Khóa học kế toán

Th11
01

Khóa học kế toán cho người mới bắt đầu

NỘI DUNG KHÓA HỌC Khóa Học Kế Toán Cho Người Mới Bắt Đầu Khóa học kế toán cho người mới bắt đầu. Dành cho những bạn chưa biết gì về kế toán. Khóa học bao gồm các nội dung sau: I. Nguyên lý kế toán - khóa học kế toán cho người mới bắt đầu Tại [...]
BởiTriều Phạm | Kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th11
01

khóa học thực hành kế toán xây dựng – xây lắp

NỘI DUNG KHÓA HỌC Kế toán xây dựng Kế toán xây dựng là một mảng khó đối với kế toán. Khi làm kế toán xây dựng. Đòi hỏi các bạn kế toán xây dựng rất nhiều kỹ năng. Cũng như kinh nghiệm làm việc. Để có thể hiểu vào tính giá thành chính xác. Dưới [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th11
01

Khóa học nguyên lý kế toán doanh nghiệp

NỘI DUNG KHÓA HỌC 1. Hướng dẫn chung về nguyên lý kế toán doanh nghiệp Hướng dẫn hệ thông tài khoản theo thông tư 200 /2015 Hướng dẫn hệ thống tài khoản theo QĐ 48/2006 Hướng dẫn hệ thống tài khoản theo thông tư 113/2016 Hướng dẫn chung về nguyên lý kế toán Nguyên tăc, [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Lý thuyết kế toán
CHI TIẾT
Th10
30

Khóa học thực hành kế toán sản xuất

NỘI DUNG KHÓA HỌC 1. Chuẩn bị trước khi học kế toán sản xuất 1.1. Cài đặt phần mềm Kiểm tra cấu hình và hệ điều hành máy tính, sửa chữa một số lỗi. Và tối ưu lại hệ thống máy tính của học viên Hướng dẫn cài đặt và sử dụng cơ bản các [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th10
29

Khóa học thực hành kế toán thương mại dịch vụ

NỘI DUNG KHÓA HỌC 1. Số dư đầu kỳ - Hướng dẫn khai báo mã danh mục nhân viên, danh mục tài khoản ngân hàng - Hướng dẫn khai báo mẫ hàng hóa đầu kỳ, cập nhật chi tiết số dư chi tiết báo cáo tồn kho hàng hóa. - Hướng dẫn khai báo mã [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th10
28

Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp có thu – Bệnh viện

NỘI DUNG KHÓA HỌC 1. Nghiệp vụ đầu kỳ kế toán bệnh viện Tạo và cập nhật danh sách cán bộ của đơn vị Tạo và cập nhật danh sách khách hàng, nhà cung cấp Tạo và cập nhật danh sách Công cụ dụng cụ gồm các nội dung: Tên CCDC, giá trị, phân biệt nguồn, [...]
CHI TIẾT
Th10
27

Khóa học thực hành kế toán vận tải

NỘI DUNG KHÓA HỌC 1. Xử lý số dư đầu kỳ Tạo và quản lý các danh muc phòng ban: Phân biệt phòng ban liên quan đến chi phí quản lý doanh nghiệp, và phòng ban liên quan đến chi phí cho bộ phận phòng điều xe. Tạo và quản lý danh sách khách hàng, [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th10
25

Khóa học thực hành kế toán sản xuất có thương mại dịch vụ

NỘI DUNG KHÓA HỌC I. Số dư đầu kỳ Tạo và quản lý danh sách nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp Tạo và quản lý danh mục kho, vật tư, hàng hóa. Cập nhập, quản lý chi tiết công nợ phải thu của khách hàng , công nợ phải trả nhà cung cấp. Cập [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th10
17

Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp đơn thuần

NỘI DUNG KHÓA HỌC HCSN đơn thuần là một trong những khóa học có nội dung đơn giản nhất trong khối hành chính. Các đơn vị HCSN đơn thuần như: phòng tài chính, phòng nội vụ, phòng tài nguyên… Các nội dung lamketoan.vn hướng dẫn trong khóa học này gồm: 1. Xử lý đầu năm [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán hành chính sự nghiệp
CHI TIẾT
Th10
17

Khóa học nguyên lý kế toán hành chính sự nghiệp

NỘI DUNG KHÓA HỌC Nội dung khóa học nguyên lý kế toán hành chính sự nghiệp 1. Khái quát chung về kế toán hành chính sự nghiệp - Những vấn đề chung về tài chính ở đơn vị hành chính sự nghiệp. 2. Hướng dẫn chi tiết từng loại tài khoản - Kế toán vốn bằng tiền [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Lý thuyết kế toán
CHI TIẾT
Trang 1 của 3123