Giáo viên: Trần Thị Hằng

Kế toán trưởng, kế toán thuế
Hà Nội
Giáo viên Trần Thị Hằng tốt nghiệp khoa kế toán tổng hợp trường Học viện tài chính. Tốt nghiệp thạc sỹ kinh tế tại Học Viện Tài Chính.

Cô đã có 3 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp, 4 năm kinh nghiệm làm kế trưởng trong lĩnh vực sản xuất và xây dựng.

Cô đã tham gia giảng dạy tại Kế Toán Việt Hưng được 4 năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *