Thanh toán quá hạn trên hợp đồng có được khấu trừ thuế GTGT?

Làm thế nào để hóa đơn, chứng từ đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT là một công việc đòi hỏi kế toán thuế phải nắm chắc các quy định về luật thuế. Một trong những quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT mà các doanh nghiệp hay gặp phải là việc thanh toán quá hạn trên hợp đồng có được khấu trừ thuế GTGT không? Sau đây Lamketoan.vn cùng các bạn tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này

thue-gtgt

1. Căn cứ pháp lý

Theo quy định mới nhất hiện nay tại Điểm c khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ tài chính quy định về việc thanh toán trả chậm, trả góp: “Đối với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hóa, dịch vụ mua từ hai mươi triệu đồng trở lên, cơ sở kinh doanh căn cứ vào hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ bằng văn bản, hóa đơn GTGT và chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng thì cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Trường hợp khi thanh toán, cơ sở kinh doanh không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã được khấu trừ đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính thuế có phát sinh thuế GTGT đã kê khai, khấu trừ)”

Các bạn có thể tham khảo Công văn 06/TCT-CS ngày 03/01/2017

cong-van

2. Căn cứ quy định tại mục 1 thì việc thanh toán quá hạn trên hợp đồng có được khấu trừ thuế GTGT

Cụ thể có 3 trường hợp xảy ra:

– Trường hợp 1: Khi chưa đến thời hạn thanh toán theo hợp đồng

Khi chưa đến thời hạn thanh toán theo hợp đồng và doanh nghiệp chưa thanh toán thì vẫn được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào

– Trường hợp 2: Đến thời hạn thanh toán theo hợp đồng

Khi đến thời hạn thanh toán theo hợp đồng (hoặc quá thời hạn thanh toán theo hợp đồng), và doanh nghiệp chưa thanh toán thì doanh nghiệp chưa phải điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã kê khai khấu trừ

– Trường hợp 3: Khi doanh nghiệp thanh toán thực tế

Khi doanh nghiệp thanh toán thực tế mà không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng (đối với hàng hóa, dịch vụ có tổng giá trị cả VAT từ 20 triệu đồng trở lên) thì doanh nghiệp sẽ phải kê khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã được khấu trừ tương ứng với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán thực tế.

3. Ví dụ minh họa

Ngày 01/05/2018, Công ty Hằng Ngọc mua hàng của Công ty Tín Phát theo hóa đơn GTGT số 0000023 ngày 01/05/2018, tổng giá cả VAT 55.000.000 đồng. Theo như trên hợp đồng được hai bên ký kết, thì Công ty Hằng Ngọc sẽ thanh toán tiền hàng chậm nhất là 15 ngày sau khi nhận được hàng. Nhưng thực tế đến tháng 12/2018, Công ty Hằng Ngọc với thanh toán bằng chuyển khoản. Hóa đơn này Công ty Hằng Ngọc đã kê khai khấu trừ thuế GTGT vào tháng 05/2018.

– Như vậy, theo ví dụ trên, đến ngày 15/05/2018 là thời hạn thanh toán tiền hàng. Nhưng thực tế đến tháng 12/2018 Công ty Hằng Ngọc với thanh toán bằng chuyển khoản. Mà hóa đơn này Công ty Hằng Ngọc đã kê khai khấu trừ thuế GTGT vào kỳ kê khai thuế tháng 05/2018. Căn cứ theo quy định ở trên thì Công ty Hằng Ngọc vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hóa đơn này. Vì mặc dù thanh toán quá hạn, nhưng đến thời điểm thanh toán thực tế thì công ty Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng để chứng minh cho việc thanh toán này.

– Cũng ví dụ này, nhưng trường hợp mà đến tháng 12/2018, Công ty Hằng Ngọc thanh toán bằng tiền mặt số tiền này. Thì số thuế GTGT 5.000.000 đồng sẽ không được khấu trừ và phải điều chỉnh giảm tại tờ khai thuế GTGT tháng 12/2018 tại chỉ tiêu [37]

 

thue-gtgt

 

Các bạn có thể tham khảo mục : Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào 

 

BÌNH LUẬN

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho