Tiền lương tháng 13 có được đưa vào chi phí hợp lý và thu thuế TNCN?

Để khuyến khích người lao động làm việc đạt năng suất cao nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh cao cho doanh nghiệp thì việc trả lương cho người lao động luôn là vấn đề quan trọng đối với doanh nghiệp. Trong đó khoản tiền lương tháng 13 được nhiều doanh nghiệp chi trả với số tiền lớn.

Xem thêm các bài viết về kế toán tiền lương : Khái niệm tiền lương , Kế toán tiền lương làm gì , Danh mục về kế toán tiền lương

tien luong thang 13

1 Khái niệm thế nào là tiền lương tháng 13

  • Là khoản tiền thưởng của người sử dụng lao động cho người lao động căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2 Tiền lương tháng 13 có được đưa vào chi phí hợp lí của doanh nghiệp

  • Căn cứ pháp lý: Theo tiết 2.6 khoản 2 điều 3 thông tư 25/2018/TT-BTC quy định

về các khoản chi phí không được trừ như sau:

“2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

a, Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh

nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ  thanh toán theo quy định của pháp luật

b, Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể.

Điều kiện hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau:

+ Hợp đồng lao động;

+Thỏa ước lao động tập thể

+Quy chế tài chính của công ty

+Tổng công ty

+Tập đoàn

+Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị

+Tổng giám đốc

+Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty

+Tổng công ty

Theo quy định trên thì tiền lương tháng 13 có được đưa vào chi phí hơp lý của doanh nghiệp khi thỏa mãn các điều kiện sau:

  • Được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ về quy chế

tiền lương hoặc quy chế tài chính của công ty như: hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, Quy chế tài chính của công ty hoặc quy chế thưởng của công ty

  • Quyết định của Giám đốc, Tổng giám đốc về tiền lương tháng 13:

việc chi tiền lương tháng 13  phải có quyết định bằng văn bản của lãnh đạo công ty.

Mức thưởng về tiền lương tháng 13 sẽ được căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh và năng suất làm việc của người lao động trong năm đó.

  • Phiếu chi tiền lương tháng 13: Tức là công ty phải chi trả cho người lao động

trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thì được hạch toán vào chi phí của năm đó

tien luong thang 13 2

Ví dụ 1: Công ty A có chi tiền lương tháng 13 cho người lao động vào tháng 01/2017 số tiền là 2.500.000.000 đồng.

Mà thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2016 là 30/03/2017.

Như vậy số tiền 2.500.000.000 đồng được tính là chi phí hợp lý năm 2016 của công ty A.

Trường hợp, công ty A chi tiền lương tháng 13 cho người lao động vào sau ngày 30/03/2017, thì khoản tiền này sẽ không được tính vào chi phí hợp lý của năm 2016, mà sẽ được tính vào chi phí hợp lý của năm 2017.

3 Tiền lương tháng 13 có chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

  • Căn cứ pháp lý: Theo khoản 2 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày

15/08/2013 quy định các khoản thu nhập chịu thuế TNCN như sau:

“ Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động bao gồm:

+tiền lương,

+tiền công

+các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền”

Như vậy: Tiền lương tháng 13 là khoản thu nhập chịu thuế TNCN

  • Thời điểm tính thuế TNCN

Theo điểm b khoản 2 điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định thời điểm xác định thu nhập chịu thuế TNCN như sau:

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương,

tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế”

Như vậy: Thời điểm để tính thuế TNCN là thời điểm thực chi khoản tiền lương tháng 13 cho người lao động

tiền lương tháng 13

Ví dụ 2: Ở ví dụ 1, Công ty A chi trả tiền lương tháng 13 năm 2016 cho người lao động là vào tháng 01/2017.

Như vậy khoản tiền lương tháng 13 này sẽ được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động cho năm quyết toán thuế TNCN 2017.

  • Trường hợp, nếu Công ty A chi trả tiền lương tháng 13 của năm 2016 cho người lao động là vào trước thời điểm ngày 31/12/2016 thì khoản chi phí tiền lương tháng 13 này sẽ được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động của năm quyết toán 2016.

 

Vừa rồi Kế toán Việt Hưng đã giúp các bạn tìm hiểu về tiền lương tháng 13

  • Có được đưa vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp không?
  • Có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Các bạn tham khảo:  các khoá học kế toán, Facebook Kế toán Việt hưng

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0986.191.228
0912.929.959
0982.929.939