Biên bản thanh lý tài sản cố định mới nhất theo quy định

Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn chi tiết cách lập biên bản thanh lý tài sản cố định theo Mẫu số 02 -TSCĐ, Phụ lục 02 theo quy định mới nhất 2018 để các bạn học viên có thể nắm rõ.

Phương pháp lập biên bản thanh lý tài sản TSCĐ:

– Mục đích: Xác nhận việc thanh lý TSCĐ và làm căn cứ để ghi giảm TSCĐ trên sổ kế toán.

bien-ban-thanh-ly-tai-san-co-dinh-moi-nhat-theo-quy-dinh-6

– Phương pháp lập:

Góc trên bên trái của Biên bản thanh lý TSCĐ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Khi có quyết định về việc thanh lý TSCĐ doanh nghiệp phải thành lập Ban thanh lý TSCĐ. Thành viên Ban thanh lý TSCĐ được ghi chép ở Mục I.

Ở Mục II  ghi các chỉ tiêu chung về TSCĐ có quyết định thanh lý như:

 – Tên, ký hiệu TSCĐ, số hiệu, số thẻ TSCĐ, nước sản xuất, năm đưa vào sử dụng.

– Nguyên giá TSCĐ, giá trị hao mòn đã trích cộng dồn đến thời điểm thanh lý, giá trị còn lại của TSCĐ đó.

Mục III ghi kết luận của Ban thanh lý, ghi ý kiến nhận xét của Ban về việc thanh lý TSCĐ.

Mục IV, kết quả thanh lý: Sau khi thanh lý xong căn cứ vào chứng từ tính toán tổng số chi phí thanh lý thực tế và giá trị thu hồi ghi vào dòng chi phí thanh lý và giá trị thu hồi (giá trị phụ tùng, phế liệu thu hồi tính theo giá thực tế đã bán hoặc giá bán ước tính).

Biên bản thanh lý phải do Ban thanh lý TSCĐ lập và có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên của trưởng Ban thanh lý, kế toán trưởng và giám đốc Quỹ.

Xem thêm: Cách hạch toán thanh lý nhượng bán tài sản cố định

Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ mới nhất theo quy định

Đơn vị: CTCP Phát triển TMSX & DV VIỆT HƯNG Mẫu số 02-TSCĐ
Bộ phận: Phòng sản xuất (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính)

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày 20 tháng 03 năm 2017

                                                                                                                                                         Số: 001

                                                                                                                                                         Nợ: TK 2141, 8111

                                                                                                                                                         Có: TK 21112

Căn cứ Quyết định số: ngày 20 tháng 03 năm 2017 của Công ty CP Phát triển Thương mại sản xuất và dịch vụ Bảo Minh về việc thanh lý tài sản cố định.

I. Ban thanh lý TSCĐ gồm:

Ông/Bà: Nguyễn Văn Khoa            Chức vụ: Giám đốc              Trưởng ban

Ông/Bà: Đinh Thị Mai Anh            Chức vụ: Quản lý                 Uỷ viên

Ông/Bà: Trần Kim Dung                 Chức vụ: Quản lý                 Uỷ viên

II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:

– Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ: Máy ống gió tự động

– Số hiệu TSCĐ ………………………………………………………………………………………………….

– Nước sản xuất (xây dựng): Trung Quốc

– Năm sản xuất: 2016

– Năm đưa vào sử dụng: 2016        Số thẻ TSCĐ ……………………………………

– Nguyên giá TSCĐ: 800.000.000

– Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý: 40.143.369

– Giá trị còn lại của TSCĐ: 759.856.631

III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                                                                                       Ngày ……… tháng ………  năm …..

                                                                                                                                                  Trưởng Ban thanh lý

                                                                                                                                                         (Ký, họ tên)

Ví dụ thực tế về Biên bản thanh lý tài sản cố định trong công ty Bảo Minh

bien-ban-thanh-ly-tai-san-co-dinh-moi-nhat-theo-quy-dinh-1

 

bien-ban-thanh-ly-tai-san-co-dinh-moi-nhat-theo-quy-dinh-5

 

bien-ban-thanh-ly-tai-san-co-dinh-moi-nhat-theo-quy-dinh-4

 

bien-ban-thanh-ly-tai-san-co-dinh-moi-nhat-theo-quy-dinh-3

 

bien-ban-thanh-ly-tai-san-co-dinh-moi-nhat-theo-quy-dinh-2

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0986.191.228
0912.929.959
0982.929.939