Nghiệp vụ cơ bản phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp Misa

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp Misa | Cơ bản về HCSN cần rõ các nghiệp vụ liên quan đến các hoạt động trong đơn vị như: các hoạt động thu – chi Ngân sách, nhận – rút dự toán vậy sẽ được thực hiện ra sao trên phần mềm kế toán Misa cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu qua bài viết.

phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp misa
Nghiệp vụ cơ bản phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp Misa

1. Hạch toán nhận dự toán phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp Misa

Vào Mục Kho bạc chọn Nhận dự toán

kế toán hành chính sự nghiệp
Dự toán kho bạc

a. Chọn Đầu năm

– Khai báo thông tin về quyết định giao dự toán đầu năm

 • Nhập các thông tin chung: Ngày quyết định, Số quyết định, Chương, Diễn giải.
 • Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

– Nhấn vào dòng Chỉ tiêu thì phần mềm mặc định Nguồn tương ứng với TK Nợ. Dựa vào tính chất nguồn để mặc định sẵn TK Nợ tương ứng:

 • Nguồn kinh phí thường xuyên: TK Nợ 00821
 • Nguồn kinh phí không thường xuyên: TK Nợ 00822
 • Nguồn kinh phí không chọn: để trống tài khoản.

– Nhập số dự toán được giao vào cột Số tiền.

– Chọn Nhóm mục chi; Tài khoản NH, KB; CTMT, DA.

phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp misa
Thực hiện hạch toán

– Trường hợp chọn Theo quý hoặc Theo tháng

 • Nhập số dự toán chi tiết theo từng kỳ
 • Trường hợp phân bổ đều số dự toán theo từng kỳ thì chọn Tự động phân bổ / Có trên thông báo

– Chọn Cất

b. Chọn Bổ sung (làm thao tác như trên)

2. Rút dự toán phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp Misa

Vào mục Kho bạc chọn Rút dự toán chuyển khoản

kế toán hành chính sự nghiệp
Thực hiện rút dự toán chuyển khoản

VD: Chọn Thực chi

– Khai báo thông tin về chứng từ Rút dự toán chuyển khoản kho bạc

 • Đơn vị trả tiền: CTMT (nếu có), Tài khoản số
 • Đơn vị nhận tiền: Đơn vị nhận, Địa chỉ, Nộp vào TK, Diễn giải
 • Thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ
 • Chi tiết chứng từ: Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, Số tiền
hành chính sự nghiệp
Điền đầy đủ thông tin
kt
Chuyển khoản kho bạc

– Chọn Cất/Đồng ý

3. Thu tiền gửi

Vào mục Tiền gửi chọn Thu tiền gửi

hcsn
Tiền gửi

– Chọn Lập phiếu chi\Phiếu chi nộp tiền gửi NH, KB.

– Khai báo thông tin chứng từ trên Phiếu chi nộp tiền vào NH, KB.

 • Thông tin chung: Người nhận, Địa chỉ, Lý do chi, Nộp vào TK.
 • Chứng từ: Ngày Phiếu chi, Ngày hạch toán, Số phiếu chi, Số giấy báo có.
 • Chi tiết chứng từ: Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc (nếu cần), TK Nợ, TK Có, Số tiền.
kế toán hành chính sự nghiệp
Thu tiền gửi

– Chọn Cất

4. Chi lương

Vào mục Tiền gửi chọn Chi tiền gửi trả lương

hcsn
Chi tiền gửi trả lương

5. Chi nộp thuế

Vào mục Tiền gửi chọn Chi tiền gửi (thuế GTGT)

hành chính sự nghiệp
Tài khoản nộp thuế

6. Chi tiền trả nhà cung cấp

Vào mục Tiền gửi chọn Chi tiền 

kế toán
Lệnh chi tiền gửi
phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp misa
Chọn ngân hàng

7. Hạch toán rút tạm ứng kinh phí vào chứng từ nghiệp vụ khác

Vào mục Tổng hợp chọn Chứng từ nghiệp vụ khác

ktvh
Chứng từ nghiệp vụ khác
ktvh
Diễn giải rút tạm ứng kinh phí

8. Hạch toán tạm ứng tiền thực hiện trên phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp misa

Vào Tổng hợp chọn Chứng từ nghiệp vụ khác

phần mềm kế toán
Thực hiện tạm ứng tiền

9. Kết chuyển thuế TNDN phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp Misa

Vào Tổng hợp chọn Chứng từ nghiệp vụ khác

ktvh
Kết chuyển thuế TNCN

10. Chi thanh toán chuyển khoản qua kho bạc

Vào Tài khoản chọn Chuyển khoản qua kho bạc

kế toán hành chính sự nghiệp
Chuyển khoản kho bạc

Trên đây là các nghiệp vụ cơ bản phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp Misa – Kế toán Việt Hưng là 1 trong số Trung tâm hiếm hoi đào tạo mảng kế toán Hành chính sự nghiệp liên hệ ngay để nhận lộ trình học phù hợp!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0973.241.678
0912.929.959
0982.929.939