Thẻ: bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi

TẢI VỀ | Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi theo thông tư 133/200

bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi

Bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi – Bán hàng qua hình thức gửi đại lý, ký gửi ngày càng được các doanh nghiệp ưa chuộng. Khi chuyển hàng hóa gửi đại lý, hay thanh toán hàng ký gửi cần phải có tài liệu làm bằng chứng. Tài liệu đó là Bảng thanh toán …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959