Hướng dẫn phương pháp lập phiếu xuất kho theo quy định

Phiếu xuất kho thể hiện tình hình xuất kho từ bộ phận kho của Doanh nghiệp xuất kho ra ngoài. Phiếu xuất kho chỉ thể hiện số lượng. Mục đích lập phiếu xuất kho là để: Xuất kho NVL để sản xuất, Xuất kho hàng hóa, thành phẩm để bán, Xuất kho hàng hóa, thành phẩm để bán, Xuất kho thành công cụ dụng cụ để sử dụng.

1. Phương pháp lập phiếu xuất kho

Kế toán Việt Hưng hướng dẫn bạn phương pháp lập phiếu xuất kho theo thông tư 200 và thông tư 133.

-Tên đơn vị, bộ phận đóng dấu giáp lai

– Khi lập phiếu xuất kho cần ghi rõ thông tin: Ngày tháng, số, tk nợ, có, số phiếu xuất kho.

Họ tên người nhận hàng, địa chỉ

– Cột A,: ghi số thứ tự của

– Cột B: Ghi tên và quy cách sản phẩm

– Cột C: Mã số bỏ qua

– Cột D: Đơn vị tính: Ghi rõ đơn vị tính của sản phẩm thường là chiếc, bộ

– Cột số lượng: Đánh số lượng theo yêu cầu và theo thực xuất.

– Đơn giá và thành tiền: Bỏ trống vì khi kế toán nhận được phiếu xuất kho, căn cứ trên phương pháp tính giá xuất kho để tính

– Ký và ghi rõ  họ tên các thông tin: Người lập, người nhận hàng, thủ kho, kế toán trưởng, giám đốc.

2. Mẫu phiếu xuất kho

Xem thêm:

Mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 200 và thông tư 133

Hướng dẫn cách cập nhật phiếu nhập kho, xuất kho trên phần mềm SAS INNOVA 6.8

Hình ảnh phiếu xuất kho
Hình ảnh phiếu xuất kho

 PHIẾU XUẤT KHO (Mẫu số 02- VT)

 

Đơn vị:……………….

 

Mẫu số 02 – VT

Bộ phận:……………. (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
            Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
PHIẾU XUẤT KHO
Ngày…..tháng…..năm …… Nợ …………………….
         Số: …………………………….. Có …………………….

– Họ và tên người nhận hàng: ……………………… Địa chỉ (bộ phận)………………………….

– Lý do xuất kho: …………………………………………………………………………………………….

– Xuất tại kho (ngăn lô): …………………………..Địa điểm ………………………………………..

S Tên, nhãn hiệu, quy cách, Đơn Số lượng
T phẩm chất vật tư, dụng cụ, vị Yêu Thực Đơn Thành
T sản phẩm, hàng hoá số tính cầu xuất giá tiền
A B C D 1 2 3 4
Cộng x x x x x

– Tổng số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………………………….

– Số chứng từ gốc kèm theo:…………………………………………………………………………….

                                               Ngày …. tháng ….năm…

  Người nhận hàng Thủ kho Kế toán trưởng

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Tải: Mẫu Phiếu xuất kho NVL

 

 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0986.191.228
0912.929.959
0982.929.939