Kế toán tổng hợp

Th11
08

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính quyết định 48

Mẫu các loại báo cáo tài chính đều được ban hành theo chế độ kế toán hiện hành của Bộ Tài chính. Dưới đây  là mẫu thuyết minh báo cáo tài chính quyết định 48 do Bộ Tài chính ban hành năm 2006 và đang được áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. […]

BởiThị Hằng Cao | Báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th11
06

Đánh giá SPDD theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương

Ngoài phương pháp đánh giá SPDD theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, theo chi phí định mức, còn có một phương pháp cũng khá phổ biến là đánh giá SPDD  theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương. 1. Điều kiện áp dụng phương pháp đánh giá SPDD theo khối lượng sản […]

BởiThị Hằng Cao | Kế toán giá thành
CHI TIẾT
Th10
23

Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu TT

Sau khi tập hợp toàn bộ chi phí phát sinh trong kỳ để tính giá thành sản phẩm, kế toán cần tiến hành đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ kế toán hoặc cuối mỗi chu kỳ sản xuất sản phẩm. 1. Khái niệm sản phẩm dở dang cuối kỳ: – Sản phẩm dở […]

BởiThị Hằng Cao | Kế toán công nợ
CHI TIẾT
Th10
20

Trình bày và hoàn thiện báo cáo tài chính năm 2017

Trình bày và hoàn thiện báo cáo tài chính Mục đích của báo cáo tài chính  là giới thiệu cho các nhà đầu tư về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Các hoạt động kinh doanh để dự đánh giá cổ phiếu của doạnh nghiệp trong tương lai. Vì vậy, cách trình bày và […]

BởiThị Hằng Cao | Báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th10
18

Công việc của kế toán thanh toán trong doanh nghiệp

Bộ phận kế toán luôn đóng một vai trò hết sức quan trọng trong mỗi doanh nghiệp. Công việc của  kế toán tổng hợp là tổng hợp toàn bộ số liệu cũng như theo dõi và quản lý toàn bộ các phần hành kế toán phát sinh. Để làm được điều đó, DN cần phải […]

CHI TIẾT
Th10
05

Tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng

Mỗi doanh nghiệp sản xuất khác nhau sẽ có các đặc trưng khác nhau về quy trình sản xuất cũng như sản phẩm sản xuất ra. Chính vì vậy, DN sẽ lựa chọn phương pháp tính giá thành sản phẩm như thế nào cho phù hợp với những đặc trưng đó và đặc biệt là […]

BởiThị Hằng Cao | Kế toán giá thành
CHI TIẾT
Th9
11

Hạch toán tài khoản 111 theo Thông tư 200

Lamketoan.vn xin hướng dẫn bạn đọc phương pháp hạch toán tài khoản 111 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, thay thế chế độ kế toán theo QĐ 15 Nguyên tắc kế toán hạch toán tài khoản 111 theo Thông tư 200: a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán tổng hợp
CHI TIẾT
Th9
10

Công việc của nhân viên kế toán công nợ

Kế toán công nợ cần làm những công việc gì? Lamketoan.vn xin giới thiệu cùng bạn đọc về công việc của nhân viên kế toán công nợ trong các công ty Công việc của nhân viên kế toán công nợ gồm: 1. Lập chứng từ ban đầu,để làm căn cứ cho thủ quỹ thu chi […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán công nợ
CHI TIẾT
Th8
29

Kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp

Nói đến kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp chúng ta thường nghĩ ngay đến những công việc như: lập phiếu thu, phiếu chi, lập uỷ nhiệm chi,…sau đó tiến hành hạch toán, ghi sổ các nghiệp vụ liên quan từ các chứng từ đã được lập. Kế toán vốn bằng tiền trong doanh […]

BởiThị Hằng Cao | Kế toán tiền mặt tiền gửi
CHI TIẾT
Th8
29

Tỷ giá giao dịch thực tế xác định như thế nào

Tỷ giá giao dịch thực tế xác định như thế nào Trước ngày 01/01/2015 việc quy đổi nguyên tệ ra đồng Việt Nam để để xác định doanh thu tính thuế được quy đổi theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố tại […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán tiền mặt tiền gửi
CHI TIẾT