Hà Nội
Giáo viên Trần Thị Hằng tốt nghiệp trường Học viện tài chính khóa kế toán tài chính và hiện đang học Cao Học năm thứ 2 tại Học Viện Tài Chính. Cô đã có 3 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp, 4 năm kinh nghiệm làm kế trưởng trong lĩnh vực sản xuất và xây dựng. Cô đã tham gia giảng dạy tại Lamketoan.vn được 4 năm.

Trả lời