Cách hạch toán lương trên Misa của công ty xây dựng

Hạch toán lương trên Misa – Kế toán xây dựng là lĩnh vực đặc thù tương đối phức tạp đòi hỏi một người kế toán vạn năng với nhiều hạng mục công trình, hóa đơn chứng từ phát sinh,… Vấn đề liên quan đến tiền lương cũng được phân loại theo bộ phận, ngắn hạn hay dài hạn cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

hạch toán lương trên misa
Cách hạch toán lương trên Misa của công ty xây dựng

XEM THÊM:

Hướng dẫn mẫu dự toán xây dựng bằng Excel chính xác

Công thức tính lập bảng bóc tách dự toán xây dựng công trình

1. Mẫu bảng thanh toán lương của công ty xây dựng

1.1 Bảng thanh toán lương của Nhân công ngắn hạn

công ty xây dựng
Mẫu bảng thanh toán nhân công ngắn hạn
bảng thanh toán lương
Mẫu bảng thanh toán nhân công ngắn hạn 2

Chú ý: Phần Ký nhận chữ ký của các bản là bản hợp đồng , bản cam kết, bản chấm công & bảng lương là phải y đúc nhau.

Thành phần trong bảng sẽ bao gồm:

– Cột  STT

– Cột Họ tên

– Cột MST Cá nhân: tra cứu CMND trên hệ thống https://www.tncnonline.com.vn

hạch toán lương trên misa
Tra cứu mã số thuế cá nhân

– Cột Ngày cấp MST cá nhân

– Cột Chức vụ

– Cột Lương/ngày

– Cột Ngày công thực tế: căn cứ vào bảng chấm công

– Cột Lương chính

– Cột Phụ cấp: trách nhiệm/ăn trưa/điện thoại (nếu có)

– Cột Tổng thu nhập = (Lương/ngày X Ngày công thực tế) + Phụ cấp (nếu có)

– Cột Tạm ứng

– Cột Thực lĩnh: Tổng thu nhập – Tạm ứng = Thực lĩnh (nếu có), trường hợp không có tạm ứng giữ nguyên y như Tổng thu nhập.

– Cột Ký nhận: từ phía Người lao động hoặc Kế toán có thể tự ký

1.2 Bảng thanh toán tiền lương lao động dài hạn

công ty xây dựng
Mẫu bảng thanh toán tiền lương lao động dài hạn

– Bảng này phải được lập riêng như mẫu DN có 3 bộ phận trên.

– Các cột tương tự như bảng trên, chỉ khác hợp đồng dài hạn sẽ có các khoản trợ cấp bảo hiểm (BHXH-BHYT-BHTN-KPCĐ)

Ví dụ ở trên: 

  • BHXH tỷ lệ% 18:8 
  • BHYT tỷ lệ% 3:1,5
  • BHTN tỷ lệ % 1:1

– Phần Tổng tiền lương = Cột Tổng lương – Cột Tổng các khoản trừ lương nhân viên

3. Các bước hạch toán lương trên Misa của công ty xây dựng

Ở đây ta sẽ không vào phân hệ lương tránh nhập liệu phức tạp.

(1) Chọn biểu tượng màu đỏ “Tổng hợp (Alt+F3)” góc trái cuối màn hình hiển thị “Chứng từ NVK”

hạch toán lương trên misa
Mục Chứng từ nghiệp vụ khác

– Góc trái phần Tổng hợp chọn “Chứng từ nghiệp vụ khác”

ktvh
Bấm vào đây để thêm mới

– Bấm vào dòng để lần lượt thêm nội dung:

Bút toán 1: Tính lương phải trả NLĐ từng bộ phận tháng 1/2020

=> Có bao nhiêu công trình thì hạch toán bấy nhiêu công trình

bảng thanh toán lương
Bút toán 1

VD 1: Công trình Sumiden – Hạch toán lương LĐ thời vụ CT Sumiden

Thông tư 200 Nợ TK 622 / Có TK 3341

Thông tư 133 Nợ TK 154 / Có TK 334

Số tiền: 181.200.000 (Cột Tổng lương) căn cứ mẫu Bảng thanh toán lương của Nhân công ngắn hạn

->  vì ở đây sẽ hạch toán Tổng lương của cả 1 Bộ phận nhận thi công (vì ở ngoài mình đã hạch toán từng người trường hợp nếu bên thuế hỏi)

VD 2:  Hạch toán Lương bộ phận QLDN

Thông tư 200 Nợ TK 6421 / Có TK 3341

Thông tư 133 Nợ TK 154 / Có TK 334

Số tiền: 26.660.000  (Cột Tổng lương) -> căn cứ mẫu Bảng thanh toán tiền lương lao động dài hạn

VD 3: Lương bộ phận QLCT (thường là Giám sát)

Thông tư 200 Nợ TK 6271 / Có TK 3341

Thông tư 133 Nợ TK 154 / Có TK 334

Số tiền: 4.232.308 (Cột Tổng lương) -> căn cứ mẫu Bảng thanh toán tiền lương lao động dài hạn

VD 4: Lương bộ phận lái máy

Thông tư 200 Nợ TK 6231 / Có TK 3341

Thông tư 133 Nợ TK 154 / Có TK 334

Số tiền: 2.807.692 (Cột Tổng lương) -> căn cứ mẫu Bảng thanh toán tiền lương lao động dài hạn

