Mức phạt mất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Phạt mất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là chứng từ nội bộ của Doanh nghiệp. Thường đi kèm với Lệnh điều động và được sử dụng trong các trường hợp:

  • Xuất hàng hóa để tham gia các hội trợ, triển lãm.
  • Xuất hàng hóa cho các đại lý, cơ sở kinh doanh, cửa hàng, cửa hiệu tại các tỉnh thành phố.
  • Luôn chuyển hàng hóa giữa các chi nhánh, nhà máy.

Tham khảo:

Mức phạt không thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng

Các loại sổ cần in cuối năm và lưu ý về hóa đơn sổ sách

Biên bản hủy hóa đơn và biên bản thu hồi hóa đơn

Thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu

Tất cả các học viên đều được hỗ trợ tìm việc làm

Mức phạt mất Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
Mức phạt mất Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ chủ yếu làm chứng từ để hàng hóa lưu thông trên đường và lưu kho nhưng không có giá trị thanh toán.

Doanh nghiệp muốn in và sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. Phải có thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp và phải báo cáo tình hình sử dụng tương tự như hóa đơn GTGT.

Nếu như trong quá trình luôn chuyển, doanh nghiệp sơ xuất làm mất Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. Thì mức xử phạt được đưa ra như thế nào. Hãy cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu mức xử phạt đối với trường hợp mất giấy tờ này trong 2 công văn của Tổng cục thuế gửi Cục thuế tỉnh Đắk Nông và Cục thuế tỉnh Nghệ An.

Xem thêm: Hướng dẫn phương pháp lập phiếu xuất kho theo quy định

1. Xử phạt theo quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán.

Ngày 19/04/2016, Cục thế tỉnh Đắk Nông có gửi công văn số 1344/CT-AC tới Tổng cục thuế xin ý kiến về việc Công ty Cổ phần kỹ nghệ gỗ MDF Long Việt làm mất Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. Khi luôn chuyển cùng hàng hóa từ kho thành phẩm đến kho văn phòng. Ngày 01/07/2016, Tổng cục thuế có công văn số 2955/TCT-CS phúc đáp lại Cục thuế tỉnh Đắk Nông về mức xử phạt hành vi làm mất Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

Công văn số 2955/TCT-CS
Công văn số 2955/TCT-CS

Như vậy, theo điều 12 Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ban hành ngày 16/09/2013. Thì mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán được quy định hành vi làm mất mát tài liệu trong thời gian lưu trữ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 VNĐ đến 1.000.000 VNĐ.

2. Mức xử phạt theo quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hóa đơn.

Ngày 11/08/2016, Cục thuế tỉnh Nghệ An có gửi công văn số 2978/CT-HCQTTVAC xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục thế về trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH dinh dưỡng 3A bị mất liên 2 Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ trong quá trình luôn chuyển. Ngày 24/11/2016, sau khi có ý kiến tham gia của Vụ pháp chế, Vụ chính sách thuế, Vụ chế độ kế toán và Kiểm toán thuộc Bộ Tài chính. Tổng cục thuế đã gửi công văn số 5411/TCT-CS phản hồi lại cho Cục thuế tỉnh Nghệ An. Và chỉ rõ mức xử phạt đối với hành vi mất phiếu xuất. Khi kiêm vận chuyển nội bộ sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về hóa đơn.

Công văn số 5411/TCT-CS
Công văn số 5411/TCT-CS

Nghị định 49/2016/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn. Có nêu rõ tại Điểm g – Khoản 4 – Điều 3: Đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành đã được lập. Và chưa lập sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 VNĐ đến 8.000.000 VNĐ.

Thông qua 2 công văn trên đây, đủ để thấy được việc mất Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ nghiêm trọng như thế nào. Doanh nghiệp nên lưu ý và thận trọng trong quá trình lưu chuyển hóa đơn. Phiếu xuất kho để tránh những trường hợp bị xử phạt đáng tiếc. Nếu cần tư vấn các vấn đề về kế toán. Vui lòng liên hệ website: lamketoan.vn .

0 0 Bình chọn
Bình chọn
0988.680.223
0986.191.228
0912.929.959
0982.929.939