Cách hạch toán chi phí hoa hồng môi giới khi xác định chi phí hợp lý

Kế toán Việt Hưng xin chia sẻ với các bạn bài viết: Cách hạch toán chi phí hoa hồng môi giới khi xác định chi phí hợp lý. Để giúp các bạn xác định được các loại chi phí hợp lý trong quá trình hạch toán.

Cách hạch toán chi phí hoa hồng môi giới

Bán hàng là một khâu quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Là đòn bẩy thúc đẩy lưu thông hàng hóa tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. Để bán hàng có thể hoạt động tốt. Thì vai trò của Môi giới (khâu trung gian) là cần thiết. Mà hiện nay nhiều doanh nghiệp áp dụng rộng rãi để tăng doanh số bán hàng. Nhưng làm thế nào để khoản chi phí hoa môi môi giới được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp. Thì kế toán cần phải hiểu rõ về những quy định liên quan đến vấn đề này.

Cách hạch toán chi phí hoa hồng môi giới khi xác định chi phí hợp lý
Cách hạch toán chi phí hoa hồng môi giới

Tham khảo:

Chi phí hợp lý khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí không hợp lý khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Khái niệm – Chi phí hoa hồng môi giới

– Là khoản tiền trả cho người môi giới bán hàng. Là khâu trung gian giữa người bán và người mua.

– Theo khoản 4 Điều 1 Luật số 71/2014/QH 13: thì chi phí hoa hồng môi giới không bị khống chế về định mức

2. Điều kiện để chi phí hoa hồng môi giới được xác định là chi phí hợp lý của doanh nghiệp

Theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC. Chi phí hoa hồng môi giới được xác định là chi phí hợp lý của doanh nghiệp. Khi nó thỏa mãn đủ 3 điều kiện sau:

– Khoản chi hoa hồng môi giới phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

– Khoản chi hoa hồng môi giới có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật

– Khoản chi hoa hồng môi giới từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng (đã bao gồm cả thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

 

cach-hach-toan-chi-phi-hoa-hong-moi-gioi-khi-xac-dinh-chi-phi-hop-ly-1

3. Chứng từ hợp lệ của chi phí hoa hồng môi giới

3.1. Trường hợp Công ty chi trả tiền hoa hồng môi giới là cá nhân không đăng ký ngành nghề môi giới

– Hợp đồng môi giới giữa công ty chi trả và cá nhân nhận môi giới: quy định rõ khoản chi môi giới này phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và mức hưởng hoa hồng, số chứng minh thư để cuối năm làm quyết toán thuế TNCN

Phiếu chi tiền cho cá nhận nhận môi giới

Phiếu thu: thu lại 10% thuế TNCN từ tiền hoa hồng môi giới

Ghi chú: Đến kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý, Công ty lập tờ khai và nộp tiền thuế TNCN từ tiền công tiền lương – Mẫu số 05/KK – TNCN để nộp thay cho cá nhân.

3.2. Trường hợp Công ty chi trả tiền hoa hồng môi giới là tổ chức kinh doanh (cá nhân, doanh nghiệp đăng ký ngành nghề môi giới)

– Hợp đồng môi giới giữa công ty chi trả và cá nhân nhận môi giới: quy định rõ khoản chi môi giới này phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và mức hưởng hoa hồng

– Hóa đơn GTGT của Công ty môi giới xuất cho Công ty, thuế suất 10%

– Chứng từ thanh toán: Phiếu chi, Giấy báo Nợ

4. Cách hạch toán tiền hoa hồng môi giới

cach-hach-toan-chi-phi-hoa-hong-moi-gioi-khi-xac-dinh-chi-phi-hop-ly

4.1. Tiền hoa hồng môi giới cho vào chi phí bán hàng của Công ty

Nợ TK 641

          Có TK 333.5: (Nếu là chi trả cho cá nhân không đăng ký ngành nghề môi giới)

          Có TK 111, 112

4.2. Khi nộp thuế TNCN vào ngân sách nhà nước thay cho cá nhân nhận tiền hoa hồng môi giới

Nợ TK 333.5

          Có TK 111, 112

Ví dụ: Công ty TNHH Phú Xuân ký hợp đồng hoa hồng môi giới với Bà Nguyễn Thị Len (CMT ND: 151.691.938). Ngày 10/02/2017. Công ty xuất bán Sợi cho Công Ty Hằng Ngọc số lượng 10.000 kg. Giá bán 49.500 đ/kg, chi phí hoa hồng bà Len được hưởng là 0.2% trên tổng giá thanh toán.

– Chi phí tiền hoa hồng trả cho bà Len = 10.000 * 49.500 * 0.2% = 990.000 đ

– Viết Phiếu chi tiền hoa hồng cho bà Len: 990.000 đồng

– Phiếu thu lại 10% thuế TNCN từ tiền công, tiền lương = 990.000 * 10% = 99.000 đồng

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959
0982.929.939