– Mỗi công trình phân loại riêng cột Công trình tránh nhầm lẫn công trình

công ty xây dựng
Thêm vào mục Công trình

– Đối với trường hợp chỉ có duy nhất 1 công trình trong tháng:

ktvh
Trường hợp chỉ có duy nhất 1 công trình trong tháng

-> Còn nhiều công trình thì phải phân bổ riêng ra theo từng công trình, riêng bộ phận QLDN là chung nên không điền gì cả

=> Hoàn tất nhấn “Cất” ở thanh danh mục phía trên là xong.

công ty xây dựng
Hoàn thành bút toán 1

-> Cùng trên thanh công cụ đó ấn chọn tiếp “Thêm” tạo bảng mới

Bút toán 2: Các khoản BH tính vào chi phí của DN tháng 1/2020

– Căn cứ cột “Trừ vào CP của DN” – mẫu bảng Bảng thanh toán tiền lương lao động dài hạn

VD 1: Bộ phận QLDN – BHXH

Thông tư 200 Nợ TK 6421 / Có TK 3383

Thông tư 133 Nợ TK 6422 / Có TK 3383

Số tiền: …(Cột Tổng lương) -> căn cứ mẫu Bảng thanh toán tiền lương lao động dài hạn

VD 2: Bộ phận QLDN – BHYT

Thông tư 200 Nợ TK 6421 / Có TK 3384

Thông tư 133 Nợ TK 6422 / Có TK 3384

Số tiền: …(Cột Tổng lương) -> căn cứ mẫu Bảng thanh toán tiền lương lao động dài hạn

VD 3: Bộ phận QLDN – BHTN

Thông tư 200 Nợ TK 6421 / Có TK 3385

Thông tư 133 Nợ TK 6422 / Có TK 3385

Số tiền: …(Cột Tổng lương) -> căn cứ mẫu Bảng thanh toán tiền lương lao động dài hạn

———–

VD 4: Bộ phận QLDNCT – BHXH

Thông tư 200 Nợ TK 6271 / Có TK 3383

Thông tư 133 Nợ TK 154 / Có TK 3383

Số tiền: …(Cột Tổng lương) -> căn cứ mẫu Bảng thanh toán tiền lương lao động dài hạn

VD 5: Bộ phận QLDNCT – BHXH

Thông tư 200 Nợ TK 6271 / Có TK 3384

Thông tư 133 Nợ TK 154 / Có TK 3384

Số tiền: …(Cột Tổng lương) -> căn cứ mẫu Bảng thanh toán tiền lương lao động dài hạn

VD 6: Bộ phận QLDNCT – BHXH

Thông tư 200 Nợ TK 6271 / Có TK 3385

Thông tư 133 Nợ TK 154 / Có TK 3835

Số tiền: …(Cột Tổng lương) -> căn cứ mẫu Bảng thanh toán tiền lương lao động dài hạn

———–

VD 7: Bộ phận LM – BHXH

Thông tư 200 Nợ TK 6231 / Có TK 3383

Thông tư 133 Nợ TK 154 / Có TK 3383

Số tiền: …(Cột Tổng lương) -> căn cứ mẫu Bảng thanh toán tiền lương lao động dài hạn

VD 8: Bộ phận LM – BHXH

Thông tư 200 Nợ TK 6231 / Có TK 3384

Thông tư 133 Nợ TK 154 / Có TK 3384

Số tiền: …(Cột Tổng lương) -> căn cứ mẫu Bảng thanh toán tiền lương lao động dài hạn

VD 9: Bộ phận LM – BHXH

Thông tư 200 Nợ TK 6231 / Có TK 3385

Thông tư 133 Nợ TK 154 / Có TK 3385

Số tiền: …(Cột Tổng lương) -> căn cứ mẫu Bảng thanh toán tiền lương lao động dài hạn

bảng thanh toán lương
Hoàn thành bút toán 2

> Như trên kéo sang để điền tên Công trình trừ 3 dòng đầu tiên BPQL chung không điền bất cứ gì xong ấn “Cất”

Bút toán 3: Các khoản BH trừ vào lương NLĐ của DN tháng 1/2020

Ở đây thì không phải tách ra từng bộ phận nữa vì không liên quan đến chi phí mà lấy dòng TỔNG CỘNG cuối cùng mẫu Bảng thanh toán tiền lương lao động dài hạn.

VD 1: Bộ phận LM – BHXH

Thông tư 200 Nợ TK 3341 / Có TK 3383

Thông tư 133 Nợ TK 334 / Có TK 3383

Số tiền: …(Cột Tổng lương) -> căn cứ mẫu Bảng thanh toán tiền lương lao động dài hạn

VD 1: Bộ phận LM – BHXH

Thông tư 200 Nợ TK 3341 / Có TK 3384

Thông tư 133 Nợ TK 334 / Có TK 3384

Số tiền: …(Cột Tổng lương) -> căn cứ mẫu Bảng thanh toán tiền lương lao động dài hạn

VD 1: Bộ phận LM – BHXH

Thông tư 200 Nợ TK 3341 / Có TK 3385

Thông tư 133 Nợ TK 334 / Có TK 3385

Số tiền: …(Cột Tổng lương) -> căn cứ mẫu Bảng thanh toán tiền lương lao động dài hạn

ktvh
Hoàn thành bút toán 3

THAM KHẢO: Các Khóa học Kế toán tại Việt Hưng

Trên đây là 3 cách bút toán hạch toán lương trên Misa của công ty xây dựng – Kế toán Việt Hưng thế mạnh về dạy học Kế toán Online lĩnh vực đặc thù xây dựng hiếm nơi nào có được liên hệ ngay để có được lộ trình học hiệu quả!

 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận