi.

Hiện nay các bạn không cần nộp mẫu định mức NVL cho cơ quan thuế nhưng trong quá trình làm việc cần xây dựng rõ NVL cho từng xe. Và lưu nội bộ để khi cơ quan thuế yêu cầu thì có cung cấp. Nếu thiếu bảng định mức này cơ quan thuế sẽ phạt rất cao.

2.2.1. Hạch toán hóa đơn mua NVL chính là dầu Diezen

+ Theo thông tư 200

Nợ TK 621

Nợ TK 133

Có TK liên quan

+ Theo quyết định 48

Nợ TK 154

Nợ TK 133

Có TK liên quan

( Bám vào định mức đã xây dựng trước)

2.2.2. Hạch toán hóa đơn mua vào khác
  • Hạch toán mua và ghi tăng TSCĐ là : Ô tô bơm bê tông theo nhãn hiệu, số khung, số máy.
  • Hạch toán các hóa đơn liên quan khác như: bảo hiểm xe , các loại phí khác
  • Hạch toán các hóa đơn mua và ghi tăng công cụ dụng cụ như: các loại lốp ô tô…
2.2.3. Lập hồ sơ lương nên tách riêng các bộ phận:

Lương cho văn phòng, lương cho bộ phận lái xe. Riêng lương cho bộ phận văn phòng thì hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp, còn lương cho bộ phận lái xe thì hạch toán vào chi phí dịch vụ bơm bê tông.

2.3. Phân bổ chi phí

Phân bổ chi phí trên và tập hợp các chi phí trên vào giá thành của từng mã dịch vụ chi tiết theo từng hóa đơn cụ thể: theo dõi được giá vốn từng hóa đơn

So sánh được doanh thu – giá vốn của từng hóa đơn, hơp đồng bơm bê tông, phần này vô cùng quan trọng vì khi quyết toán cơ quan thuế sẽ hỏi và yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan chứng minh.

2.4. Hạch toán các khoản chi phí khác

  • Hạch toán các chi phí quản lý doanh nghiệp
  • Hạch toán chi phí tiếp khách
  • Hạch toán chi phí lương bộ phận quản lý doanh nghiệp.
  • Hạch toán các hóa đơn mua văn phòng phẩm, mua chữ ký số
  • Hạch toán các hóa đơn mua công cụ dụng cụ phục vụ cho văn phòng như: Máy tính, máy in, ….

Trên đây là quy trình làm kế toán tại công ty tư vấn thiết kế xây dựng tại trung tâm lamketoan.vn.

Tất cả các học viên tại Kế toán Việt Hưng đều được hỗ trợ tìm kiếm việc làm

Từ các bước trên các bạn hình thành nên quy trình làm kế toán tại công ty dịch vụ bê tông tươi. Để hiểu chi tiết hơn về khóa học các bạn vui lòng liên hệ với trung tâm sẽ được tư vẫn miễn phí về nội dung khóa học.

0 0 Bình chọn
Bình chọn