Kế toán tổng hợp

Th8
18

Chứng từ sử dụng để hạch toán chiết khấu thanh toán

Chứng từ sử dụng để hạch toán chiết khấu thanh toán Chứng từ sử dụng để hạch toán chiết khấu thanh toán gồm những gì?. Chiết khấu thanh toán là gì?. Hạch toán chiết khấu thanh toán là như thế nào?. Đó là những vấn đề vô cùng quan trọng, và cần thiết nhất là […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kế toán công nợ
CHI TIẾT
Th8
15

Cách lập bảng cân đối tài khoản kế toán theo mẫu F01- DNN

Lập bảng cân đối tài khoản kế toán theo mẫu F01- DNN Bảng cân đối tài khoản kế toán nộp cho cơ quan thuế (mẫu F01- DNN). Là bảng tổng hợp những tài khoản phát sinh trong kỳ hạch toán của doanh nghiệp. Thể hiện chi tiết số dư đầu kỳ, số phát sinh trong […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th8
14

Cách hạch toán chiết khấu thanh toán theo thông tư 133 và thông tư 200

Cách hạch toán chiết khấu thanh toán theo các thông tư 133; 200 Chiết khấu thanh toán là gì?. Hạch toán như thế nào?. Việc chiết khấu thanh toán có cần xuất hóa đơn không?. Để trả lời các câu hỏi trên. Hôm nay mình sẽ viết bài chia sẻ cách hạch toán chiết khấu […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kế toán bán hàng . Kế toán công nợ
CHI TIẾT
Th8
13

Cách ghi nhớ hệ thống tài khoản kế toán nhanh nhất và hiệu quả nhất

Cách ghi nhớ hệ thống tài khoản kế toán nhanh nhất và hiệu quả nhất Việc học và ghi nhớ hệ thống tài khoản kế toán là điều không hề dễ dàng. Do đó cần có một giải pháp nào đó để giải quyết một chuỗi hệ thống tài khoản kế toán nhanh nhất và […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp
CHI TIẾT
Th8
12

Các tài khoản kế toán lưỡng tính

Các tài khoản kế toán lưỡng tính Tài khoản kế toán là một phương tiện của kế toán được sử dụng để phản ánh tình hình hiện có và sự vận động của từng đối tượng kế toán nhằm phục vụ cho yêu cầu quản lý của các chủ thể quản lý. Bài viết ngày […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp
CHI TIẾT
Th8
11

Các loại sổ cần in cuối năm và lưu ý về hóa đơn sổ sách

Các loại sổ cần in cuối năm và lưu ý về hóa đơn sổ sách Sau khi kết thúc 1 năm tài chính. Kế toán cần phải in những chứng từ, sổ sách để lưu trữ tại doanh nghiệp. Phục vụ công việc kiểm tra đối chiếu sau này và phục vụ cho quyết toán […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp
CHI TIẾT
Th8
07

Phương pháp lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 133

Phương pháp lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 133/2016 – mẫu b02 – dnn Trong bài này Kế toán Việt Hưng chia sẻ Phương pháp lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 133. Tham khảo: Cách lập báo cáo tình hình tài chính của […]

CHI TIẾT
Th8
06

Cách lập báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp theo thông tư 133/2016

Phương pháp lập báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp theo thông tư 133/2016 – mẫu b01a – dnn Trong bài này Kế toán Việt Hưng chia sẻ cách lập Báo cáo tình hình tài chính theo Thông tư 133 Mẫu B01a–DNN. Là cách trình bày báo cáo tài chính theo tính thanh […]

CHI TIẾT
Th8
05

Nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu theo Thông tư 133

Nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu Kế toán Việt Hưng xin chia sẻ tới các bạn nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu theo Thông tư 133 để các bạn nắm bắt kịp thời và đầy đủ những thay đổi mới nhất của thông tư. Tham khảo: Cách tính thuế TNDN từ […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp
CHI TIẾT
Th8
04

Nguyên tắc kế toán tiền theo Thông tư 133

Nguyên tắc kế toán tiền – Thông tư 133/2016/TT-BTC Để các bạn nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC, Kế toán Việt Hưng xin gửi tới các bạn bài viết: Nguyên tắc kế toán tiền theo Thông tư 133. Tham khảo: Cách kiểm tra sổ sách kế toán trước […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp
CHI TIẾT