Mẫu quyết định sử dụng hoá đơn điện tử đạt chuẩn

Mẫu quyết định sử dụng hoá đơn điện tử đạt chuẩn được viết như thế nào? Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn bạn đọc cách trình bày mẫu quyết định sử dụng hóa đơn điện tử như sau.

>  Nội dung cần lưu ý trong nghị định 119 về hóa đơn điện tử
Thủ tục hủy hóa đơn điện tử ghi sai theo thông tư 39

 

Mẫu quyết định sử dụng hoá đơn điện tử
Hóa đơn điện tử

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.

 • Đặc biêt là hóa đơn điện tử phải được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ.
 • Và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Trên hóa đơn điện tử bao gồm những nội dung như:

 • Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn
 • Ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự trên hóa đơn thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 1 Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua
 • Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ.
 • Với hóa đơn giá trị gia tăng. Ngoài dòng đơn giá là giá chưa có thuế giá trị gia tăng. Phải có dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền phải thanh toán ghi bằng số và bằng chữ.
 • Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn.
 • Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán…

Nội dung mẫu quyết định sử dụng hóa đơn điện tử 

>> DOWNLOAD MẪU QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

CÔNG TY TNHH HOÀNG NHÂN
Số: 01/07/2018
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
.Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA ………(CÔNG TY, ĐƠN VỊ)

Về việc áp dụng hóa đơn điện tử

GIÁM ĐỐC …

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Quyết định thành lập (hoặc Giấy đăng ký kinh doanh) số  0315126314 đăng ký ngày 22/06/2018.

Xét đề nghị của kế toán Công ty. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng hình thức hóa đơn điện tử trong đơn vị từ ngày 17 /09 /2018 trên cơ sở hệ thống thiết bị và các bộ phận kỹ thuật liên quan như sau:

 • Tên hệ thống thiết bị (tên các phương tiện điện tử), tên phần mềm ứng dụng dùng để khởi tạo, lập hoá đơn điện tử.
 • Bộ phận kỹ thuật hoặc tên nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật hoá đơn điện tử, phần mềm ứng dụng;

Điều 2. Mẫu các loại hoá đơn điện tử và mục đích sử dụng của mỗi loại hoá đơn (liệt kê chi tiết)

Điều 3. Quy trình khởi tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức.

Điều 4. Trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan việc khởi tạo, lập, xử lý, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức bao gồm cả trách nhiệm của người được thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/ 09 /2018. Lãnh đạo các bộ phận kế toán, bộ phận bán hàng, bộ phận kỹ thuật,… chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)
 • Chi cục quản lý thuế quận Cầu Giấy
 • Như Điều 4 (để thực hiện);
 • Lãnh đạo đơn vị;
 • Lưu: VT

Doanh nghiệp muốn sử dụng hóa đơn điện tử trước hết phải làm Mẫu Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử như trên. Hy vọng bài viết cập nhật, bổ sung thêm kiến thức, tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc. 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959